Mitä sata vuotta sitten tapahtui?
Sanomia Salon seudulta ja wähän muualtakin v. 1922

- TAMMIKUU

- HELMIKUU

- MAALISKUU

- HUHTIKUU

- TOUKOKUU

- KESÄKUU

- HEINÄKUU

- ELOKUU

- SYYSKUU

- LOKAKUU

- MARRASKUU

- JOULUKUU

Muista myös nämä:   


Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..
Ellei erikseen mainita, lehtileikkeet ovat Kansalliskirjaston digitoidusta aineistosta.
Otan mielelläni palautetta sivusta joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream


---------------------


Fraktuura-aakkosten lukemisapu
Jos sinulla on ongelmia lukea wanhaa tekstiä, kokeile tätä!
Wanhojen lehtileikkeiden lukemiseen löydät apua Wikipedian artikkelista ja voit sieltä ladata ja tulostaa Fraktuura-aakkossivun:
Klikkaa tästä!
(Sivu avautuu uuteen selainikkunaan)Tammikuu 1922Halikossa asukkaita 6706
Turun Sanomat 1.1.1922Salossa asukkaita 1619
Turun Sanomat 3.1.1922Ei ilmaiseksi
Salon Seudun Kunnallislehti 4.1.1922Karju
Salon Seudun Kunnallislehti 4.1.1922


Meijerillä oli oma sikala.
Vastaanotto
Salon Seudun Kunnallislehti 4.1.1922Uuden vuoden vastaanotto Salossa
Salon Seudun Kunnallislehti 4.1.1922


"Salo
- Uutta wuotta otettiin Salossa wastaan kokoontumalla kauppatorille, jossa Palokunnan soittokunta kellon lyötyä 12 yöllä puhalsi koraalin "jumala ompi linnamme" sekä senjälkeen wielä pari muuta kappaletta ja lopuksi Porilaisten marssin. Wäkeä oli liikkeellä hywin runsaasti ja melkein joka talossa näkyi waloa akkunoissa. "Hywää jatkoa" toiwottaen wetäydyttiin suojiin ja tehtiin hywiä päätöksiä alkaneen wuoden waralle."

Halikon kunnanvaltuuston kokouksessa
Turun Sanomat 5.1.1922Rehun, maidon kuin lannan kuletuksiin
Uusi Aura 5.1.1922Koetus
Salon Seudun Kunnallislehti 10.1.1922Työpaikka avoinna
Salon Seudun Kunnallislehti 10.1.1922Kengät ja kalossit korjataan
Salon Seudun Kunnallislehti 13.1.1922Metsävuokrat
Salon Seudun Kunnallislehti 13.1.1922


Siis, onko Joensuun kartanossa ollut tällainenkin koulu?
Römeämpi
Salon Seudun Kunnallislehti 13.1.1922


"- Uutta palohälytyslaitetta, joka on asennettu Salon seudun Osuusmeijerin konehuoneen katolle, koeteltiin wiime keskiwiikkona klo 5-7 i.p. Tuo paikka onkin erittäin sopiwa laitteelle, kun siellä on ainainen höyrypaine käytettäwissä. Pilli soi erittäin woimakkaasti, mutta oli sen ääni liiaksi kapeaa, wihellyksen tapaista, joten ei se kuulu kauaksi, niinkuin olisi asianlaita, jos siinä olisi "römeämpi", laajempi ääni tai sopiwa ääniyhdistelmä eri korkuisista äänistä."
Virtaa
Salon Seudun Kunnallislehti 13.1.1922Nöyrimmät kiitokseni
Salon Seudun Kunnallislehti 13.1.1922Myytävänä
Turun Sanomat 14.1.1922Hyvin varustettu
Uusi Aura 15.1.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Myy kaikkia
Uusi Aura 15.1.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Sterilisoitua maitoa
Uusi Aura 15.1.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hurjan hauskaa elämää Kiikalassa
Salon Seudun Kunnallislehti 17.1.1922


"Me täällä Kiikalan eräässä siwu-kylässä elämme niin hurjan hauskaa ja rattoisaa elämää, että tahdon muillekin tiedoksi antaa kuinka woidaan muodostaa tämä yhteiskunta onnelliseksi, tänä rikkinäisyyden ja puoluepyyteitten aikana.
Meillä on waan kaksi puoluetta, kuiwa s t.s. wanhoillinen ja "Elämännesteen nauttijat". Tämä jälkimäinen on hywin elinwoimainen, muodostaen kylämme mahdin. Se pitää myös huolen huwipuolesta, antaen m.m. koko yön kestäwiä maantiekonsertteja sangen monipuolisella ohjelmalla. Tosin se on hywin waarallista, koska aika ajoin näkyy olewan loukkaantuneitakin, erittäin silloin, kun koski waahtopäisenä wyöryy lewittäen nestettään ympäri kyläämme.
Nyt tuli waan talwi liian aikaseen, jäädyttäen sammaleisetkin ojat. Mäkisen rinteen wierellä olewan waahteran se teki alastomaksi ja lampeen laittoi kannen. Toiwon, että koskemme sentään pysyy sulana ainakin Jouluun asti, sillä jos se tyrehtyy, niin emme saa oikeata joulurauhaa. Täällä ollaan totuttu waihtelewaan ja äänekkääseen elämään korpiemme kohinassa niin ettemme woi muuten nukkuakaan.
Hartain toiwoni olisi, että he edistyisiwät jalossa kilwoituksessaan niin, etteiwät jalkaansa ja nenäänsä kiween loukkaisi, sillä toisinaan siitä koituu waikeatkin seuraukset.
Piski. "

Talteenotettu
Salon Seudun Kunnallislehti 17.1.1922

Muistojuhlat
Uusi Aura 19.1.1922

Halikon kunnanvaltuuston kokouksessa
Uusi Aura 19.1.1922

Korkeimpiin hintoihin
Salon Seudun Kunnallislehti 20.1.1922

Hyvällä kipinänsammuttajalla
Salon Seudun Kunnallislehti 20.1.1922

Pesämunia
Salon Seudun Kunnallislehti 20.1.1922

Halutaan ostaa
Salon Seudun Kunnallislehti 20.1.1922

Ei kukaan moiti
Turun Sanomat 21.1.1922

Seurauksia välttääkseen
Salon Seudun Kunnallislehti 24.1.1922

Uutisia Kiskosta
Salon Seudun Kunnallislehti 24.1.1922


"Kisko
- Wiinateollisuus Kiskossa. T.k. 16 pnä löydettiin Kiskon pitäjän Metsolan kylästä August Emil Rannikon asunnosta wiinatehdas. Noin 30 litran rankkisaawi löydettiin nawetan karsinasta, jossa se oli happanemassa. Asuinrakennuksen läheltä lumeen kätkettyinä löytyiwät wiinankeittoputket. Ne oliwat juuri lähteneet mestarin käsistä. Aikomuksena oli saada aikaan täydelliset keittowehkeet. Rannikko ja keittowehkeidentekijä Selin joutuwat oikeudessa wastaamaan teoistaan.

- Halkoja warastettu Kiskossa. Maanwiljelijä August Ojamo Kiskon pitäjän Metsolan kylästä ilmoitti t k. 15 pnä, että hänen metsästään oli kadonnut warkaan käden kautta halkoja. Tämän johdosta saapui poliisi Osk. Nurmi tutkimaan asiaa ja saikin heti selwille warkaan jäljet, joita seuraten hän löysi samasta kylästä palstatilallisen Emil August Rannikon halkowajasta warastetut puut. Tutkinnossa Rannikko omisti ottaneensa Ojamon metsästä puolitoista kuutiometriä halkoja uunipuiksi."

Ostetaan käpyjä
Turun Sanomat 24.1.1922

Nykyaikaista
Salon Seudun Kunnallislehti 27.1.1922

Hajalassa
Turun Sanomat 28.1.1922

Puhelinmaksu
Turun Sanomat 28.1.1922

Täysin ammattitaitoinen
Turun Sanomat 29.1.1922

Veloista
Salon Seudun Kunnallislehti 31.1.1922

Jättänyt jälkeensä selwittämättömiä asioita
Uusi Aura 31.1.1922

Helmikuu 1921Täysin perehtynyt
Turun Sanomat 02.02.1922

Alennettu
Salon Seudun Kunnallislehti 03.02.1922

Huutokaupataan
Salon Seudun Kunnallislehti 03.02.1922

Munanmyyntiosuuskunta
Salon Seudun Kunnallislehti 03.02.1922

Omistajanvaihdos
Salon Seudun Kunnallislehti 03.02.1922

Joensuun wanha faari
Salon Seudun Kunnallislehti 03.02.1922


"Suuri sonni teurastettiin L.S.Osuusteurastamossa Salossa toissa päiwänä. Sen lihat painoiwat 520kg. ja wuota 64 kg. Sonni oli Joensuun wanhoja "faareja"."
Hiihtelemään
Salon Seudun Kunnallislehti 07.02.1922


"Salossa on ruwettu hiihtelemään
oikein wäellä woimalla. Se on erittäin hywä asia, sillä sen parempaa talwiurheilua ei woi ajatella. Se antaa huwia ja hyötyä samalla kertaa, niinkuin jokainen woi kokemuksesta huomata, kun waan tulee toimeen ryhtyneeksi, hiihtäminen nostattaa lamautunutta mieltä paremmin kuin kenties mikään muu urheilu, sillä siinä tuottaa erikoista tyydytystä wapautuminen teistä ja poluista, kun saapi wapaasti liidellä minne haluaa, melkein kuin lintu taiwahalla ja tuntee itsensä riippumattomaksi, mutta kuitenkin täysin turwalliseksi. Erikoista wiehätystä tuottaa metsässä hiihteleminen, siellä sywässä luonnon helmassa piilossa koko turhuuksien maailmalta. Siellä on hienointa runoutta ilman sanoja ja kauneinta kuwaamataidetta joka askeleella waihtelewine, tuhansine eri wiwahduksineen. Ajatelkaapa waan esim. huurteisen metsän kimmellystä aurinkoisella säällä, tai sywemmällä metsässä aukenewia pylwässaleja, toinen toistaan ihmeellisimpiä, salaperäisempiä!
Hiihtämään siis wielä nekin, jotka eiwät ole tulleet aikaisemmin sitä alottaneeksi. Hiihtämään nuoret ja wanhat, naiset ja miehet, sillä siihen on helppo oppia!
Pienemmillä, päiwittäisillä puolen tunnin retkillä ei tarwita edes mitään erikoistamineita, sillä kalossikengilläkin woidaan hiihtää teitä ja latuja pitkin. Luonnottomaan asentoon wääntäwät kuitenkin korkeakantaiset jalkineet jalan suksilla, wieden hiihtämisen miellyttäwäisyydestä noin 50%
Pitemmillä matkoilla ja metsissä pitää olla lapikaskengät, mieluimmin n.s. paulokengat, joihin ei lumi pääse mitenkään tunkeutumaan, tekipä hiihtäjä minkälaisia kuperkeikkoja tahansa.
Suksien hoito on perin tärkeä asia hiihtäjälle, sillä siitä riippuu hiihdon miellyttäwäisyys enimmän. Olisi sangen toiwottawa asia, että joku ammatintaitawa henkilö perustaisi tänne Saloon tai esikauppalaan pienen suksipaahtimon ja korjauspajan, jossa hiihtoyleisö saisi suksensa hywään kuntoon ja jossa pilalle särkyneitten sijaan tehtäisiin uusiakin suksia, walmistettaisiin suksisauwoja, remmejä j.n.e.
Olen nähnyt poikasten täällä tekewän nuotion pellolle ja siinä paahtawan suksiaan. Toiset yrittäwät samaa hellan päällä tai primuskeittiössä. Lienee siitä jotain apua siitäkin hommasta, mutta hywäksi ei siten suksia saada. Sen sijaan suuressa leiwinuunissa woi jokainen wiitseliäs ihminen itsekin saada sukset kutakuinkin paahdetuksi, mutta esim. kieroja suksia woi paahtaessa ojentaa wain ammattimies ja samoin on laita kärkien taiwuttamisen sekä suksien jalkawuuden määräämisen.
Onkohan täällä kykyään ketään suksiseppää, joka ottaisi edelläolevan huomioonsa? Homma kannattaisi ainakin siwutoinna."

Runeberg-juhla
Salon Seudun Kunnallislehti 07.02.1922

Elävien kuwien teatterissa
Salon Seudun Kunnallislehti 07.02.1922

Talous-kaupassa on toppasokuria
Salon Seudun Kunnallislehti 07.02.1922

Tulipalo
Salon Seudun Kunnallislehti 07.02.1922

Varoituksistani huolimatta
Salon Seudun Kunnallislehti 10.02.1922

Kauppalanvaltuuston kokouksessa
Salon Seudun Kunnallislehti 10.02.1922

Uusi kauppa
Salon Seudun Kunnallislehti 10.02.1922

Hewoskauppa
Uusi Aura 10.02.1922


"Halikon välikäräjiltä.
Halikon ym. kuntain wälikäräjillä tk. 8 pnä oli käsiteltäwänä muuan hewoskauppajuttu, jossa ajuri Wihtori Aaltonen Halikon Joensuusta waati purettawaksi wiime tammik. A.T.Rauhalinnan Uskelan Karjaskylästä kanssa tekemänsä hewoskaupan. Hän oli kaupassa saanut wäliä 2000 mk., mutta terween asemesta kiwuloisen hewosen , jolla ei ole mitään tehnyt. Waati tämän perusteella joko oman hewosensa takaisin, tahi maksamaan 5000 mk. sekä wastaaja Rauhalinnalle edeswastuuta petoksesta.
Wastaaja wäitti kantajan waihtokaupan tehdessään tienneen minkälainen hewonen oli ja että hän oli ilmoittanut ennen kauppaa käyttäneensä hewosta lääkärissä.
Antamallaan päätöksellä kihlakunnan oikeus hewoskaupan purkasi, tuomiten wastaajan, ellei hän woi takaisin antaa samaa hewosta, maksamaan hewosen arwon 4500 mklla, josta kuitenkin wähennetään kantajan jo wälirahoina saamat 2000 mk. sekä oikeudenkäyntikuluja 500 mk. Syyte petoksesta toteennäyttämättömänä hylättiin."

Salolaista Kölninvettä
Uusi Aura 10.02.1922

Mylly
Salon Seudun Kunnallislehti 14.02.1922

Kurjassa kunnossa
Salon Seudun Kunnallislehti 14.02.1922

Joka arkipäivä 10-2
Turun Sanomat 16.02.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Puukotuksia
Uusi Aura 16.02.1922


"Puukko heilunut Salon seudulla.
Wiime maanantaina wastaan yöllä tapahtui Salon lähikunnissa kolme raakaa puukotusta, joista yksikään ei ole kuitenkaan päättynyt kuolemalla.
Ensinnäkin riitaantuiwat juowuspäissään Uskelassa pari nuorta miestä sillä seurauksella, että toinen sai ammottawan puukon haawan selkäänsä ja toisen rintaansa sydämen lähelle, ulottuen keuhkoihin asti. Ainoastaan pari millimetriä puuttui, ettei isku osunut suoraan sydämeen ja kuolema seurannut. Wielä oli puukolla toisesta kädestä lyöty sormesta palanen pois. Riidan olisi pitänyt aiheutua mustasukkaisuudesta.
Samana yönä puukotettiin erästä työmiestä Muurlassa käsiwarteen ja Kiikalassa kolmatta miestä reiteen, jotka haawat owat myöskin olleet suurenpuoleisia."

Myytävänä
Salon Seudun Kunnallislehti 17.02.1922

Voimakasta
Salon Seudun Kunnallislehti 21.02.1922

Kaikkea alaan kuuluvaa
Salon Seudun Kunnallislehti 21.02.1922

Juopumuksesta sakkoihin
Turun Sanomat 23.02.1922


" - Salon y.m. kuntain talwikäräjillä tuomittiin tiistaina toistakymmentä henkilöä juopumuksesta 100-200 mk. sakkoihin."
Porsliinipesämunia
Salon Seudun Kunnallislehti 24.02.1922

Ilmalaiwa
Salon Seudun Kunnallislehti 24.02.1922


" - Ilmalaiwa liikkunut Salon seudulla. Wiime tiistaina saapui kolme lentoupseeria Helsingistä lentokoneella Saloon käräjille. Lähtö tapahtui Santahaminasta kello 3,20 ip. ja saapui lentolaiwa Wartsalan aukolle jäälle klo 5 aikaan, siis wajaassa kahdessa tunnissa. Paluumatkan piti tapahtua eilen, mutta sakean pyryisen sään wuoksi lykkääntyi se toistaiseksi. Luultawasti lentäjät tänään lähtewät takaisin Helsinkiin ja tehnewät samalla pienen mutkan, lentämällä Salon ylitse. "
Laskiaiseksi
Salon Seudun Kunnallislehti 24.02.1922

Unohdettu
Salon Seudun Kunnallislehti 24.02.1922

Kaikuja Salosta
Uusi Aura 25.02.1922


"Muuten aiwan siwumennen kuulin tuonnoin kerrottawan, että jonkun tunnetun nimeä en saanut tietää warakkaan ja huomatussa asemassa olewan suurliikemiehen wakawana aikomuksena olisi perustaa Saloon oikein suurmaailman malliin järjestetty upea kauppahuone. Siinä yhteydessä huomautettiin minulle, että jos tästä aikomuksesta täysi tosi tulee, niin monen pienen liikemiehen owi sulkeutuu ijäksi. Milloinka tämä hanke toteutuu, ei minulla ole aawistustakaan. Mutta kerroinpahan nyt waan tämänkin, koska siitä minulle kerrottiin, jotta huomattaisiin, että Salon liike-elämään kaikesta päättäen kiinnittäwät huomiotaan sekä suuret että pienet liikemiehet. Ja sen kai pitäisi näin maallikon kannalta katsottuna olla selwänä todistuksena siitä, että liike-elämä kulkee Salossa yhä eteenpäin eikä taaksepäin."

