Kaninkola

Kaninkola on halikkolainen kylä, jonka alue on kolmessa erillisessä osassa. Kaninkolan pääalue sijaitsee Kokkilantien ja Kaninkolantien risteyksessä. Toinen suurempi kyläalue tunnetaan Syrjänkulmana ja se sijaitsee Halikonlahden rannalla Vartsalan pohjoispuolella.

Kaninkolan maasto on korkeita metsäisiä mäkiä, joiden väliin jää peltoalueita. Syrjänkulman Pirunvuori on Halikon korkeimpia kohtia. Syrjänkulman eteläosa on alavaa aluetta, jonka keskellä sijaitsee kaisilikkoinen vesijättömaan ympäröimä Kaijanlammi. Purilanjoki sivuaa Syrjänkulmaa.
Kaninkolan asutus sijaitsee pääalueella Paavolanmäen päällä ja Kokkilantien varressa. Syrjänkulman omakotitaloasutus myötäilee teiden varsia ja on kasvanut yhteen Vartsalan kanssa.
(Teksti: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaninkola)

Halikon Meisala on kylä Halikonlahden rannalla. Kylä sijaitsee Soikvuoren ja Mustametsän mäkien ja Purilanjoen välisessä laaksossa. Kylässä on muutamia maatiloja.
Meisalassa sijaitsevat Lehtiniemen leirikeskus ja Vaisakon suojeltu lehtoalue.
(Teksti: http://fi.wikipedia.org/wiki/Halikon_Meisala)