Hieman sekavasti kirjoitettu juttu, mutta asia siitä kuitenkin selviää..
Kohtuus hintoihin
Salon Seudun Kunnallislehti 28.02.1922

Kengitetään
Salon Seudun Kunnallislehti 28.02.1922

Myytäwänä
Salon Seudun Kunnallislehti 28.02.1922

Tietämättäni poistunut
Salon Seudun Kunnallislehti 28.02.1922

Loukkaantui pahasti
Salon Seudun Kunnallislehti 28.02.1922


"Mies pudonnut sillalta jokijäälle.
Kun Halikon Waskiolla asuwa palstatilallinen Jalmari Koli torstaina oli Marttilasta kotimatkalla pahnakuormineen, sattui Rekoisten ahteen alla olewalla sillalla niin onnettomasti, että kuorma kaatui ja Koli putosi noin 5-6 metrin korkuiselta sillalta jokijäälle, sillä seurauksella, että häneltä todennäköisesti katkesiwat ranteesta molemmat kädet, samalla kun myöskin pää loukkaantui pahasti. Loukkaantunut sidottiin wäliaikaisesti Marttilassa, mutta wietiin sieltä sitte Turkuun lääninsairaalaan hoidettawaksi."

Uskonnottoman siweysopin opetuksesta
Salon Seudun Kunnallislehti 28.02.1922


" - Uskonnottoman siweysopin opetuksesta kouluissa keskusteltiin Angelniemellä Torkkilan kansakoulussa t.k. 19 pnä pidetyssä kokouksessa, jossa oli läsnä toistasataa eri puolueisiin kuuluwaa henkilö.
Kokouksessa hywäksyttiin yksimielisesti seuraawat ponnet koulujen uskonnonopetuksesta:
että niin kansa= kuin oppikoulujen oppilaille on annettawa oppilaiden enemmistön tunnustuksen mukaista kristinuskon opetusta;
että suuremmille oppilasryhmille on annettawa heidän uskontunnustuksensa mukaista kristinuskon opetusta;
että kirkkokansa ehdottomasti wastustaa, että siweysopin opetus, joka ei nojaudu kristinuskon opetukseen, tehdään pakolliseksi ewankelis=luterilaisten wanhempien lapsille.
Ponnet päätettiin toimittaa eduskuntaryhmien tietoon ja päätösten allekirjoittajiksi walittiin kirkkoherra J.W.Wierumäki ja kirkonisännöitsijä W.Sipilä."

Maaliskuu 1922Wanha waras
Turun Sanomat 01.03.1922
2

"Oikeus ja Poliisiasioita
- Raastuwanoikeudessa oli helmikuun 27 p. kiwityömies Johan Herman Ahlroos Salon kauppalasta syytteessä siitä, että hän oli tammikuun 12 pnä murtautunut autonkuljettaja M.Nurmen asuntoon ja wienyt sieltä neljä sormusta, kellon ja kengät eli omaisuutta 1,640 mkn arwosta.
Ahlroos, joka on wanha waras, kielsi syytteen. Hän ei kumminkaan woinut selittää, miksi hän oli piiloutunut asuntonsa kaappiin, kun poliisit tuliwat häntä etsimään. Todistajain kuulemista warten juttu lykättiin."

Etewä puimakone
Salon Seudun Kunnallislehti 03.03.1922
2

"Uusi, etewä puimakone
Wiime keskiwiikkona koeteltiin Uskelan Pappilassa puimakonetta nimeltä "Tarkka N:o 10", jonka on walmistanut Salon Sähkö- ja Konetehdas konekauppa Aatran laskuun.
"Tarkka N:o 10" on siitä erikoinen, että se kooltaan niin pienenä kykenee kuitenkin tekemään monen suuremman puimakoneen työn. Koetilaisuudessa puitiin pappilan kauroja, jotka kostean, sateisen sään wuoksi oliwat hywin tuoreita, paikoitellen suorastaan märkiä. Yhden tunnin aikana, jolloin koneeseen ajettiin olkia niin paljon kuin se kykeni nielemään, tuli puiduksi 14½ hl kauroja, jywät täysin tyydyttäwän puhtaita. Tämän jälkeen koeteltiin wielä, miten tarkkaan jywät irtaantuiwat oljista, puitiin nimittäin 200 kg. olkia uudestaan ja punnittiin niistä lähteneet kauranjywät. Niitä kertyi 7 kiloa; siis suhteellisesti sangen pieni määrä.
Puimakonetta käytti pieni 4-hewoswoimainen öljymoottori. Tollaista pientä, tawallisen wiskurin kokoista puimakonetta ja noin pientä woimakonetta on warsin helppo kuljettaa paikasta toiseen, joten tästä on nyt todella hywä pieni- ja keskisuuruisenkin wiljelijän puimaakone kehitettynä. Sen malli on tuotu Tanskasta ja siitä on Suomen oloihin soweltamalla saatu, mikäli näyttää, paras alallaan.
Koetilaisuudessa olleen koneen osti kirkkoh. Heikinheimo heti kokeiden jälkeen."

Suljettuna
Salon Seudun Kunnallislehti 03.03.1922
2


Keli oli mitä huonoin
Salon Seudun Kunnallislehti 03.03.1922
2

"Mäenlaskukilpailuihin jotka suoritettiin Lindblomin mäessä, otti osaa ainoastaan kaksi kilpailijaa. Molemmat tekiwät yhtä pitkän paraimman hypyn kolmesta nim. 10 metriä, mutta kun Kristian Bodin hypyt yhteenlaskettuna tekiwät 28 metriä 90 cm. ja Kaino Toiwosen 28 m. 50cm., tuli ensinmainittu saamaan ensimmäisen palkinnon.
Keli oli mitä huonoin."

Sähkökuulo-aparaatti
Salon Seudun Kunnallislehti 03.03.1922
2


Käräjillä
Salon Seudun Kunnallislehti 03.03.1922
2

"Wiinajuttuja Halikon käräjillä
Halikon käräjillä on edelleen ratkaistu seuraawat wiinajutut:
Seppä Karl Fridolf Oskar Lehtonen Helsingistä sekä työmiehet Thure ja Gunnar Tuominen Halikosta tuomittiin kukin juopumuksesta 5 päiwäsakkoon à 15 mk. eli 75 mkn sakkoon sekä sepäntyöntekijä Wolmar Wirta Perniöstä juopumuksesta 4 päiwäsakkoon à 10 mk. eli 40 mkn sakkoon. Mainitut henkilöt oliwat Wartsalan Työwäenyhdistyksen iltamassa toisena joulupäiwänä esiintyneet juopuneina."

Koulu Vartsalaan
Helsingin Sanomat 04.03.1922
2


Huutokauppa Kealan meijerillä
Uusi Aura 04.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

Kealan talo on olemassaolonsa aikana palvellut monessa tarkoituksessa: kestikievarina, yhtiömeijerinä, juustolana, yksityisasuntona ja Rauman Valu Oy:n toimistona. (Lähde: Reijo Hinkka, Halikon historia II, 1984)
Opettajayhdistyksen wuosikokous
Uusi Aura 04.03.1922
2

"Halikko
Halikon opettajayhdistyksen wuosikokous pidettiin helmik. 28 pnä Kihisten koululla.
Aikaisemmissa kokouksissa oli jo päätetty toimeenpanna urheilukilpailuja koulujen kesken. Nyt päätettiin, että hiihto suoritetaan torstaina maaliskuun 9 pnä. Myöhemmin kewäällä tullaan kilpailemaan muutamissa muissa urheilulajeissa.
Paitsi wuosikokouksessa esille tulewia wirallisia asioita oli ohjelmassa op. E.Heinosen sisältörikas puhe kaswatuksen päämäärästä. Op. K.Honkala piti walaisewan esitelmän koululääkäriasiasta. Tämä onkin wielä useimmissa maalaiskunnissa joskaan ei aiwan tuntematon, niin kuitenkin käytännössä toteuttamaton asia. Mutta nyt, oppiwelwollisuuden käytäntöön tultua, olisi oppilaiden terweydenhoidolliseen puoleen kiinnitettäwä entistä enemmän huomiota. Toiwottavaa vain olisi, että kaikki kunnat, joilla siihen waan on tilaisuus, järjestäisiwät alueellaan koululääkäritoiminnan. Wielä oli ohjelmassa op. E.L.Ailion alustus alakansakouluista. Alustaja toi esille niitä monia suuria haittoja, joita alakansakoulun sijoittaminen yläkansakoulun weistosaliin tuottaa. Lyhyen keskustelun jälkeen päätettiin asia ottaa uudelleen ensi kokouksessa käsiteltäväksi."

Pätevien haettavaksi
Turun Sanomat 05.03.1922
2


Nahkatehdas
Turun Sanomat 05.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Suositellaan
Turun Sanomat 05.03.1922
1922-03-05-ts-uskelanpuunja


Eksyneet matkalla
Uusi Aura 05.03.1922
2

"Turun piirin suojeluskuntain väliset hiihtokilpailut Salossa.
Muutamat joukkueet eksyneet matkalla.
Eilen alkoiwat Salossa Turun piirin suojeluskuntain wäliset hiihtokilpailut tiedusteluhiihdolla. Tähän oli osanottajiksi ilmoittautunut ainoastaan 6 joukkuetta, nim. Salosta 3, Turusta ja Halikosta kummastakin 1 joukkue. Joukkueet lähettiin liikkeelle Salon poliisikamarin pihalta aina 15 minuutin wäliajoin ja annettiin kullekin joukkueelle käteen kartta, johon oli merkityt hiihdettäwän taipaleen wälillä olewat tarkastusasemat, joina oliwat Pettilän mylly, Kuowin metsätorppa ja Kreulan talo Anjalan kylässä. Taipale tuli käsittämään kaikkiaan 25 kilom."

Apteekkari on paikkakunnan omia poikia
Salon Seudun Kunnallislehti 07.03.1922
2

"Salon Uusi apteekki
Jo pitemmän aikaa on paikkakunnallemme asukaslukuun ja liikenteen lisääntymiseen nähden katsottu tarpeelliseksi saada toinen apteekki Saloon. Niinpä päättikin Waltioneuwosto noin wuosi sitten perustaa Saloon toisen apteekin joen itäpuolelle, antaen sittemmin mainitun apteekin apteekkioikeudet fil.maist. W.J.Tuomiselle Helsingistä. Nyttemmin owat tämän apteekin järjestely- ym. toimet kehittyneet niin, että Salon uusi apteekki eilen woitiin awata. Se sijaitsee kauppias Lammerwon talossa lähellä Leinon tehdasta. Apteekkisisustuksen on erikoispiirustusten mukaan walmistanut Wainion konepaja Salosta, tehden tämä uusi sisustus käytännöllisesti järjestettynä hillittyine wäreineen mitä parhaimman waikutuksen.
Kaikki apteekkitawarat owat aiwan uutta, osa wasta wiime wiikolla suoraan Saksasta saapuneita
Apteekkari Tuominen on paikkakunnan omia poikia. Käytyään Salon Yhteiskoulun, antautui hän apteekkialalle. Tarmo ja ahkeruus on wienyt hänet eteenpäin. Olematta päiwääkään pois apteekista, on hän yksinään opiskellen suorittanut farmaseuttitutkinnon, ylioppilastutkinnon, prowiisoritutkinnon ja lopuksi filosofian kandidaattitutkinnon. Apteekkialalla on hän wiimeksi toiminut Helsingin suurimmassa n.s. Kauppatorin apteekissa, ollen siellä ensimäisenä miehenä. Towotamme hänet terwetulleeksi jälleen kotipaikkakunnalleen."

Tanssinäytäntö
Uusi Aura 09.03.1922
2

"Taina Helpeen tanssinäytäntö Salossa
Meille kirjoitetaan Salosta: Wiime tiistai-iltana t.k. 7 p:nä oli salolaisilla tilaisuus, jollaista ei aikaisemmin tietääkseni ole Salossa wielä ollut. Silloin nimittäin wieraili Salossa W.P.K:n talolla nuori, tanssijatar Taina Helwe, esiintyen wasta alkajana suuremmoisesti edukseen ja osottaen omaawansa plastillisen tanssijattaren kaikki ominaisuudet, niin liikkeiden sopusuhtaisuuteen kuin esitettäwän tanssin eläwöittämiseen nähdenkin. Jo ohjelman ensi numero tempasi katselijat wastustamattomassti mukaansa ja kaswoi yleisön mielenkiinto sitä mukaa, mitä enemmän se sai tilaisuutta sywentyä tanssijattaren esityksiin. Melkein kaikki ohjelman numerot olisi yleisö halunnut nähdä uudelleen ja kiitoksella on lausuttawa, että tanssijatar siinä suhteessa oli warsin antelias."

Huoneenvuokra-asiaa
Salon Seudun Kunnallislehti 10.03.1922
2


Hiihtokilpailut
Salon Seudun Kunnallislehti 10.03.1922
2

"Kansainvaellus
kuuluu tulewan ensi pyhänä Salossa, kehuwat että on ihmisiä liikkeellä enemmän kuin Suomen Messuilla. Onpa joku wäittänyt, että pitäisi olla siinä 100,000 paikoilla mutta allekirjoittanut epäilee tokko sentään niinpaljon, ja sanoo että olkaa tyytywäisiä, jos saatte liikkeelle 10,000 ihmistä. No mitäwarten niitä sitten on liikkeellä? Soo-oh. Järjestäähän "Wilpas" klo 2 i.p. suuret hiihtokilpailut ja starttipaikka pitäisi olla sen kuuluisan riihen luona Halikon tullissa ja kaikki ihmiset menewät niitä katsomaan. Liikettä kilpailupaiklle wälittäwät autopiilit ja areoplaanit lähtien kauppatorilta milloin waan kukin tahtoo ja ne kulkuwälineet saa kukin niitä tarwitsewa myös itse hommata tai mennä omilla wälineillään jalkaisin kuten Santerikin."

Nainut tai naimaton
Salon Seudun Kunnallislehti 10.03.1922
2


Ainoastaan järjestyneet
Salon Seudun Kunnallislehti 10.03.1922
2


Pieniä rahoja
Turun Sanomat 11.03.1922
2

" - Ei tyytynyt päätökseen. Eräässä Lounais-Suomen kihlakunnanoikeudessa oli äskettäin käsiteltäwänä eräs elatusjuttu, jossa "altawastaaja" tuomittiin maksamaan lapsenelatusta 150 mk kuukaudessa 15 wuoden aikana. Wastaaja ei kuitenkaan tyytynyt päätökseen waan suoritti heti 19,000 mk ja lupasi suorittaa puuttuwan erän kun taas sattuu olemaan "pieniä rahoja mukana" ainakin ennen ensimmäistä laillista kuukausitilipäiwää."
Apteekki
Uusi Aura 11.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Toweri
Uusi Aura 11.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Halutaan vuokrata
Salon Seudun Kunnallislehti 14.03.1922
2


Puhelinyhteys
Salon Seudun Kunnallislehti 14.03.1922
2

"Suora puhelinyhteys Salosta Paimioon
Salon Puhelinyhtiön toimesta on saatu aikaan suora puhelinyhteys Salosta Paimioon, joten nyt voidaan puhella paimiolaisten kanssa yhtä mukawasti kuin muihinkin lähikuntiin. Tämä toimenpide on erikoisella kiitoksella mainittawa ja on siitä suurta hyötyä warsinkin Salon liikemieskunnalle, sillä Paimion sopii nyt yhtä mukawasti olla tekemisissä Salon kuin Turunkin kanssa. Hiukan waan ogitatsioonia ja Paimio ostaa täältä tawaraa, niin että rytisee.
Olisi toiwottawaa, että Sauwon pitäjä myös tällä tawalla saatettaisiin parempaan liikeyhteyteen Salon kanssa."

"bulwanoiminen"
Salon Seudun Kunnallislehti 17.03.1922
2

"Salon liikemiehetkö hulikanismin kaswattajina.
Ken on joutunut seuraamaan elämää kauppalaan johtawilla maanteillä, warsinkin Perttelin tullissa, hän ei woi olla kiinnittämättä huomiotaan niihin monen moniin wetelehtijöihin, joitten pääammattina näyttää olewan kauppalaan saapuwien maalaisten puijaaminen ja yleisen liikenteen häiritseminen. Kun näistä wetelehtijöistä monet "edustawat" warsin huomattawassa asemassa olewia salolaisia liikemiehiä, ja tawalla, joka ei suinkaan tuota päämiehelleen kunniata, niin eikö olisi syytä ainakin tosi liikemiesten lakkauttaa tällainen "pulwanoiminen", sitäkin suuremmalla syyllä kun kauppalasssamme on oma sanomalehti, laaja puhelinwerkko, sähkölennätin y.m. luonnollisiakin reklaamin tekowälineitä. - Tuoreimpana esimerkkinä tästä "liikennöimisestä" mainittakoon, että esim. wiime wiikolla eräitten "liikemiesten" toimesta ammattimaisesti ilmoitettiin, että Osuuskaupassa on rukiin hinta laskettu 3 mk:aan kilolta, mutta se ja se liike maksaa vielä 3:10, 3:15 j.n.e., waikka Osuuskaupan kuiwasta rukiista maksama hinta, niinkuin tiedämme, on wieläkin 3:25 kilolta.       X."

Paperi- ja lyhyttawarainliike
Uusi Aura 17.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Lankakauppa Postinkulmassa
Uusi Aura 17.03.1922
2


Myös teettäjän omista aineista
Uusi Aura 17.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Suuri ja monipuolinen varasto
Uusi Aura 17.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Suosittelee
Uusi Aura 17.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Paljottain ja vähittäin!
Uusi Aura 17.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Värillistä lasia
Uusi Aura 17.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Salon sillasta
Salon Seudun Kunnallislehti 21.03.1922
2

"Salon silta
Silta, joka kauppalan kohdalla johtaa yli Uskelan- eli Salon-joen, on Salon keskeisin ja wilkasliikkeisin paikka. Siinä tosiaan kulkee päiwittäin kuorma jos toinenkin eri suuntiin ja eri peleillä: reet, kärryt, autot, kelkat, potkurit ja kirjawana wilinänä sen lisäksi suuret joukot jalankäwijöitä. On ihme, ettei siinä jo ole tapahtunut mitään wakawampia onnettomuuksia, niin kapea kuin tämä silta on näin suurelle liikenteelle. Tämän talwen kuluessa olen omin silmin nähnyt useita jännittäwiä tilanteita sillalla, sellaisia että niissä olisi woinut hywinkin onnettomasti käydä, jos ei olisi sattuma warjellut. Sillassa on sen kapeuden lisäksi wielä kaksi muuta wikaa, nim: 1) ettei siinä ole mitään jalkakäytäwiä ja 2) että se on niin wiettäwä siwuille päin. Näistä seikoista johtuu monta kertaa suuri waara wastaantulewille hewosmiehille, mutta erittäinkin jalankäwijöille. Kun silta on siwuille wiettäwä, luisuwat reet siinä monasti ajajan tahdosta huolimatta sillan reunoihin, puhumattakaan tahallisesta tai waromattomasta huonosta ajosta jota myös alituiseen sattuu. Ja kun ei ole jalkakäytäwiä, niin ei käwelijä woi muuta kuin rutistua sillankaiteen ja ajopelien wäliin, jos sattuu kohdalle joutumaan.
Tästäpä syystä onkin jo ollut kyseessä tuon sillan uudestaan rakentaminen tai ainakin kunnollisesti korjaaminen ja on tässäkin lehdessä asiasta ollut ainakin yksi kirjoitus aikaisemmin. Mutta kehitys tapahtuu mielestäni liian hitaasti. Kun silminnähtäwä waara on olemassa, ei pitäisi kädet ristissä odottaa ja yhä edelleen luottaa siihen hywään onneen, mikä tähän asti on warjellut ihmisiä tuolla waarallisella paikalla, waan olisi riennettäwä epäkohdan korjaamiseen ennen kuin on liian myöhäistä, ennen kuin pahempia onnettomuuksia sattuu. Tässä suhteessa ei woida wedota siihen lainkaan, että on ennenkin toimeen tultu, sillä on otettawa huomioon jatkuwa liikkeen wilkastuminen, joka tekee entiset mitat ja suhteet ehdottomasti riittämättömiksi sitä enemmän, mitä kauemmin korjaus wiipyy.
Asianomaisten, niiden, joilla walta on ja joiden huolena on walwoa yleistä turwallisuutta, tulisi siis kiirehtiä niitä toimenpiteitä, joita tarwitaan uuden paremman sillan saamiseksi Salon kauppalaan. "


Lauri Hollmenin kirjassa Kadonnutta Saloa - Talojen tarinoita (2005) kerrotaan vuonna 1876 valmistuneen sillan olleen käytössä vuoteen 1951, jolloin nykyinen silta valmistui...
Kohtuushinnat
Salon Seudun Kunnallislehti 24.03.1922
2


Kunnanwaltuuston kokouksessa
Salon Seudun Kunnallislehti 24.03.1922
2

"Halikko
- T.k. 21 p:nä pidetyssä kunnanwaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraawia asioita:
Eräässä Halikon ja Wihdin kuntien wälisessä werotusasiassa, jossa asianomaisena on asemamies Erkki Wirtanen, lausuntoa antamaan walittiin kunnankirjuri E.Toiwonen
Waltuusto päätti suostua Waskion Osuuskassan anomukseen saada ottaa waltion Maatalousrahastosta 200,000 mk. laina. Samalla päätti waltuusto, ettei kunta kuntana mainitusta rahastosta lainaa hae, waan jättää sen kokonaan kunnassa toimiwien osuuskassojen huoleksi.
Hywäksyttiin kaksi kunnan omistaman Toiwilan Teeren wiljelysmaapalstan wuokrasopimusta, nim. Perkiön plastan, joka oli wuokrattu tilallinen K.Leinolle 1,500 markan wuosiwuokrasta, ja eräs pienempi peltopalsta, joka oli wuokrattu Kustaa Jokiselle 200 mk wuosiwuokrasta, kumpikin 15 wuoden ajaksi.
Kunnan eteläisen piirin kätilölle joka sairauden takia on ollut estetty hoitamasta tointansa, päätettiin tältä ajalta maksaa palkka.
Kunnan omistaman Nummen Kankaren tilanwiljelysmaat päätettiin wuokrata pienissä palstoissa maata haluawille. Asian enempi huolto jätettiin sanotun tilan hoitokomitean huoleksi.
Päätettiin, että kunnan raittiuslautakunta saa liittyä kieltolakiliittoon. Kunnan waroista päätettiin maksaa 5 penniä kutakin kunnan asukasta kohden werona kieltolakiliitolle.
Esitettiin maaherran päätös kyytilaitoksen järjestämisestä kihlakunnassa, ja päätettiin Halikon kunnan puolesta tyytyä siihen."

Sisääntullut
Salon Seudun Kunnallislehti 24.03.1922
2


Kristallisokeria
Salon Seudun Kunnallislehti 24.03.1922
2


E. & J. Leino
Uusi Aura 24.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Systeman asiamieheksi
Salon Seudun Kunnallislehti 28.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hyvä juoksija myytävänä
Salon Seudun Kunnallislehti 28.03.1922
1922-03-28-sskl-puotila


10-wuotisjuhla
Salon Seudun Kunnallislehti 28.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Tarmokas, innostunut
Helsingin Sanomat 29.03.1922
2


Liikehuoneusto
Turun Sanomat 30.03.1922
2


Taipumusta liikealalle
Salon Seudun Kunnallislehti 31.03.1922
2


Opintokurssit
Salon Seudun Kunnallislehti 31.03.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Opetusta
Salon Seudun Kunnallislehti 31.03.1922
2


Huhtikuu 1922


Haluaa paikkaa
Turun Sanomat 02.04.1922Waltion puhelinjohtoa
Turun Sanomat 02.04.1922


"Niinkuin aikaisemmin on kerrottu hankitaan Turun ja Salon wälille parhaillaan waltion puhelinjohtoa. Tiedustelimme eilen lennätinhallituksesta, miten pitkälle työt tällä johdolla owat joutuneet, ja ilmoitettiin meille, että johto saadaan näinä päiwinä jo sellaiseen wäliaikaiseen kuntoon, että puhelut woidaan alottaa wiikon päästä."

Turusta Saloon..


Lähipäiwinä awataan
Uusi Aura 02.04.1922


" - Waltion puhelin. Lähipäiwinä awataan puhelinyhteys waltion linjalla Helsingistä Saloon, ja on maksu tawallisesta 3 minuutin puhelusta 1 mk. 20p."

Helsingistä Saloon..


Ylitunteja woidaan saada
Helsingin Sanomat 04.04.192250 wuotta
Salon Seudun Kunnallislehti 04.04.1922


"Halikko
- 50 wuotta täytti w.k. 28 pnä maanwiljelijä Juho Niinistö Halikossa. Päiwän sankaria käwi jo aamulla warhain laululla herättämässä Kumion sekakuoro. Myöhemmin kokoontui merkkipäiwäänsä wiettäwän wieraanwaraiseen kotiin pariinsataan nousewa ystäwä- ja tuttawajoukko, joka iltamyöhään, puheiden ja laulujen waihdellessa jatkoi rattoisaa yhdessäoloa.
Samassa tilaisuudessa wihittiin awioliittoon tilallisentytär Elli Niinistö ja tilall.poika Into Toiwonen."

Myytäwänä
Salon Seudun Kunnallislehti 04.04.1922Rahankeräyksiä
Turun Sanomat 06.04.1922


" - Arpajaisia ja rahankeräyksiä. Tehdystä anomuksesta on läänin maaherra myöntänyt luwan arpajaisten toimeenpanemiseen: Uskelan nuorisoseuralle kuluwan wuoden aikana Uskelan pitäjässä warojen hankkimiseksi oman talon rakentamista warten 30,000 arwalla à 1 mk., Waskion nuorisoseuralle kuluwan wuoden kesä- tai heinäkuun aikana Halikon pitäjässä seuran omistaman talon rakennuswelan lyhentämiseksi 10000 arwalla à 1 mk"

Muurlan kunnanwaltuuston kokouksessa
Uusi Aura 06.04.1922


"Päätettiin puoltaa Perttelin ja Uskelan maanwiljelijäin tekemää anomusta että ne maantienosat, jotka johtawat Perttelin pitäjän Wihmalon kylästä Inkeren kartanoon ja Muurlan pitäjän Kaukelmaan kartanosta samoin Inkeren kartanoon ja Inkeren kartanosta Salon kauppalaan, otettaisiin waltion hoitoon ja kunnossapidettäwäksi. Anomusta puollettiin erikoisesti sentakia, että Muurlasta Pertteliin johtawa tie on maaherran päätöksen mukaan määrätty kestikiewaritieksi."
Soittoa neljä kertaa wiikossa
Salon Seudun Kunnallislehti 07.04.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kihlausilmoitukseni
Salon Seudun Kunnallislehti 07.04.1922Poismuuton johdosta
Salon Seudun Kunnallislehti 07.04.1922Wanhanpojan huomioita
Salon Seudun Kunnallislehti 07.04.1922


"Kiikala
Pakinaa
Tämän kirjoittaneelle suotaneen anteeksi, että näin kewään tultua, jolloin ajatukset tahtowat pakostakin liikkua pesäntekopuuhissa, piirtelen muutamia wanhanpojan huomioita.
Aihe woi kyllä monesta tuntua wähäpätöiseltä, waan sitä ei se kuitenkaan liene, kuten jälestäpäin osoitetaan.
Tämä Kiikala on nim. kohta muodostumassa oikein wanhojenpiikojen paratiisiksi, jos tätä menoa jatkuu, ja että wäitteessä on perää, olkoon mainittu, että yksistään kirkonkylässä on näitä lemmenkaipuisia Eewantyttäriä jo kolmetoista! (Sanoo 13) Niin, onhan tässä tarpeeksi yhden kylän osalle. Eikä tähän onnettomuutta tuottawaan lukuun ole laskettukaan kuin ne, jotka wielä woisiwat saada unelmansa toteutetuksi, jos kiirettä pitäwät."

Kansankonsertti
Salon Seudun Kunnallislehti 07.04.1922


"Salo
- S.W.P.K:n Soittokunta antaa hra Kiltilän johdolla kansankonsertin Palokunnantalolla huomenna, lauantaina klo 7 i. Ohjelmassa on 8 kaunista kappaletta ja loppumarssi yhdeksäntenä. Lippujen hinta ainoastaan 3 mk. kpl. Täyttyköön Palokunnantalon sali ääriään myöten yleisöstä!"

Taikataiteilija antaa näytöksen
Salon Seudun Kunnallislehti 07.04.1922


" - Oskar Wetzell, kuuluisa, kuuromykkä taikataiteilija antaa 4-wuotiaan poikansa kanssa taikatemppujen näytöksen Salon Palokunnantalolla ensi sunnuntaina klo ½ 4 i.p. Lippujen myynti alkaa samassa paikassa puolituntia aikaisemmin. Wiittaamme ilmoitukseen wiime lehdessä."
Edullinen ostotilaisuus
Uusi Aura 08.04.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ilosanoma
Uusi Aura 08.04.1922


" Salon Tupakkakauppa ilmoittaa kaikille tupakoitsijoille sen ilosanoman, että nyt pääsiäispyhiksi myydään melkein ilmaiseksi monenlaisia hywiä paljon kysyttyjä paperosseja. Katsohan tässä lehdessä olewaa ilmoitusta, niin näet myöskin hinnat!"
Torvella varustettu
Turun Sanomat 09.04.1922

Vällyt
Salon Seudun Kunnallislehti 11.04.1922

Välipäätöksen johdosta
Salon Seudun Kunnallislehti 11.04.1922

Olkipesissä
Salon Seudun Kunnallislehti 11.04.1922

Pässi
Salon Seudun Kunnallislehti 11.04.1922

Monipuolinen huonekaluvarasto
Turun Sanomat 11.04.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Pääsiäiskortteja
Turun Sanomat 11.04.1922

Pailinna
Turun Sanomat 11.04.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Polkupyöränkumeja
Turun Sanomat 11.04.1922

Vakava
Salon Seudun Kunnallislehti 13.04.1922


Ei paljon naurata...
Huutokaupalla
Salon Seudun Kunnallislehti 13.04.1922

Tunnettu mies
Salon Seudun Kunnallislehti 13.04.1922

Iltama
Salon Seudun Kunnallislehti 13.04.1922

Kuoli pidemmän aikaa sairastettuaan
Helsingin Sanomat 16.04.1922


"Torstai-iltana kuoli pidemmän aikaa sairastettuaan kotitilallaan Halikossa lähes 79 wuotiaana maanwiljelijä, kunnallisneuwos K.W.Piintilä, ent. Hollmen.
Kunnallisneuwos Piintilä syntyi Halikossa 1843. Aikaansa tarkoin seuraawana ja aloitekykyisenä tuli hän werrattain nuorena huomatuksi. 42-wuotiaana joutui hän talonpoikaissäädyn edusmieheksi Halikon kihlakunnasta 1885 wuoden waltiopäiwille. Saman kihlakunnan edustajana oli hän säätywaltiopäiwäin loppuun asti. Koko waltiopäiwämiesaikansa oli hän wakinaisena jasenenä laki- ja talouswaliokunnassa. Kotiseudullaan otti hän innokkaasti osaa erilaisiin walistus-, kunnallis- y.m. rientoihin."

Urakalla rakennettavaksi
Turun Sanomat 16.04.1922

Kaikki warkaalle kelpaa
Uusi Aura 16.04.1922


"Salo.
Kaikki warkaalle kelpaa! Pitkäperjantaita wastaisena yönä on Salon Uuden Apteekin warastokellarin kaksinkertainen ikkuna, jossa sitäpaitsi oli rautakalterit, lyöty rikki ja wiety ikkunalla olleet 4 pulloa, jotka sisälsiwät rautajodisiirappia, arwoltaan 200 mk. Nähtäwästi oli waras luullut saawansa parempaakin tawaraa haltuunsa!"

Jälellä muutamia
Salon Seudun Kunnallislehti 21.04.1922

Käsilaukku
Salon Seudun Kunnallislehti 21.04.1922

Kewät Salossa
Salon Seudun Kunnallislehti 21.04.1922


"Kauppalassakin saatiin nauttia järwimaiseman wiehkeydestä, sillä Inkerin kadulla lainehti järwi melkein päästäpäähän, laajeten aina kunkin poikkikadun kohdalla komeaksi lahdeksi.
Salon "Salmessa" tapahtui jäidenlähtö maanantaina, toisena pääsiäispäiwänä suurella woimalla ja jännittyneen ihmisjoukon seuratessa asiain s.o. jäidenkulkua tuossa yliäyräittensä paisuneessa joessa. Ja kun jääröykkiöitä patoutui siltaa wasten, oli jo itse pappilakin waarassa joutua weden waltaan, mutta "??nkin Anna" ja muutamat rohkeat miehet pelastiwat sekä pappilan että Salmen sillan tulwan tuholta ??temällä jäät rikki, niin että wesi pääsi taas kuljettamaan jäitä edelleen kohti tuntematonta päämääräänsä."

Puhelinosuuskunnan kokous
Salon Seudun Kunnallislehti 21.04.1922


"Halikko
- Halikon Puhelin-Osuuskunnan r.l. warsinainen kewätkokous pidettiin kunnantalolla t.k. 18 p:nä. Kokouksen puheenjohtajaksi walittiin maanwilj. K.S.Achrenius ja pöytäkirjan laatijaksi op. K.J.Honkala.

Keskusteltiin myöskin Halikon aseman ja Märyn keskusasemien yhdistämisestä ja siirtämisestä kirkonkylään. Koska tämä toimenpide aiheuttaisi huomattawia rahallisia kustannuksia, siirrettiin lopullisen päätöksen tekeminen asiassa seuraawaan kokoukseen. Samaan kokoukseen on hallituksen tuotawa seikkaperäinen ehdotus muutosta koskewassa asiassa.
Kokouksessa wirisi keskustelu myöskin siitä, mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttäwä sen johdosta, että Salon puhelinyhtiö kantaa kowin korkeita maksuja niiltä yhtiöiltä ja osuuskunnilta, jotka Salon keskusasemaan owat liittyneet ja ehdotettiin m.m., että Salon ympäristöpitäjien olisi perustettawa oma keskusasema Saloon sitäkin suuremmalla syyllä, kun keskusaseman hoito Salossa nykyään ei ole ollut kokouksen mielestä tyydyttäwä. Tällä kerralla ei asiassa kuitenkaan tehty wielä warsinaisiin toimenpiteisiin johtawaa päätöstä."

Raittiusesitelmä
Salon Seudun Kunnallislehti 21.04.1922

Paikka täytetty
Salon Seudun Kunnallislehti 21.04.1922

Heti asuntoineen
Turun Sanomat 22.04.1922

Kangaspuita
Uusi Aura 22.04.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Laiskurien ja kylänjuoksijain...
Uusi Aura 22.04.1922

Wuosikokous
Uusi Aura 22.04.1922


"Muurlan puhelinyhtiön wuosikokouksessa tk. 18 pnä esitettiin yhtiön tilit wiime wuodelta, jotka hywäksyttiin ja tilintekijöille myönnettiin tiliwapaus.
Päätettiin laittaa puhelinlinja Muurlasta Perttelin Pöytän keskusasemaan, jotta päästäisiin tarpeen waatiessa yhteyteen Pöytyän Juwankosken sähkölaitoksen kanssa, josta sähköwirtaa Muurlaan saadaan. Toimihenkilöiksi linjan aikaansaamiseksi walittiin maanwilj. Arwo Suonio ja Aarne Knaapi.
Hylättiin Kiskon Puhelinyhtiön ehdotus saada yhteinen puhelinlinja Muurlan kautta Saloon."

Kui hämäläinen krapun tapo
Salon Seudun Kunnallislehti 25.04.1922


"Kui hämäläinen krapun tapo.
(Samaten Uskelasta)
Yks hämäläine sai kerran krapun kiine ja kutte hä ollu enne simmost nähny, ni hä hunteras, kui hä se ny tapais.... Kumppa mahta olla kamalamp kuall, wetten taikk walkja? Taitta wette olla
Nii hää tälläs krapu jokke ja ihmettel, ku se lirputt hänttätäs mennessäs."

Otetaan palvelukseemme
Salon Seudun Kunnallislehti 25.04.1922

Suurta huomiota
Salon Seudun Kunnallislehti 25.04.1922


"Näyteikkunakilpailu
Salossa
Salon Liikeapulaisyhdistys järjestää Wapunpäiwäksi näteikkunakilpailun, johon saawat otaa osaa ainoastaan Salon Likkeapulaisyhdistyksen jäsenet. Kilpailuluokkia tulee olemaan kaikkiaan 4, niin että nekin, joilla on epäedullisemmat näteikkunat, woiwat menestyksellä ottaa osaa kilpailuun. Palkintoja jaetaan kokaisessa luokassa useampia.
On luonnollista, että kaikki Salon Liikeapulaisyhdistyksen jäsenet ottawat osaa yhdistyksensä ensimmäiseen näyteikkunakilpailuun, joka warmaankin tulee herättämään suurta huomiota laajemmissakin piireissä.
Kilpailuun osaaottawien on ilmoittauduttawa ennen kuluwan kuun 28 p:wää hra K.Suwannolle ja on ilmoituksessa mainittawa monellako ikkunalla kukin ottaa osaa ja mistä liikkeestä. Myöskin näyteikkunan oikeaan kulmaan on kilpailijan pantawa nimensä."

Keravuoressa
Salon Seudun Kunnallislehti 25.04.1922

Simaa
Salon Seudun Kunnallislehti 25.04.1922

Pysyväistä työtä
Uusi Aura 25.04.1922

Korpikulmalta
Uusi Aura 25.04.1922


"Halikko.
Täältä Halikon pitäjän korpikulmalta Waskiolta ei tällä kertaa ole kerrottawa tappeluista eikä rähinöistä. On wietetty suuren Mestarimme kuoleman ja ylösnousemuksen muistoa sille kuuluwalla juhlamielellä. On kyllä puhuttu että paikkakunnan konstaapeli on keskeyttänyt kahden metsäteollisuutta harjoittawan tehtailijan tuloja ja iloja; loppuselwitys kuuluu toimitettawan Salossa ensi toukokuun 3 pnä alkawilla talwikäräjillä.
Niinkuin alussa mainittiin, on elämä täällä ollut hiljaista ja rauhallista muuten paitsi että täällä on eräs henkilö, joka nimettömiä kirjeitä kirjoittaa ja lähettää ties kuinka paljon ja kuinka monelle. Wiimeksi niitä on saanut paikallisen Osuuskaupan hoitaja ja on kirjoitukset koetettu saada mahdollisimman loukkaawiksi. Tämän johdosta kokoontui osuuskaupan hallitus ja paikallisia kaupan jäseniä tk. 19 päiwänä ottamaan selkoa kuka tuo häwytön kirjoittaja on. Kokous pääsikin nimettömästä häwäistyskirjeiden kirjoittajasta siksi selwille, että asianomaisen sopii olla wastedes warowampi, jotta woisi wälttää niitä seurauksia, joita hänen kyseenalaisesta menettelystään saattaa koitua. Samalla todettiin, että nimettömän kirjoittajan tarkoituksena nähtäwästi on halwentaa osuuskaupan toimintaa paikkakunnalla.
Yleisesti woidaan merkitä että täällä Waskiolla osuustoiminta on waltawana woimana warsinkin osuuskauppa-alalla, johon suurelta osalta waikuttaa, että osuuskauppaan on onnistuttu saamaan täysin rehellinen ja työtä pelkäämätön hoitaja, joka palwelee kaikkia ostajia yhtäläisesti arwoon ja puolueisiin katsomatta. "

Hajoittamisen takia
Turun Sanomat 27.04.1922

ILO-polkupyöriämme
Salon Seudun Kunnallislehti 28.04.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Mihin wappuaamuna?
Salon Seudun Kunnallislehti 28.04.1922


" - Mihin menemme Wappu-aamuna? Menemme Lidblomin mäelle kuulemaan mies- ja naiskuorolaulua. Sieltä sitten Lottien tilapäiseen, uuteen kahwilaan, entiselle Sandbergin tehtaalle, joka tilaisuutta warten on runsaasti ja taiteellisesti koristettu. Täällä tarjoawat Lotat kahwia ja simaa. Jokaisella salolaisella on tilaisuus pistäytyä sinne, sillä kahwila pidetään awoinna aina 5:teen illalla.
Sinne siis menemme ja nautimme hywistä wirwokkeista sekä kauniista soitosta."

Simaa ja näkkileipää
Salon Seudun Kunnallislehti 28.04.1922

Palonalku
Salon Seudun Kunnallislehti 28.04.1922


" - Tulipalonalku Salossa. T.k. 25 p. puoli 12 aikaan päiwällä syttyi Salon seudun Osuusmeijerin ulkohuonerakennuksen pärekatto palaamaan meijerin sawupiipusta lentäneestä kipinästä. Tuli saatiin kuitenkin pian sammumaan kun osasto wapaaehtoista palokuntaa, sekä muuta apuwäkeä saapui paikalle. Sen werran lienee tullut wahinkoa, että katto on laitettawa uusi, mikä muuten olisi pitänyt aikoja tehdä, sillä samainen pärekatto on jo useasti ennenkin samalla tawalla syttynyt tuleen."
On jo otettu
Salon Seudun Kunnallislehti 28.04.1922

Autoliikenne
Turun Sanomat 30.04.1922


"Salon seudun autoliikenne
Salon seudulle on tänä kewäänä hankittu useita autoja, joista muutamat alkawat tehdä säännöllisiä kulkuwuoroja kauppalaan. Kauppalassa on Salon Seudun Osuusliikkeellä kaksi kuorma-autoa, jotka tekewät tarpeen waatiessa matkoja, mutta eiwät tee säännöllisiä wuoroja.
Kiikalassa on perustettu autoyhtiö, joka joku päiwä sitten on ostanut 2½ tonnin Mann-auton Helsingistä. Tämä auto tulee alkawana kesänä tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin tekemään säännöllisä matkoja linjalla Somero-Kuusjoki-Salo ja päinwastoin. Matka Somerolta Saloon tulee maksamaan n 40 mk.
Kiskon ja Suomusjärwen osuuskauppojen yhteinen auto aloittaa jonkun päiwän kuluttua säännölliset kulkuwuorot Salosta Kiskoon ja Suomusjärwelle sekä sieltä edelleen Kosken asemalle kerran wiikossa.
Perniön Ylönkylässä on kaksikin autoa, joista toinen kuorma-ja toinen henkilöauto. Näiden kulkuwuoroja ei kuitenkaan ole määrätty. Sensijaan on kulussa Perniön-Kemiön postiauto, joka tekee kuusi wuoroa wiikossa Perniön ja Kemiön wälillä. "

Korjausliikkeeseen
Turun Sanomat 30.04.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Edvin Joutsen
Turun Sanomat 30.04.1922

Kuorma-autoja
Turun Sanomat 30.04.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Toukokuu 1922Wappua wietettiin
Salon Seudun Kunnallislehti 02.05.1922


" - Wappua wietettiin Salossa entisestä poikkeawalla tawalla siinä suhteessa, että nyt ensi kerran liikkeet uuden lain perusteella oliwat suljetut koko päiwän. Uutta wilkkautta ja waihtelua antoi myös nyt ensi kerran täällä toimeenpantu näyteikkunakilpailu, joka alkoi jo sunnnuntaina ja antoi jo silloin aiwan suurkaupunginleiman Salon katukäytäwille, niin runsas ihmiswilinä silloin wallitsi täällä ja jatkui sitä wappunakin wielä tawallista enemmän. - Wappu-aamuna lauleli Lukkarinmäellä ensimmäisenä yhteiskoulun sekakuoro kirkkoherran rouwa Linkosen johdolla. Lindblomin huwilan luona lauloi mieskuoro ja Lottien kuoro, kumpikin useita lauluja. S.W.P.K:n soittokunta antoi Wappuserenaadin Lukkarinmäellä Laineen huwilan katolla. Sandbergin ent. tehtaalla oli paljon hauskaa Lottien tarjoilun yhteydessä. Työwäen yhdistys teki tawanmukaisen retkensä Rauhalinnan mäkeen. Illalla oli sitten wielä molemmilla "taloilla" ohjelmaa monenlaista. -
Eräs puutteellisuus wappuohjelmassa tulkoon tässä mainituksi, nim. se ettei Maitopisaran wappukukkia kaupittu missään yleisölle; ainakaan tämän kirjoittaja ei sellaista kauppiasta tawannut koko päiwänä missään ja ilman kukkia jäin. -
Suureksi editysaskeleeksi sen sijaan on esim. wiime wuoteen werraten katsottawa se, että nyt oli kadut ja katukäytäwät yleensä siiwottu koko kauppalassa; ainoastaan kaksi taloa teki waltakadun warrella siinä suhteessa poikkeuksen, toisen kohdalle oli jätetty rikkaläjät korjaamatta, toisen katuoja oli aiwan siiwoomaton.
Wappuna oli kaupunkilaisen meiningin mukaan huono sää, mutta maamies tykkäsi siitä hywin, sillä "kewätsade maksaa tuhatta tynnyriä kultaa"."

Vesimyymälä
Salon Seudun Kunnallislehti 02.05.1922


Vesimyymälä??
Ei löydetty
Uusi Aura 03.05.1922


"Hukkumistapaus Uskelassa.
Omituinen päähänpisto johtanut nuoren naisen kuolemaan.
Wiime sunnuntaina w.k. 30 p:nä tapahtui Uskelan Willilän kylässä surullinen hukkumistapaus. Sanottuna päiwänä oli pientilallisen tytär Hilma Lintula lausunut wanhemmilleen helteisen päiwän wuoksi menewänsä uimaan. Sittemmin olikin hän mennyt Myllykylän joen rantaan, jossa ensin oli kostutellut jalkojaan ja sen jälkeen riisunut waatteensa ja heittäytynyt weteen, jonne nähtäwästi halwauksen kohtaamana, hukkui. Iältään oli wainaja wasta noin 20-wuotias. Etsiskelyistä huolimatta ei ruumista wielä eilisiltaan mennessä oltu löydetty."

Wappuna
Uusi Aura 03.05.1922


"Vapun vietto Salossa.
Ilmojen haltija ei warsin suopeasti suhtautunut Salossakaan Wappuna wietettyihin juhlallisuuksiin. Aamu warhainen tosin näytti warsin lupaawalta ja aurinkokin näyttäytyi, mutta kun aika wierähti päiwää kohti, sumensiwat sadetta uhkaawat pilwet taiwaan, jonka lisäksi ilman tuntu osottautui warsin koleahkoksi ja myöhemmin päiwällä saatiin wettä tuon tuostakin.
Jo aamulla jälkeen klo 7 kokoontuiwat wirkuimmat Lindblomin mäelle kuulemaan mies- ja naiskuorojen esittämää laulua, josta sitten siirryttiin aamukahwille alipäällystökoululle ent. Sandbergin tehdasrakennukselle, jonne Lotat oliwat järjestäneet tarjoilun. Ne jotka eiwät heti sinne rientäneet, oliwat tilaisuudessa myöskin kuulemaan WPK:n torwisoittoa, jota esitettiin ent. Kurimon talon katon parwekkeelta Lukkarinmäellä, josta soitto kuului yli koko Salon. Pitkin päiwää sitten salolaiset sankoin joukoin käwiwät nauttimassa alipäällystökoululla tarjottuja erinomaisia wirwokkeita ja helposti ne luisuiwatkin alas laulun ja soiton säwelien tahdissa.
Myöskin paikkakunnan sosialistit juhliwat Wappua. Mielenosotuskulkue punaisine lippuineen ja torwisoittokunta etunenässä läksi työwäentalon edustalta klo 11 ap. Karjaskylän Rauhalinnan mäelle, missä ohjelmaa suoritettiin ja josta sitten rankkasateessa takaisin klo 2 ajoissa palasiwat."

Urakkatarjouspyyntö
Helsingin Sanomat 04.05.1922
´ Matildedaalin laivatelakka
Turun Sanomat 04.05.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Jonkunwerran humalassa
Turun Sanomat 04.05.1922


"Wahingonlaukaus Salossa.
Mies saanut browninginkuulan rintaansa.
Toissa iltana sattui Salossa Ingridinkadulla wahingonlaukaus, joka oli wähällä wiedä hengen mieheltä.
Mainittuna iltana oliwat muutamat nuoret miehet, jotka lienewät olleet jonkunwerran humalassa, mainitulla Ingridinkadulla ryhtyneet tarkastelemaan jonkun seurueeseen kuuluneen browningia. Tallimies Juho Laitisen pidellessä asetta laukesi se yhtäkkiä ja kuula sattui lähellä seisoneen asemamies Kondrad Äären rintaan, pysähtyen olkapäähän. Salon piirilääkärin sidottua haawoittunut, lähetettiin hänet Turun lääninsairaalaan, jossa häntä edelleen hoidetaan.
Tiedustellessamme eilen lääninsairaalasta, ilmoitettiin sieltä, että Ääri woi hywin ja tulee kyllä paranemaan, waikka kuula wielä onkin ruumissa."

Näyteikkunakilpailu
Uusi Aura 04.05.1922


"Salo.
Näyteikkunakilpailu Salossa. Salon Liikeapulaisyhdistyksen toimesta oliwat mainittuun yhdistykseen kuuluwat jäsenet järjestäneet Wapunpäiwäksi näyteikkunakilpailun Salolaisten liikkeiden kesken. Kilpailuun ottiwat osaa seuraawat yksitoista liikettä: Salon seudun osuuskauppa, K.J.Linnamäen kangaskauppa, Julia Hjortin molemmat liikkeet, Onni Hakala, Wahermon kenkäkauppa, E. & J.Leino, J.Druggin rautakauppa, J-Lehden lyhyttawaraliike, Kauppa Oy, J.Hurstin leipuriliike ja Nordmanin tapetti- ja mattoliike. Järjestetyistä näyteikkunoista, joita oli kaikkiaan parikymmentä, herättiwät suurinta mielenkiintoa E. & J.Leinon näyteikkunat, joissa näytteille asettelu oli tehty suurella huolella ja ??. Wahermon kenkäkaupan, Julia Hjortin lankakaupan , J.Druggin rautakaupan ja J-Hurstin leipuriliikkeen näyteikkunat, joissa oli onnistuneet, liikkeen laatua esittäwät aiheet. kilpailuun osaa ottaneet muutkin liikkeet oliwat koettaneet saada parempaa järjestelyä aikaan näyteikkunoissa, joita tähän asti useimmiten eiwät ole läheskään wastanneet näyteikkunan tarkoitusta. Tältä ?? katsoen oli warsin paikallaan Liikeapulaisyhdistyksen nyt ottama alote, koska toiwottawasti sen kautta wastaisuudessakin tullaan enemmän kiinnittämään huomiota tarkoitustaan wastaawiin näyteikkunoihin. Mielihywällä on merkille pantawa, että useat muutkin kilpailun ulkopuolella olewat liikkeet, oliwat Wapuksi järjestäneet näyteikkunansa warsin miellyttäwään kuntoon."


Sata wuotta wanhat lehdet owat wälillä jo wähän huonokuntoisia ja wälillä myös painatus ei ole huippulaatua....
Olen koettanut "puhtaaksikirjoittaa" tämän wanhalla fontilla painetun artikkelin ja pyydän anteeksi, jos kaikki sanat eiwät ole täsmälleen oikein, parhaani olen koettanut tehdä....
PL


Kummirenkaita
Uusi Aura 04.05.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hyviä kattopäreitä
Salon Seudun Kunnallislehti 05.05.1922

Halvalla
Salon Seudun Kunnallislehti 05.05.1922

Tuomittiin juopumuksesta
Salon Seudun Kunnallislehti 05.05.1922


"Wiinajuttuja Halikon käräjillä.
Tähän mennessä on Halikon käräjillä ratkaistu seuraawat wiinajutut:
Lohkotilallinen Oskar Aaltonen Uskelan Hankalan yksinäistilasta tuomittiin juopumuksesta 5 päiwäsakkoon à 25mk. eli 125 mkn sakkoon.
Kauppias Lars Linnamaa Salosta tuomittiin juopumuksesta 20 päiwäsakkoon à 5 mk. eli 100 mkn sakkoon.
Asemamies Maurits Koskinen Karjan asemalta tuomitiin juopumuksesta ja wiinan hallussapidosta yhteensä 35 päiwäsakkoon à 20 mk. eli 700 mkn sakkoon.
Työmies Karl Edward Snellman Uskelan Moisiosta tuomittiin juopumuksesta 15 päiwäsakkoon à 20 mk eli 300 mkn sakkoon.
Puuseppä Kustaa Kanerwo Helsingistä tuomittiin juopumuksesta 15 päiwäsakkoon à 30 mk. eli 450 mkn sakkoon.
Suutari Klaus Leino Halikon Wässilästä tuomittiin juopumuksesta 15 päiwäsakkoon à 10 mk. eli 150 mkn sakkoon."


Näitä "tuomittiin juopumuksesta" -juttuja on näissä wanhoissa lehdissä todella paljon, yllä taas yksi esimerkkiartikkeli.
Merkkitapaus
Salon Seudun Kunnallislehti 05.05.1922


"Muurla
Merkkitapaus Muurlan historiassa.
Sen johdosta, että Muurla toukokuun 1 päiwästä tuli itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi ja Muurlan entinen kappalainen K.O.Haario samalla astui wirkaansa Muurlan ensimmäisenä kirkkoherrana, oli kirkkoherra Haario kutsunut Wapunpäiwäksi lukuisan joukon seurakuntalaisia pappilaan, jossa hän kahwitarjoilun lomassa pitämässään puheessa loi lyhyen katsauksen Muurlan seurakunnan historiaan ja kiitti omasta ja perheensä puolesta seurakuntalaisia pappilan lisärakennuksista ja korjaustöistä ja siitä luottamuksesta, jota seurakuntalaisten puolesta on aina osotettu hänelle ja hänen perheelleen. Seurakuntalaisten kiitoksen ja luottamuksen tunteet toi esiin opettaja Matti wiherkoski, huomauttaen mitenkä seurakuntalaiset aina owat pappilasta saaneet osakseen ystäwällisyytta ja ymmärtämystä ja mitenkä aina on wallinnut luottamuksellinen suhde seurakuntalaisten ja seurakunnan pään wälillä, jommoiseksi hän toiwoi suhteiden elelleenkin jääwän. Laulukuoro ja soittokunta, jotka jo aamulla warhain käwiwät uutta kirkkoherraansa lauluin ja soitoin terwehtimässä, wuorotteliwat kutsujen aikana esityksillään.

* * *

Muurlan seurakuntaelämä alkaa tawallaan jo 1740 luwulta, jolloin muuralaiset pyysiwät lupaa saada rakentaa oman kirkon ja walita itselleen sielunpaimenen. Pyyntöön suostuttiin siten, että saatiin rakentaa pieni saarnahuone ja walita myöhemmin oma saarnaajakin, mutta saarnahuonekuntana pysyi Muurla kuitenkin wuoteen 1860, jolloin se muodostettiin omaksi kappeliseurakunnaksi ja sai oman kappalaisen. Muurlan nykyinen kirkko on rakennettu w. 1836."

Pieniä palveluksia
Salon Seudun Kunnallislehti 05.05.1922

Myönnetty oikeus
Uusi Aura 05.05.1922


" - Salon yhteiskoululle on myönnetty oikeus antaa päästötodistuksia."
Lasitehtaalla
Helsingin Sanomat 06.05.1922


Lasitehtaasta en ole vielä lehtijuttuja löytänyt...
PL
Suuri huonekalujen huutokauppa
Turun Sanomat 06.05.1922

Oma jokiranta tontilla
Turun Sanomat 06.05.1922

Ennätyssaawutus
Turun Sanomat 06.05.1922


"Kiskon Osuuskauppa.
Ennätyssaawutus päämyymälän päiwämyynnissä.
Kiskon osuuskaupan päämyymälän käteismyynti oli t.k. 2 pnä 19,260 mk. Tämä on jo siewoinen summa yhden myymälän ja yhden päiwän osalle Kiskon tapaisella paikkakunnalla, ja onkin se kaupan tähänastisista saawutuksista paras."

Kauppalanwaltuuston kokouksessa
Turun Sanomat 06.05.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ero myönnettiin
Salon Seudun Kunnallislehti 09.05.1922


" - Awioero myönnettiin Halikon käräjillä wiime perjantaina waimon hakemuksesta awiopuolisoille työnjohtaja Juho Emil ja Selma Wirtaselle Tarwasjoen Suitsulan kylästä."
Juopumuksesta ja meluamisesta
Salon Seudun Kunnallislehti 09.05.1922


"Työmiehet Wiktor Wainio ja Karl Edward Snellman Uskelan Moisiosta tuomittiin juopumuksesta ja meluamisesta yleisellä tiellä kumpikin 25 päiwäsakkoon à 15 mk. eli 375 mkn sakkoon.
Työmies Thure Harald Laukkanen Uskelan Mököisista tuomittiin juopumuksesta ja liewästä pahoinpitelystä 25 päiwäsakkoon à 15 mk. eli 375 mkn sakkoon, suorittamaan lääkärinpalkkoja ja lääkkeistä, sijaisen palkkoja, kiwusta ja särystä yhteensä 480 mk. sekä kuluja 100 mk. Laukkanen oli joku aika sitte kahwila Apollossa puukolla haawoittanut kahwilanhoitaja Kustaa Akkolaa käteen, kun tämä kehoitti Laukkasta, joka oli juowuksissa, poistumaan kahwilasta."

Pikkutilallisia warten
Salon Seudun Kunnallislehti 09.05.1922


""

Halikossa toimineista Osuuskassoista Jarmo Niinistön artikkeli sivuillamme:
https://www.halikko.com/yritystoiminta2.html


Vähävaraisille
Salon Seudun Kunnallislehti 09.05.1922

Kurssit
Uusi Aura 09.05.1922

Ottelu Eläintorilla
Salon Seudun Kunnallislehti 12.05.1922


"Huomattawa jalkapallo-ottelu Salossa ensi sunnuntaina.
Kuten muistamme, pelasiwat Salon liikemiehet ja Salon rautatieläiset wiime syksynä jännittäwän haasteottelun jalkapallopelissä joka jäi ratkaisematta. Nyt owat rautatieläiset antaneet liikemiehille ja -apulaisille uuden haasteen, jonka liikemiehet owat wastaanottaneet. Ottelu suoritetaan Salon Eläintorilla sunnuntaina klo 1 ip. Kummanko hywäksi ottelu päättyy, woi jokainen itse nähdä tulemalla Salon Eläintorille. Lähemmin ilmoitusosastossa."

Apteekin mieheksi
Salon Seudun Kunnallislehti 12.05.1922

Herrasmiehet ja liikeapulaiset
Salon Seudun Kunnallislehti 12.05.1922

Kuulutus
Salon Seudun Kunnallislehti 12.05.1922

Urheilukenttäkysymys kauppalanwaltuustossa
Salon Seudun Kunnallislehti 12.05.1922


"W.ja U-seura Wiesti anoi asetettawaksikomitean urheilukenttäkysymyksien ratkaisemiseksi. Kenttä on suunniteltu Mököisten mäen ja Ilomäen wäliselle alueelle, jonka alueen Joensuun kartano olisi halukas tarkoitukseen luowuttamaan.
Waltuusto kannatti tehtyä ehdotusta ja asetti puolestaan komitean herrat Jr.Martelinin ja K.Aulangon. Paikkakunnan urheiluseura ja suojeluskunta walitsewat komiteaan omat jäsenensä."

Kypäriä ja mekkoja
Salon Seudun Kunnallislehti 12.05.1922

Puhelin 306
Salon Seudun Kunnallislehti 12.05.1922

Häätöjuttu
Turun Sanomat 12.05.1922


""
Tappojuttu
Turun Sanomat 12.05.1922


""
Vankeuteen
Turun Sanomat 12.05.1922


" - Konkurssirikoksesta tuomittiin Salon käräjillä kauppias L.Linnamaa 1 kuukaudeksi wankeuteen."
Käteisellä halvalla
Uusi Aura 12.05.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kuutamo ja Aamurusko
Turun Sanomat 13.05.1922

Somero-Kuusjoki-Salo
Turun Sanomat 13.05.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Korkeimmat hinnat
Turun Sanomat 13.05.1922

Ajokaluliike
Turun Sanomat 13.05.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Huoneenvuokrasäännöstely
Turun Sanomat 13.05.1922


" "
Voita ja juustoa
Uusi Aura 13.05.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Vuokrattavana
Helsingin Sanomat 14.05.1922

Korkeimmat sallitut wuokrat
Turun Sanomat 14.05.1922


"....
....
Salon kauppalan Uskelan kunnassa sijaitsewalle esikauppala-alueelle on wahwistettu seuraawat wuokrat: huoneista hywässä kunnossa 4:-, wättäwässä kunnossa 3:- ja huonossa kunnossa 2:40 neliömetriltä."

Vankein ori
Salon Seudun Kunnallislehti 16.5.1922

Salosta Strömmaan
Salon Seudun Kunnallislehti 16.5.1922<

Hyvällä soitolla
Salon Seudun Kunnallislehti 16.5.1922<

Muille myydään rahalla
Salon Seudun Kunnallislehti 16.5.1922<


"Kisko
- Äitienpäiwää wietetään täällä kuten kaikkialla muuallakin maassamme t.k. 21 pnä. Ohjelma on wakawa ja arwokas. Kaikille on wapaa pääsy, mutta erikoisesti kehottaa nuorisoseura, joka juhlan järjestää, kaikkia äitejä saapumaan tähän heille tarkoitettuun tilaisuuteen. Äideille on wapaata tarjoilua, muille myydään rahalla. Siis kaikki äidit ja muut ensi sunnuntaina klo 4 i.p. Kiskon kunnantalolle."

Laulajaiset
Salon Seudun Kunnallislehti 16.5.1922<

Potkupallokilpailu
Salon Seudun Kunnallislehti 16.5.1922<


" - Ensimmäinen potkupallokilpailu suoritettiin wiime sunnuntaina klo 1 Salon eläintorilla. Rautatieläisten joukkue oli haastanut Salon liikemiehet ja -apulaiset tähän otteluun. Peli oli aluksi lähes tunnin ajan tasawäkistä, mutta lopuksi woittiwat rautatieläiset 2 - 0."
Palkkaa, paitsi valtion apua, viisi hehtolitraa rukiita
Turun Sanomat 16.5.1922

Mukanaan papinkirja
Turun Sanomat 16.5.1922

Muutkin aikaihmiset owat terwetulleita
Salon Seudun Kunnallislehti 19.5.1922<


"Halikko
- Äitien päiwää wietetään Halikon nuorisoseuran talolla ensi sunnuntaina t.k. 21 p:nä alkaen kello 3 päiwällä. Ohjelmassa on puheita, kuorolaulua, lausuntaa y.m. Toiwotaan että ainakin kaikki paikkakunnan äidit tähän arwokkaaseen tilaisuuteen saapuisiwat. Muutkin aikaihmiset owat terwetulleita. Sisäänpääsymaksua ei ole."

Huomautetaan
Salon Seudun Kunnallislehti 19.5.1922


" - Suomen Tehdas- ja Sekatyöwäen A.O. iltamasta huomautetaan iltamahalulliselle yleisölle, että tilaisuuteen pääsee kaikilla käytettäwissä olewilla kulkuneuwoilla ja omilla kulkuneuwoilla pääsee warmimmin, sillä sinne johtaa hywä maantie. Perillä tulee ehdottomasti olemaan hauskaa ja tanssihaluisille huomautetaan, että kuuluisaksi tullut salolainen soittaja pitää huolen soitosta. Lukekaa tarkkaan ilmoitukset ilmoitusosastosta.
Iltamaan menijä."

Ostetaan
Salon Seudun Kunnallislehti 19.5.1922

Awoinna sunnuntaina klo 2 - 6 i.p.
Salon Seudun Kunnallislehti 19.5.1922


"Perniö
- Perniön museon järjestelyssä on nyt päästy niin pitkälle, että ensi sunnuntaina woidaan museo awata yleisölle. Museoaatteen toteutumisesta on ensi kädessä kiitos annettawamw. K.J.Kaarloselle, joka waiwojaan säästämättä on asian hywäksi työskennellyt ja jonka keräämät museoesineet suurimmaksi osaksi owat.
 Museo on awoinna sunnuntaina klo 2 - 6 i.p.
 Illalla on sitten museon hywäksi iltama Seurojen talolla warsin arwokkaalla ohjelmalla, josta mainittakoon: tarkastaja Knaapisen puhe, soitto- ja lauluesityksiä y.m.
 Uskomme että perniöläiset pitäwät tilaisuudet mielessään ja joukolla rientäwät niihin."

Muistakaa
Salon Seudun Kunnallislehti 19.5.1922

Bentsiiniä
Salon Seudun Kunnallislehti 19.5.1922

Koko kunta mukaan puvuissa
Salon Seudun Kunnallislehti 19.5.1922

Päivän hintoihin
Salon Seudun Kunnallislehti 19.5.1922

Saattamaan syytteeseen
Turun Sanomat 19.5.1922


"Halikko.
Halikon kunnan kätilöt. Kun Halikon kunnassa on nyt kaksi kätilöä, joista pohjoisen piirin kätilö asuu Waskion Sahalla ja eteläisen piirin kätilö Kihisissä, jotka kumpikin owat suorittaneet säädetyn kätilökurssin ja muuten ammattiinsa kykenewät, waroitetaan kuntalaisia tästä puolen synnytysawustuksiin enää ottamasta oppimattomia awustajia, jotka useimmiten lewittäwät tarttuwia tauteja ja owat syynä äitien ja pienten lasten kuolewaisuuteen, sillä sellaiset awustajat tullaan vastedes kunnan toimesta saattamaan syytteeseen luwattoman kätilöammatin harjoittamisesta."

Rehellinen poika
Salon Seudun Kunnallislehti 23.5.1922

Halikon kunnanvaltuuston kokouksessa
Salon Seudun Kunnallislehti 23.5.1922


""
Lujalla kettinkillä
Salon Seudun Kunnallislehti 23.5.1922

"Prankkorin" kokko
Salon Seudun Kunnallislehti 23.5.1922


" - Salon W.P.K:n kokkotuli palaa Helatorstaiaattona Uskelan Eerikin korkealla mäellä. Tätä "prakkorin" kokkoa tietysti saapuwat kaikki katsomaan niin läheltä kuin kaukaakin. Prankkoristit lähtewät oikein torwisoiton tahdissa yllään koko "munsterinki". Terwatynnyreitä y.m. wirikkeitä on wiety wiikolla monta auto- ja hewoskuormallista, joten komea siitä warmasti tuleman pitää, warmasti komein näillä mailla. Sittenkun kokko on poltettu, lähdetään oikein koko joukon kanssa palokuntaan tanssimaan kiperiä ja kaperia polkkia myöhään yöhön. Pitäkää kaikki tämä wisusti mielessä. Katso ilmoitusta ilmoitusosastossa."
Kun ilmoittautuu
Salon Seudun Kunnallislehti 23.5.1922

Tapaturmainen kuolema
Salon Seudun Kunnallislehti 23.5.1922


""
Huveja
Uusi Aura 23.5.1922

Huokeisiin hintoihin
Turun Sanomat 25.5.1922

Asuntotalo
Uusi Aura 25.5.1922

Walitteli kowaa kiirettä
Uusi Aura 25.5.1922


" Ennen muinoin oli Halikossa sellainen tapa, että jos joku walitteli kowaa kiirettä, niin häntä kehoitettiin menemään hakemaan Naantalista aikaa. Nyt näyttää kuitenkin siltä, kuin aika olisi Naantalistakin loppunut, koska kaikkialla walitetaan kowaa kiirettä. On tässä ollut niin kiire, ettei ole joutanut mihinkään, sanotaan toisinaan. Ja totta totisesti ihmisellä on silloin jo kowa kiire, kun hän ei mihinkään jouda."
Potkupalloa Salossa
Uusi Aura 25.5.1922


" - Turkulainen Riento ja Salon Wiesti kilpailiwat eilen potkupallo-ottelun Salossa. Se päättyi turkulaisten woittoon 4-1."
Tunnettu huligaani
Salon Seudun Kunnallislehti 26.5.1922


"Kiikala
- Wiime sunnuntaina lyötiin tilallisenpoikaa Wäinö Fordellia, Rekijoelta, kaksi haawaa puukolla käteen. Puukottaja on tunnettu huligaani Johannes Kaiwonen."

Ilkiwaltaisuutta
Salon Seudun Kunnallislehti 26.5.1922


" - Ilkiwaltaisuutta owat muutamat nuoret miehet harjottaneet Mäenalankansakoulun rakennusalueella. T.k. 21 p. waiheella on siellä olewan sahalaitoksen höyrykoneesta rikottu we?lasi ja höyryä johtawia putkia. Samoin on isoja sementtirenkaita kieritetty sywään ojaan ja myöskin kiwimiesten työkapineihin on koskettu. Tämä tällainen toisen omaisuuden raiskaaminen on hywin alentawa tekoa kaswawassa nuorisossa.
Olisi toiwottawaa että nuorukaiset kuluttaisiwat aikaansa urheilussa y.m. ihmistä walmistawissa ja jalostawissa pyrinnöissä, jotta tuollaiset rikolliset teot jäiswät wähitellen pois.
Sitten wielä on siellä erään talon maalla keinu, jossa kuulu wietettäwän kowin epämiellyttäwää elämää, niin että siinäkin olisi toiwomisen waraa parempaan päin."

Ruokawieraita otetaan
Salon Seudun Kunnallislehti 26.5.1922

Warkaita kirkossa
Salon Seudun Kunnallislehti 26.5.1922


""
Nygren
Turun Sanomat 27.5.1922

Museo awattu
Uusi Aura 27.5.1922


"Perniön museo.
on nyt awattu ja tarjoaa se paljon ja mielenkiintoisia nähtäwyyksiä. Sen pohjana on maanwilj. K.J.Kaarlosen runsas yksityiskokoelma, jonka hän 10 wuotta sitten lahjoitti Perniön maanmiesseuralle. Museon awajaistilaisuudessa wiime sunnuntaina oli runsaasti wäkeä ja puhdas tulo oli 1,200 mk.
Museo on nyt awoinna joka sunnuntai jumalanpalweluksen jälkeen klo 12-2. Awain säilytetään maanwilj. Kaarlosen luona.
Nähtäwyyksistä museossa mainittakoon ensinnäkin hra Kaarlosen noin 1,000 esinettä sisältäwä historiallinen kokoelma sekä maanwilj. Lindstedtin lahjoittama noin 100 esinettä sisältäwä asekokoelma.
Myöhemmin saanemme tlaisuuden esitellä museon tarkemmasti."

Taitava takkiräätäli
Helsingin Sanomat 28.5.1922

Kotilaiseksi
Turun Sanomat 28.5.1922

Hewoshoitoon innostunut
Salon Seudun Kunnallislehti 30.5.1922

Tehtailija Terwonen
Salon Seudun Kunnallislehti 30.5.1922

"Tehtailija E.Terwonen Salosta on lähettänyt Kunnallislehdelle kokonaisen korillisen walmistamiaan kiwennäiswesiä, nimittäin simaa, sitruunasoodaa ja limonaadia y.m. Tyhjennettyämme suurella ahkeruudella ja erinomaisella asiantuntemuksella nuo pullot woimme todeta näiden wirwoitusjuomien erittäin miellyttäwän maun ja aromin. Suosittelemme kaikille kesän helteessä kamppailewille kauppalalaisille y.m. ja erittäinkin juhlatoimikunnille näitä hywiä kesäjuomia."
Urakalla maalattavaksi
Salon Seudun Kunnallislehti 30.5.1922

Laulujuhlat
Turun Sanomat 30.5.1922


""
4 hywäksyttiin ehdollisesti
Turun Sanomat 30.5.1922


" - Salon yhteiskoulun sissänpääsytutkinnossa eilen oli ensimmäiselle luokalle pyrkijöitä 76. Näistä woitiin tilanpuutteen takia ainoastaan 38 hywäksyä. Toiselle luokalle pyrkijöitä oli 8, joista hywäksyttiin 2 ehdoitta ja 1 ehdollisesti. Kolmannelle luokalle pyrki 5; näistä hywäksyttiin 4 ehdollisesti."
Mies eli nainen
Uusi Aura 30.5.1922

Annettu urakalla
Uusi Aura 31.5.1922


"Halikon kirkon korjaustyöt.
Halikon kirkon ja sakariston korjaustyöt on annettu urakalla suoritettaviksi rakennusmestari Juho Paimanderille, Salosta, ja talolliselle E.Halenille, Halikosta, 246,000 markan urakkasummalla."

Kesäkuu 1922Liikettä varten
Turun Sanomat 1.6.1922

Halikon asemanseutu juhlii
Uusi Aura 1.6.1922


"Halikon asemanseutu
juhlii samaten ensimäisenä helluntaipäiwänä. Ensin on iltapäiwällä klo 4 wapaajuhla Nuorisoseurantalolla, jonka ohjelmassa on Salon torwisoittokunnan soittoa, terwehdyspuhe, etewän lausujan wänrikki J.Wuolion lausontoa, kuorolaulua ja edustajaehdokkaamme neiti Olga Karlstedtin juhlaesitelmä.
Illalla klo 7 aikaa samassa paikassa suurisuuntainen juhlailtama, jonka ohjelmasta mainittakoon torwisoitto, awaussanat, kuorolaulu, oopperalaulaja Toiwo Loukon yksinlaulua ja edustajaehdokkaamme, pankinjohtaja Eino Tulenheimon juhlaesitelmä. Lopuksi näytelmäkappale "Saaristolaisia".
Ei ole hukkaan heittänyt helluntai-iltaansa se, joka saapuu näille juhlille. Eiwätkä halikkolaiset ennenkään ole laiminlyöneet tallaisia sisältörikkaita juhlatilaisuuksia."

Myytävänä
Helsingin Sanomat 2.6.1922
1922-06-02-hs-myllylaitos
Hewosnäyttelyyn
Salon Seudun Kunnallislehti 2.6.1922
1922-06-02-sskl-hewosnaytte

" - Salon hewosnäyttelyyn lauantaina 3 p. t.k. pyydetään hewoskaswattajain tuomaan sekä warsoja että tammoja warsoineen. -
Kaikki hewoskaswattajat liikkeelle silloin.
Tammoja ei woida merkitä näyttelyssä kantakirjaan syystä että piirin tammakantakirja-konsulentti on estetty sinne saapumasta.
Lähemmin ilmoituksessa."

Lainataan rukiita
Salon Seudun Kunnallislehti 2.6.1922
1922-06-02-sskl-lainamakasi
Liikettä ja elämää Kiikalassa
Salon Seudun Kunnallislehti 2.6.1922
1922-06-02-sskl-pakina

"Pakina.
Niinkuin saaristossa on täällä Kiikalassa, pitkän ja pimeän talwen loputtua, liikettä ja elämää. Laiwaliikkeen asemesta on täällä kuitenkin autoliike laitureineen.
Samoin käy kotoisen, terweellisen terwan hajun asemesta ulkoisen bentsiinin haju. Wiime kesänä liikkui täällä wain yksi auto, mutta siitä ollaan jo niin paljon edistytty, että nyt niitä on kaksi. Ja pöristen ja paukkuen ne sitte kilpaa kulkewat, nostattaen pauhulla hirmuisia tomupilwiä ilmaan ja sateella rapakkoa roiskien, pelästyttelewät kiikalalaisten wankkoja hewosia ja häiritsewät asukkaiden rauhaa. Mutta hywiä kapineita kuitenkin. Ei nyt tarwitse enää hewosten pitkää ja mäkistä Salon matkaa rahtikuorman edessä ponnistella, sillä autoilla tulee tawaran kuljetus halwemmaksi. Monen pikkutilallisen tilapäisansio tämän wuoksi kylläkin wähenee, mutta kai he keksiwät sen sijaan muita tulonlähteitä, jokatapauksessa kehitys kulkee kulkuaan ja turhaa on sitä wastustaa. Mutta jos pikkutilalliset katsonewat "leipänsä syöjää" karsain silmin, niin owat nämä "pörriäiset" antaneet manttaalimiehillekin jo monta harmia. Silla harwa se päiwä tulee Jopinposti tuoden semmosia sanomia, että taas on jokin silta tai rumpu luhistumassa.
Tosin owat karjanomistajat wielä tähän asti saaneet maitonsa meijeriin, mutta warmaan jonakin kauniina päiwänä saawat he myöskin ruweta onkimaan autoaan ylös joesta, ja se ei ole helppo tehtäwä. Ja kun ei silta pysy wiwun warassa kowinkaan kauan tulee siitä piankin semmoinen siltojen teko, ettei muuta ehditä tekemäänkään.
Autoliikkeen ohessa owat rakennushommat myöskin wireillä. Peltolaan thedään uuusi kansakoulu, ja owat kiwityöt jo alulla, (ohimennen mainittakoon, että työt alotettiin hieman huonoilla enteillä, sillä eräänä päiwänä tuulenpuuska wei pohjapiirustuksen ylihallitukseen eikä sitä sen koommin ole takaisin palautettu. Kiwimiehet saawat näin ollen katsoa mitoittelua pilwistä).
Edellisen lisäksi wielä mainittakoon, että kirkonkylään rakennetaan kunnantalo ja Komisuolle sähköwalo. Sähkökysymyksestä onkin täällä muodostunut semmoinen probleemi, ettei sitä kiikalalaisten päillä ratkaistakkaan. Se (sähkö) kiertää ja kaartaa, warsinkin kirkonkylää, kuin kissa kuumaa puurowatia. Ja pahoin pelkään, että sen kanssa käy wielä samoin kuin entisajan aasin joka kuoli kahden heinäkuorman wäliin, kun ei tiennyt kummasta olisi ottanut. Muuten merkillinen yhtäläisyys! Toiselta puolen antaisi tänne sähköään Pertteli, toiselta Suomusjärwi, niin että ollaan ihan kuin kahden tulen wälissä, eikä todellakaan tiedetä kummalta sitä otettaisiin.
Wp. "

Singerin edustaja
Salon Seudun Kunnallislehti 2.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Talonkauppoja
Salon Seudun Kunnallislehti 2.6.1922
1922-06-02-sskl-talonkauppo

" - Talonkauppoja. Wiime tiistaina pidetyssä kuolinpesän huutokaupassa teki metsänhoitaja Lindfors korkeimman tarjouksen 29,100 mk. neiti Jacobssonin talosta Uskelan Lukkarinmäellä; mikä tarjous hywäksyttiinkin.
Samana päiwänä osti asioitsija J.Lehtonen Uskelasta edellä mainitun talon wieressä sijaitsewan leskirouwa Niemelän talon noin 80 tuh. min kauppahinnasta. "

Wesikauhua
Salon Seudun Kunnallislehti 2.6.1922
1922-06-02-sskl-wesikauhu

" - Kun läänin Maaherra on määrännyt, että wesikauhun waaran wälttämiseksi on Halikon ja Angelniemen kuntiin otettawa erityinen apumiehistö koirien ja kissojen kiinni ja hengiltä ottamista warten, niin tämän johdosta waroittaa piirin Nimismies wielä kerran asianomaisia tarkoin noudattamaan wesikauhun suhteen annettuja määräykisä sekä pitämään kissat sisällä ja koirat hywillä kuonokopilla warustettuina. "
Hakukelpoisten haettawaksi
Helsingin Sanomat 3.6.1922
1922-06-03-hs-virkahaettava
Yleisön käytettäväksi
Uusi Aura 3.6.1922
1922-06-03-ua-auto
Täten varoitan
Uusi Aura 3.6.1922
1922-06-03-ua-omistamallani
Suurennuslaseja ym
Turun Sanomat 4.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hajalan Osuuskaupasta
Uusi Aura 4.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Useampaa eri lajia
Uusi Aura 4.6.1922
1922-06-04-ua-kesakankaita
Topatuita linjaalirattaita
Uusi Aura 4.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Tukuttain ja vähittäin
Uusi Aura 4.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Parhaimpia uutuuksia
Uusi Aura 4.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Urheiluliiton joukkue pelasi ehkä tawallista huonommin
Turun Sanomat 7.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

"Salon Wiesti-Urheiluliitto 2
ratkaisematta.
Helluntaimaanantaina otteli Salon Wiestin joukkue Turun Urheilupuistossa ratkaisemattoman pelin Turun Urheiluliiton toisen joukkueen kanssa.Urheiluliiton joukkue pelasi ehkä tawallista huonommin."

Waltuusto on päättänyt
Uusi Aura 8.6.1922


"Kantakirjasto Perniöön.
Kunta myöntänyt tätä wuotta warten 5,000 mk.
Perniön kunnanwaltuusto on päättänyt perustaa kuntaan kantakirjaston ja myöntänyt sille tätä wuotta warten 5,000 mk.
kirjaston johtokunnalla oli tiistaina ensimmäinen kokouksensa, jossa puheenjohtajaksi walittiin tilanomistaja K.J.Kaarlonen ja wrapuheenjohtajaksi suutari M.Miettinen. Johtokunta päätti julistaa kirjurin ja kirjastonhoitajan wiran awoimeksi."

Oppilaita otetaan
Uusi Aura 8.6.1922

Ilmoituksia Perniöstä
Uusi Aura 8.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Matkailijakoti
Salon Seudun Kunnallislehti 9.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kokous
Helsingin Sanomat 9.6.1922
2

"Salon Maamieskoulun 1916-17 wuoden
towerikunnan kokousaika ja -paikka on muutettu maanwiljelysnäyttelyn tähden 10 p:ksi t.k. W.S.N.S. laulujuhlain yhteyteen. Kokoudutaan Anjalan sepän taloon klo 1/2 8 i.p. Muistakaa welwollisuutenne.
Towerikunnan jäsen."

Karkasi laitumeltaan
Salon Seudun Kunnallislehti 9.6.1922
2
Palvelukseen
Helsingin Sanomat 10.6.1922
2
Laulujuhlat Perniössä
Turun Sanomat 9.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Laulujuhlien laululawa
Turun Sanomat 10.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Perniön seuratalo
Turun Sanomat 10.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Juomatehdas Perniössä
Turun Sanomat 10.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Perniössä
Turun Sanomat 10.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kypressimäinen upea kataja Perniössä
Uusi Aura 10.6.1922
2
Kuluttajain liike
Turun Sanomat 10.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Meijeri Halikossa
Turun Sanomat 10.6.1922
2
Kuusjoella
Turun Sanomat 10.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Salossa
Turun Sanomat 10.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Salossa
Turun Sanomat 10.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Tilojen yhdistämiset
Turun Sanomat 11.6.1922
2

"- Tilojen yhdistämiset. Waltioneuwosto on hywäksynyt kreiwi Carl August Armfeltin anomuksen, että hänen omistamansa yksinäiset rälssitalot Hirwikallio, Maunula, Padanoja, Pamsila, Salontaka, Mustamäki R.N:o 1 sekä Borgmästar N:o 3, Kylänlapsi N:o 4, Räntmestar N:o 5 ja Fiskal N:o 6, Rikalan kylästä Halikon kuntaan yhdistettäisiin yhdeksi Hirwikallio -nimiseksi maakirjataloksi sekä että perintötilat Tullner N:o 1 ja Besökare N:o 2 myöskin sanotusta Rikalan kylästä niinikään yhdistettäisiin yhdeksi Rikala-nimiseksi maakirjataloksi."
Edullinen muoto
Uusi Aura 11.6.1922
2
Matematiikan kursseille
Salon Seudun Kunnallislehti 13.6.1922
2
Palwelukseen halutaan
Salon Seudun Kunnallislehti 13.6.1922
2
Auto saatawana Perniössä
Uusi Aura 15.6.1922

Laulujuhlat loppuiwat
Uusi Aura 15.6.1922


"Juhlien lopettajaiset.
Yleiswaikutus juhlista oli erinomaisen hywä.
Juhlat oliwat onnistuneet, hywin onnistuneet. Maailma soi kirkkaana laulajain, soittajain ja muidenkin esiintyjäin sieluissa. Tällaisessa juhlassa, jossa koko luomakunta uhkui kesäistä kauneutta, tarttui laulajain ja soittajain puhtain säwel kuulijankin sielun sywyyksiin. Kiitos siitä, kiitos sydämellisin teille te laulajat ja soittajat! Ette tulleet näihin juhliin palkan ettekä palkintojen toiweissa, waan oman sydämenne ja henkenne täyteliäisyydestä muille jotakin antaaksenne. Onnistuitteko siinä, siitä oliwat kirkastuneet silmät, wilkkaat suosionosoitukset wastauksena. Uudistamme musiikkitirehtööri Wiljo Mikkolan toiwomuksen jaettuaan palkinnot, että Warsinais-Suomen, tämän meille niin rakkaan, hedelmällisen maakunnan soitto- ja laulu wastaisuudessa kohoaisi täyteläisimpään sointuun, sillä eheä laulu ja soitto owat sittenkin kulttuurimme kauneimpia kukkia, sen herkimpiä ilmenemismuotoja, sielumme herkimpien tunteiden ilmaisijoita.
Enta sitten te perniöläiset juhlien toimeenpanijat. Teille owat wiime wiikot ja wiimeiset kuukaudet olleet raskaat, paljon waatiwat. Työtä olitte tehneet, mutta tulokset oliwat sen mukaiset. Kansliatoimikunta toimi harwinaisen ripeästi, majoituksesta oli pidetty hywää huolta, koristelu oli aistikasta, airueet oliwat awuliaita, ripeästi toimiwia, huomaawaisia ja eri tilanteissa ymmärtäwäisiä. Erikoisimman kiitoksen tahtoisimme lausua yliairueille, tilallisenpojalle hra Kaarlo Nymanille ja nti Saara Enbergille ehkä sentähden että enimmän jouduimme heidän kanssaan tekemisiin ja heidän hywäntahtoista apuansa tarwitsemaan. Harwoin olemme nähneet näillä Warsinais-Suomen juhlilla niin toimeen saawia henkilöitä kuin nti Enberg ja hra Nyman oliwat.
Mitä sanoisimme teille, te herttaiset ja muhkeat perniöläiset emännät. Hywät oliwat teidän kahwinne, woileipänne ja muut antimenne. Lewollisesti, ystäwällisesti te ehditte kiireisimpänäkin aikana yleisön ruumiilliset tarpeet tyydyttämään, aina wälin jonkun iloisen sutkauksen hywänmielen pilleriksi hellittämään. Entäs sitten maukkaat, runsaat päiwällisenne. Kukapa ei muistaisi kaiken muun ohella teidän kalapaistoksianne, lihamurekkeitanne tai paistianne hywänmakuisen kastikkeen kera, jälkiruuista puhumattakaan. Kiitos myöskin siitä ystäwällisyydestä jota osoteltiin Mikaelinkirkkokuorolle. Eheän ja herttaisen muiston jättäwät nämät Perniön onnistuneet laulujuhlat saapuwilla olleiden mieliin. "


Melkoinen kiitosilmoitus tuo ylläoleva...


Elinkautinen eläke
Salon Seudun Kunnallislehti 16.6.1922
2

" - Waltioneuwosto on myöntänyt poliisikonstaapeli Emil Säilälle, Salon kauppalasta, 400 mkn suuruisen wuotuisen elinkautisen eläkkeen ynnä siihen tulewat kalliinajanlisäykset."
Ylimääräinen kokous
Salon Seudun Kunnallislehti 16.6.1922
2
Kunnanwaltuuston kokouksessa
Salon Seudun Kunnallislehti 16.6.1922
2
Myytäwäksi
Salon Seudun Kunnallislehti 16.6.1922
2
Juhla
Salon Seudun Kunnallislehti 16.6.1922
2
Uuno Eskolan kirjoitus Uudessa Aurassa
Uusi Aura 17.6.1922
2

""
Kuorma-auto huvi-ajoon
Salon Seudun Kunnallislehti 20.6.1922
2
Mihin juhannukseksi?
Salon Seudun Kunnallislehti 20.6.1922
2

"Mihin juhannukseksi?
Tietysti luonnonkauniiseen Kirjakkalaan. Sinne järwen rannalle menee Salosta aika sakki juhannusta wiettämään. "Wilpas" tekee sinne huwimatkan "Wästerillä". Lähdetään juhannusaattoiltana klo ½8. Salon Työw.Yhd torwisoittokunta soittaa matkalla. Kiirehtikää ostamaan lippuja jotka maksawat à 15 mk Huomaa ilmoitus."

Halvimmat hinnat!
Salon Seudun Kunnallislehti 20.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Katunäytelmä Salossa
Salon Seudun Kunnallislehti 20.6.1922
2

" - Katunäytelmä. Perjantaina t.k. 16 p:n illalla klo 8 aikaan syntyi jokin riita parin mieshenkilön wälillä täällä Salossa, sillan wieressä olewan wirwoitusjuomamyymälän edustalla, josta itse sukeusi tappelun nujakkakin. aiheuttaen säikähdyksen rauhallisesti ohikulkewissa ihmisissä. Toinen miehistä oli iskenyt nyrkillään toisen nenän "wettäpitämättömäksi", josta tämä kimpaantuneena karkasi päälle. Siinä he sitte maassa kieriskeliwät kuin tappelewat kissat, hakaten toisiaan, minkä ennättiwät. Alakynteen joutunut lähti lopulta juoksemaan pakoon, toisen "wettäpitämättömän", seuratessa kintereillä. Lopulta poliisi korjasi molemmat hoiwaansa, ja niin marssittiin rauhallisina poliisikamarille, toisen wähäwäitä pyyhkiessä "wettäpitämätöntä" nenäänsä, ja katuyleisön nauttiessa tästä koomillisesta näystä. - Eikö lainkaan häwetä esittää yleisölle moisia katunäytelmiä? Onko se kunniaksi perheelliselle miehelle?
Silminnäkijä."

Kesäjuhlat Kärkässä
Salon Seudun Kunnallislehti 20.6.1922
2
Joutolaismies tuomittiin
Salon Seudun Kunnallislehti 20.6.1922
2

""
Palkinto
Salon Seudun Kunnallislehti 20.6.1922
2
Urheilujuhlat Juhannuksena
Salon Seudun Kunnallislehti 20.6.1922
2
Myllynkivitehdas
Helsingin Sanomat 22.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ylimääräinen matkawuoro
Turun Sanomat 22.6.1922
2
Pasteurlaitokseen
Uusi Aura 22.6.1922
2

"Pasteurlaitokseen joutuiwat hoidettawiksi menemään kansakoulunopettajatar Liisa Leikkonen ja nimismiehen palwelija Alli Niemi erään wesikauhuisen kissan puremasta. Sietää ihmisten wieläkin olla waroillansa kissoista ja koirista waikka edellä mainitut henkilöt joutuiwat suorastaan uhriksi, kun kissa hyökkäsi päälle puremaan toisen oweansa awatessa."
Täydellinen rojutehdas kaikkine kaluineen
Salon Seudun Kunnallislehti 23.6.1922


"Halikko
- Waskion koulupiirin alakansakoulun opettajaksi on johtokunta walinnut opettajatar Johanna Amanda Ollilan Lempäälästä.
- Rojutehdas häwitetty Halikossa. T.k.19p. käwiwät sisäministeriön etsiwät poliisit Hajalan kulmalla ja löysiwät sieltä täydellisen rojutehtaan kaikkine kaluineen. Walmista ainetta oli 2 litraa ja hapanta mäskiä noin 50 litraa. Kalusto häwitettiin, wiina ja mäski kaadettiin maahan. Tehtailijat joutuwat wastaamaan oikeudessa töistään.
- Halikon Saarimäen piirin alakansakoulun opettajattareksi on walittu Lyyli Wirtanen Perttelistä."

Kiellän tulen sytytyksen
Salon Seudun Kunnallislehti 23.6.1922
2
Säilöönpanolaite
Salon Seudun Kunnallislehti 23.6.1922
2
Pojat
Salon Seudun Kunnallislehti 27.6.1922
2
Taidenäyttely
Salon Seudun Kunnallislehti 27.6.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Saa heti paikan
Turun Sanomat 27.6.1922
2
Ruumisarkkuliikkeessä
Turun Sanomat 27.6.1922
2
Voita ja talousjuustoa
Uusi Aura 27.6.1922
2
Suosittelee
Uusi Aura 27.6.1922
2
Havukylpyjä
Salon Seudun Kunnallislehti 30.6.1922
2
Ilmestynyt
Salon Seudun Kunnallislehti 30.6.1922
2
Heinäkuu 1922Kauppalan kunnallisia asioita
Turun Sanomat 1.7.1922


"Salon kauppalan kunnallisia asioita.
Waltuustolla oli kokous perjantai-iltana.
Salon kauppalan waltuuston kokouksessa perjantai-iltana käsiteltiin m.m. seuraawia asioita:
------
------
Esitettiin sisäasiainministeriön päätös, koskewa anomusta lainan ottamisesta kauppalan alakansakoulua warten.
Myönnettiin kalliinajan palkankorotusta kauppalan poliisimiehille 350 mk kuussa ja järjestysmiehelle 500 mk kuukaudessa.
Samoin päätettiin maksaa kauppalan palowartijoille 250 mk kk kalliinajan lisäystä.
Kestikiewarin pitäjäksi wuosiksi 1923-26 puolsi waltuusto kiewarin nykyistä pitäjää A.Lainetta.
Prowiisori J.Ferneliuksen anomukseen saada myydä polttoalkohoolia y.m. alkohoolipitoisia aineita antoi waltuusto suostumuksensa 2:ksi wuodeksi."

Kolmea korttia arwailemaan
Uusi Aura 1.7.1922
1922-07-01-ua-salossakin

"Salossakin "kolmen kortin heittäjiä"
Keskiwiikkona joutui maanwilj. J.Kawenius Angelniemeltä salolaisten "kolmenkortin" heittäjäin pariin, jotka - ensin hänelle "ryypyn" annettuaan - saiwat hänet houkuteltua tunnettua kolmea korttia arwailemaan. K. menetti noin 800 markkaa tästä arwailemisesta. Muuan toinenkin isäntämies oli antautunut samaan leikkiin, maksaen siitä noin 1,500 markkaa."

Arpajaiset
Salon Seudun Kunnallislehti 4.7.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Halikko
Salon Seudun Kunnallislehti 4.7.1922
1922-07-04-sskl-halikko

"Halikko.
Halikon aseman Osuuskaupan kesäjuhlaa ja Waskion siwumyymälän 10-wuotisjuhlaa wietettiin Waskion nuorisoseuran talolla wiime sunnuntaina. Paitsi oman osuuskaupan jäseniä oli tilaisuuteen kutsuttu wieraiksi myöskin naapuriosuuskauppojen hallitukset ja henkilökunnat. Wäkeä oli saapunutkin juhlaan noin wiisisataa henkeä.
Kun aluksi oli laulettu yhteisesti, piti opettaja O.E. Alatalo terwehdyspuheen, minkä jälkeen hra Armas Paasiwaara esitti runonlausuntoa. Osuuskauppojen neuwoja opettaja Toiwo Ahokas piti arwokkaan ja selwäpiirteisen juhlapuheen walaisten osuuskauppa-asiaa eri puolilta. Kun hra Kustaa Aira oli lausunut leikillisen runon, esitti opettaja K.J. Honkala kertomuksen Waskion osuuskaupan alkuwaiheista ja ja sen 10-wuotisesta toiminnasta. Puheen päätyttyä kohotettiin 3-kertainen "eläköön" 10-wuotiaalle Waskion osuuskaupalle ja osuustoiminnan menestymiselle yleensä.
Lopuksi esittiwät Waskion nuoret näytelmäkappaleen "Osuuspäiwillä", mikä suuren wäen paljouden tähden täytyi esittää kahteen kertaan ja kummallakin kerralla oli huone täpösen täynnä yleisöä.
Wäliajoilla saatiin nauttia kahwia ja wirwokkeita, joita osuuskaupan puolesta juhlawieraille tarjottiin.
Nähtäwästi tyytywäisin mielin juhlasta poistuttiin wakuutettuina siitä, että osuuskauppa-asia edelleenkin woimakkaasti eteenpäin menee, waikuttaen osaltansa taloudellisen hywinwoinnin kohoamiseen ja uuden onnellisen Suomen luomiseen."

Alakansakoulu palanut
Salon Seudun Kunnallislehti 4.7.1922
1922-07-04-sskl-koulupalo

""
Hongiston kartanon hyvää maitoa
Salon Seudun Kunnallislehti 4.7.1922
1922-07-04-sskl-maitoa
Huveja
Salon Seudun Kunnallislehti 4.7.1922
1922-07-04-sskl-punaorpo
10-wuotisjuhlaa
Uusi Aura 6.7.1922


""
Hornien hauta
Salon Seudun Kunnallislehti 7.7.1922


""
Sisältävä suuremman summan rahaa
Salon Seudun Kunnallislehti 7.7.1922
1922-07-07-sskl-kadotettu
Tehkää koetus
Salon Seudun Kunnallislehti 7.7.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Käynti kirkossa
Salon Seudun Kunnallislehti 7.7.1922


""
Luontaisedut suoritettuina rahassa
Salon Seudun Kunnallislehti 7.7.1922
1922-07-07-sskl-opettaja
Harwinainen tilaisuus
Salon Seudun Kunnallislehti 7.7.1922
1922-07-07-sskl-urheilu
Halikon kuulumisia
Uusi Aura 7.7.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kunnanwaltuuston kokouksessa
Turun Sanomat 8.7.1922
1922-07-08-ts-kvhalikko

"Halikon kunnanwaltuuston kokouksessa, joka pidettiin kunnanhuoneella w.k. 30 pnä päätettiin seuraawat asiat:
-----
-----
Köyhäintalo- ja lastenkotikysymykset.
Koska uuden köyhäinhoitolain mukaan kuntaan on pakollisesti perustettawa köyhäintalo eli kunnalliskoti kymmenen wuoden kuluessa ensi wuoden alusta lukien ja samoin lastenkoti, otettiin näiden laitosten perustamiskysymys harkinnan alaiseksi, ja oli waltuusto sitä mieltä, että kunnan on syytä tarpeeksi ajoissa ruweta köyhäintaloasiaa eteenpäin ajamaan, koska se ei enää woi wälttää tällaisen laitoksen perustamista. Kunnalliskodin paikaksi ehdotettiin Wartsalan sotilaswirkataloa, jota olisi waltiolta anottawa, kun sen wuokralle antaminen kohdakkoin tulee uudelleen järjestettäwäksi. Samlla päätti waltuusto jättää asian eteenpäin ajamisen kuntaan ensi kokouksessa walittawan köyhäinhoitolautakunnan tehtäwäksi, jonka tulee walmistaa suunnitelma köyhäintalon rakentamista warten sekä ehdotus, mistä aineista se olisi rakennettawa ja mihin sekä tiedustaa asianomaisesta paikasta, woitaisiinko Wartsalan wirkatalo tähän tarkoitukseen kunnalle luowuttaa ynnä muista seikoista, jonka jälkeen asia otetaan waltuustossa uudelleen harkinnan alaiseksi. Lastenkodin rakentamisasian walmistaminen jätettiin sitä warten aikaisemmin asetetun toimikunnan huoleksi, jonka tulee niinikään laatia suunnitelma ja piirustukset sitä warten. Muuten oli waltuusto lastenkodin perustamisen suhteen sitä mieltä, että se olisi rakennettawa n.s. Orpola-mallinen, niin että sitä woitaisiin rakentaa wähitellen ja sitten laajentaa tarpeen mukaan."

Täydellisellä takuulla
Turun Sanomat 8.7.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Täydessä ajokunnossa
Salon Seudun Kunnallislehti 11.7.1922
1922-07-11-sskl-moottorip
Muinaislöytö
Turun Sanomat 12.7.1922
1922-07-12-ts-muinaisloyto
Yksinkertaiset maalaiset
Salon Seudun Kunnallislehti 14.7.1922
1922-07-14-sskl-korttihuija

"Salon seutu
- Korttihuijareita kuuluu Salossa ja Salon nurkilla olewan runsaasti. Wiime aikoina owat useat yksinkertaiset maalaiset näiden liikemiesten kanssa peliin ryhtyessään joutuneet häwiön puolelle. Kuka menettää 700, ken 1200 mk j.n.e.
On siis syytä waroa joutumasta tuntemattomien miesten seuraan pelaamaan. Usein lienee huijareilla wiina sellaisena syöttinä, jolla he seuraansa wiettelewät uhrejaan. Warokaa siis korttihuijareita ja warokaa myös wiinaksia! - Pyydämme wiranomaistenkin huomiota kiinnittää asiaan."

Paljon tietoa
Salon Seudun Kunnallislehti 14.7.1922
1922-07-14-sskl-koska
Tuhasta nousi joutsen
Salon Seudun Kunnallislehti 14.7.1922
1922-07-14-sskl-salonpalo

"Salo
- 35 wuotta tulee huomenna, heinäkuun 15 päiwänä kuluneeksi siitä kun suuri tulipalo häwitti melkein koko Salon kauppalan.
Tästä murhenäytelmästä kerrotaan (K.Terhi) Salo 1887-1917 nimisessä julkaisussa seikkaperäisesti. Palo häwitti tiheimmän ja parhaiten rakennetun osan kauppalaa, noin neljäkymmentä eri rakennusta. Aineelliset tappiot laskettiin puoleentoista miljoonaan markkaan.
Niin surullinen ja walitettawa kuin tämä suurtapaus olikin Salon historiassa, on sillä kuitenkin ollut hywäkin puolensa - näin kaukaa katsoen: Sen kautta kauppala on päässyt kehittymään säännölliseksi, suorakatuiseksi j.n.e.
Hanhi paloi mutta tuhasta nousi joutsen. "

Paras ja halvin
Salon Seudun Kunnallislehti 14.7.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kultaustyöt urakalla
Helsingin Sanomat 16.07.1922

Meijerska
Uusi Aura 18.07.1922

Vahtimestari
Salon Seudun Kunnallislehti 21.07.1922


Kovin on salaperäinen ilmoitus..
Kesäjuhlat Kärkässä
Salon Seudun Kunnallislehti 21.07.1922


"Pitäkää mielessä Salon W.P.K:n suuret kesäjuhlat. Ne owat ensi sunnuntaina Kärkässä ja alkawat klo 2 i.p. oman torwisoittokunnan juhlallisilla esityksillä. Ohjelmassa on jos jotakin: on puhe, urheilua, ampumista, wesieläwien pallopeliä, liukumista, kahwinjuomista, tanssimista ja lopuksi wielä suuri ilotulitus, joten sinne suuntaa tietysti askeleensa jokainen, joka kynnelle kykenee. Sinne pääsee mukawasti joka tunti höyrylaiwa Wästerillä. Lähemmin ilmoituksessa. W.P.K.-laiset kokoontuwat juhla-asussa palokunnantalolle klo. ½ 2 i.p. "
Valokuvaamo Salo
Salon Seudun Kunnallislehti 21.07.1922

Onnistuneet juhlat
Salon Seudun Kunnallislehti 25.07.1922


"- Onnistuneet kesäjuhlat wietti Salon W.P.K. wiime sunnuntaina Kärkän rannassa. Palokunta lähti puwuissa ja soittokunta etupäässä omalta taloltaan klo 2 aikaan marssimaan sillan - kauppatorin kautta laiwarantaan, joten wielä kerran kauppalan asukkaille tuli hawainnollisesti huomautetuksi, että nyt se alkaa se suuri kesäjuhla. Ja paljon saapuikin kansaa sekä Salosta että ympäristöltä näille suosituille ulkoilmajuhlille. Höyrylaiwa Wästerillä oli työtä myöhään yöhön kuljettaessaan wäkeä kauppalan ja Kärkän wälillä.
Juhlapaikalla oli "ohjelmaa" monenlaista, tawalliseen palokuntien kesäjuhlatapaan.
Erikoista huomiota herätti n.s. wesipallopeli, joka suoritettiin reippaasti juhlakentän kohdalla joessa. Tätä urheilumuotoa moni yleisöstä ei liene ennen nähnytkään.
Ilotulitukset illalla klo 10 jälkeen oliwat sangen kauniita nähdä pilwisen sään wuoksi melkoisen hämäräksi käyneessä ilamssa.
Juhlaa suosi kaunis ilma ja elämä oli muuten siiwoa, mutta paikalle ilmestyneiden juopuneiden suhteen olisi toiwonut reippaampia toimenpiteitä kieltolakimaassa. "

Varas vei rahat
Salon Seudun Kunnallislehti 25.07.1922


" - Warkaus Salossa.
Wiime keskiwiikkona klo puoli yhden aikaan päiwällä kun talonomistaja J.Wuorela työskenteli talonsa pihalla olewassa wajassa ja hänen tyttärensä puutarhassa, tunkeutui waras salaa heidän asuntoonsa ottaen awaimen ulko-owen wuorilaudan takaa ja anasti senkin laatikosta 100 mk. isännän rahoja ja peililaatikosta piirongin päältä 600 mk sekä wielä kyökin kaapissa olewasta kukkarosta 75 mk. tyttären rahoja, jättäen jälelle osan pienempää rahaa sekä kaksi rikkinäistä 5 markan seteliä. Kun isäntä meni huoneeseen, tuli sieltä tuntematon nuori mies wastaan rappusilla ja sanoi: "Ei täällä olekaan emäntä kotona, minä olisin waan pyytänyt kortteeria, kun menen huomenna työhön tuohon kansakoulurakennukselle". Portilta oli mies lähtenyt juoksemaan kauppalaan. Herra Wuorela huomasi sisään päästyään warkauden, mutta woro ehti sillä wälin niin kauaksi, ettei häntä mistään enää löydetty. Warkaasta ei ole wieläkään saatu mitään selkoa."

Myyty
Salon Seudun Kunnallislehti 28.07.1922

Lootu
Salon Seudun Kunnallislehti 28.07.1922


Onko lootu laatikko?Kulkuwuorot
Salon Seudun Kunnallislehti 28.07.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hauska ohjelma
Salon Seudun Kunnallislehti 28.07.1922

Oikea omistaja lampaille
Salon Seudun Kunnallislehti 28.07.1922

Paitoja ja olkaimia
Uusi Aura 30.07.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Olen muuttanut
Uusi Aura 30.07.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Villoja vaihdetaan
Uusi Aura 30.07.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Suosittelee teoksiaan
Uusi Aura 30.07.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Salolaisia kauppoja
Uusi Aura 30.07.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Elokuu 1922Huoneita
Salon Seudun Kunnallislehti 01.08.1922
1922-08-01-sskl
Joka viikko torstaina ja perjantaina
Salon Seudun Kunnallislehti 01.08.1922

Uskela
Salon Seudun Kunnallislehti 01.08.1922

Halikko
Salon Seudun Kunnallislehti 01.08.1922
2
Halikon kunnallisia asioita
Turun Sanomat 03.08.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ilkiwaltaisuuksia
Salon Seudun Kunnallislehti 04.08.1922
2

"- Ilkiwaltaisuuksia. Kun Uskelan t.y. "Yritys" wietti w.k. 29 p:nä iltamaansa, oliwat jotkut iltamawieraat rikkoneet erään palstatilallisen weräjiä, portaita ja heinälappoja. Jo wiime talwena on mainittu henkilö huomannut ilkiwaltaisuuksia alueillansa, milloin on wääristetty potkukelkan jalakset, milloin katkastu sukset. Toiwottawaa olisi että tällainen menettely ehdottomasti loppuisi, ilman wiranomaisten käsittelyjä. Ihmeteltäwää on, että täällä metsäkulmalla harjoitetaan tällaisia rikollisuuksia, waikka luulisi koko hiljaisen kylän olewan."
Angelniemi
Salon Seudun Kunnallislehti 04.08.1922
2
Valkoisia
Salon Seudun Kunnallislehti 04.08.1922
2
Halvimpiin hintoihin
Salon Seudun Kunnallislehti 04.08.1922
2
Rakennustoiminnasta
Uusi Aura 05.08.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Laivatelakka
Turun Sanomat 06.08.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Korpirojutehdas häwitettiin
Salon Seudun Kunnallislehti 08.08.1922
2

"Halikko
- Korpirojutehdas häwitettiin perjantai-iltana, t.k. 4 p. Halikon Kirjastolassa Lehtimäen metsässä. Walmista wiinaa ei wielä ollut, mutta mäskiä kaadettiin maahan noin 50-60 litr. ja hywä kalusto takawarikoitiin. Tehtaan omistaja oli työmies Wihtori Lang Halikon Toijalan kylästä. Tehtaan löysiwät ja häwittiwät poliisikonstaapelit J.Lähtinen ja K.Kiwirinta. Tehtailija haastettiin oikeuteeb wastaamaan rikkomuksestaan. "

Vähimmän vaativan urakalla tehtäväksi
Salon Seudun Kunnallislehti 08.08.1922
2
Kummia kuuluu
Salon Seudun Kunnallislehti 08.08.1922
2

" - No nyt wasta kummia kuuluu, kun jo kauwan nukkunut Salon Liikeapulaisyhdistys toimii iltaman Rauhalinnan makasiinissa t.k. 18 p. kello 7 i.p. Kuuleman mukaan tuleekin siitä repäisewät meiningit. Muun ohjelman ohessa kuuluu olewan hauska kappale "Nikoteemuksen kosijat". Lopuksi tietysti pyörähdellään haitarin tahdissa, niin että palkit paukkuu. "Puksujen" hienohelmat pitäwät huolta siitä, että ei ruuminkaan rawinto tule puuttumaan."
Wierailunäätäntö
Salon Seudun Kunnallislehti 08.08.1922

Tavattavissa
Salon Seudun Kunnallislehti 08.08.1922
2
Ryöstö ja warkaus
Salon Seudun Kunnallislehti 08.08.1922


" - Ryöstö ja warkaus Salossa. Hiljakkoin joutui mw. J.Lehtonen Kydön Hakalasta Salossa käydessään kahden tuntemattoman miehen seuraan, jotka aluksi pyysiwät häntä kädenerottajaksi wedonlyönnissä tarjoten samalla hänelle paperossin, johon oli luultavasti sekotettu jotain huumaawaa ainetta. Sitten mentiin yhdessä rantaan, koska Lehtonen aikoi ostaa kaloja. Kun ei tawallisessa kalarannassa kuitenkaan ollut silloin enää kaloja myytäwänä, kehoittiwat miehet, jotka teetteliwät myös olewansa maalaisisäntiä, Lehtosta menemään rautatiesillan luo, jossa kehuiwat olewan kaloja, jopa tuoreita silakoitakin saatawana. Pantiin uusi tupakka palamaan ja lähdettiin yhdessä rautatiesillalle päin. Päästyään lähelle Wiinamäen taloa tarttuiwat miehet yhtäkkiä Lehtoseen kasiksi ja ryöstiwät häneltä 500 markkaa tyttärensä rahoja, jotka hän aikoi wiedä pankkiin ja lisäksi wielä hänen omia rahojaan parisataa markkaa. Kiire oli kuitenkin tullut woroille, niin etteiwät ennättäneet wiedä kaikkia Lehtosen rahoja eikä taskukelloakaan. Lehtonen ei muista warmaan, menikö hän tuosta huumaawasta tupakasta wallan tajuttomaksi, mutta ainakin hän pökertyi siihen määrään, ettei tahtonut mitenkään löytää hewostaan Salosta ja tunsi wielä kotonaankin useita päiwiä itsensä huumaantuneeksi, eikä edes tullut puhuneeksi asiasta kenellekään, moneen päiwään.
Eilen wiikko takaperin tunkeutui waras matkailijakodin pitäjän Lindwistin makuhuoneen awonaisesta akkunasta sisään aamuyöstä, huolimatta siitä, että herra L. rouwineen nukkui samassa huoneessa, ja wei pöydältä sikaarilaatikon, jossa oli vaihtorahaa, rouwa L.:n sormuksen ja käsilaukun sekä hra L.:n taskusta rahakukkaron. Palwelijatar oli wielä siihen aikaan ollut walweilla lukien romaania ja kuuli liikuntoa makuuhuoneesta, mutta peläten, että isäntänsä häntä nuhtelisi myöhään walwomisesta ja romaaninlukemisesta hän kiireesti heittäytyi wuoteeseen ja sammutti lampun. Siten ei warkautta tultu huomanneeksi ennenkuin wasta aamulla. Rosvoista ja warkaasta ei ole tähän mennessä saatu wielä mitään selwyyttä. Yleisön sietää olla entistä enemmän waruillaan tällaisten tapausten waralta ja warsinkin maalaisten tulisi karttaa antautumasta kaikellaisten tuntemattomien miesten seuraan täällä Salon nurkissa."

Köyhäintalon perustaminen
Uusi Aura 08.08.1922
2

"Onko Halikon Vartsalan sotilaswirkatalo sopiva köyhäintaloksi?
Koska Halikon kunnanwaltuuston wiime kokouksesa oli käsittelyn alaisena muun muassa uuden köyhäinhoitolain määräämän köyhäintalon perustaminen sanottuun pitäjään ja missä kokouksessa tehtiin päätös n.s. Wartsalan sotilaswirkatalon anomisesta sanottuun tarkoitukseen, niin olisi syytä tarkemmin lähteä arwostelemaan ja harkitsemaan mainitun wirkatalon sopiwaisuudesta kunnan köyhäintaloksi.
On suorastaan ajattelematonta lähteä kunnan köyhäintaloa hakemaan pitäjän nurkimmalta kulmalta sensijaan kun sen paikka on etsittäwä pitäjänkeskustasta.Toiseksi sijaitsee sanottu Wartsalan sotilaswirkatalo saarella, jonka eroittaa mantereesta wirtainen salmi, joka taasen pitää salmen heikkojäisenä useamman talwikuukauden. Heikkojäiseen salmeen on useasti ajanut hewonen puhumattakaan ihmisistä, joita tawan takaa talwikuukausina putoaa jäihin. Jos tällaisen salmen takaiselle saarelle sjoitetaan köyhäintalo, joka yhtämittaa kunnallisena laitoksena tulee olemaan pitäjän eri kulmakuntain kesken kanssakäymisessä, tuottaa tämä arwaamattomia liikennewaikeuksia ja - kustannuksia kunnalle, semminkin kun myöhään syksyyn Saloon kulkewat laiwat pitäwät salmiwäylän awoimena.
Oppiwelwollisuuslain astuttua woimaan on myös hoitokodin lapset käytettäwä koulussa, mikä lähin sijaitsee mantereen puolella, tämäkin on seikka, johon kiinnitettäwä kunnan huomio, kun on kysymyksessä lasten käyttäminen koulussa niinkin talwiaikana waarallisen salmen toisella puolella kuin sahan salmi on.
Mikä taasen puhuu jyrkintä kieltään perustettawan köyhäintalon vastaista paikkaa wastaan on se, että paikaksi on muka löyretty saari, joka sijaitsee peninkulmaisen meritien takana läheisimmästä lääkäristä ollen samaisen matkan päässä pitäjän kirkolta. Pakostakin tulee kysyneeksi itseltään tahdotaanko tosiaan jättää nämä köyhäintalon kaswatit wajawaisen lääkäriawun hoiwiin......
----------
----------
----------"

Halvalla myytävänä
Uusi Aura 12.08.1922
2
Myypi varastosta
Turun Sanomat 13.08.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Horsma
Salon Seudun Kunnallislehti 15.08.1922
2
Syyslukukausi
Salon Seudun Kunnallislehti 15.08.1922
2
Venetsialainen ilta Kärkässä
Salon Seudun Kunnallislehti 15.08.1922
2
Torvisoittoa, tanssia
Salon Seudun Kunnallislehti 15.08.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kihloissa
Uusi Aura 15.08.1922
2
Saa paikan
Turun Sanomat 16.8.1922

Kuulutus
Turun Sanomat 17.8.1922

Eläwien kuwien näytännöt
Uusi Aura 17.8.1922


"Salo
Syksyn eläwienkuwien näytännöt alkawat tänään Teatterikeskuksessa. Arkipäiwinä on näytäntöjä klo ½7 ip. lähtien ja sunnuntaisin klo ½5 alkaen.
Teatterikeskus on aikaansaanut sopimuksen Oy.Suomen Biografiyhtiön ja ????min kanssa joten on huomattawa, että teatteri tulee tarjoamaan ainoastaan hywiä ja täysipainoisia elämyksiä."

Hornien hauta Halikossa
Salon Seudun Kunnallislehti 18.8.1922


"Hornien hauta Halikossa.
Kirkkowaltuuston tekemän päätöksen mukaan tulee Halikon kirkon alla olewa Hornien hautaholwi, jonka löytämisestä sanomalehdissä on hiljakkoin kerrottu, järjestettäväksi parempaan kuntoon, sillä arkkuja on siellä yli kahdenkymmenen, eikä holwista, mikä on lähes 5 m. pitkä ja melkein saman lewyinen, ole minkäänlaisia telineitä, waan owat arkut kaikki lattialla, holwin perällä olewat arkut toistensa päällä. - Muutamissa arkuissa on kahden, ehkäpä jossain useammankin wainajan jäännöksiä, mikä seikka m.m. antaa tukea sille arwelulle, että holwi olisi joskus (ehkäpä ison wihan aikana) tullut ryöstetyksi. Mitään arwoesineitä ei nimittäin haudassa ole huomattu. Tuonnempana haudan järjestämisen jälkeen toimitettawa tarkempi tutkimus antanee siihenkin asiaan parempaa selwyyttä.
Kirkon lattiassa olewa, noin 2 m. pitkä ja toista metriä leweä tasainen kiwilaatta, jonka alta kiwiportaat holwiin johtiwat, on siirretty holwin toiseen päähän, kirkon owipieleen ja tulee se ympäröitäwäksi malmiaitauksella sekä laitettawaksi semmoiseen kuntoon, että sen woi helpommin aukaista. - Näistä laitoksista johtuwat kustannukset on Joensuun kartanon nykyinen omistaja kreiwi Armfelt ottanut suorittaakseen."

Kokonaista 14 henkilöä
Salon Seudun Kunnallislehti 18.8.1922


"Kiikala
- Muutamat autoliikennettä harrastawat henkilöt owat hankkineet matkustajaliikennettä wälittämään Kiikala-Salo matkalle koko kauniinnäköisen sekä matkustawan yleisön mukawuutta silmällä pitäen warustetun auton. Auton pitäisikin ottaa mukaansa kokonaista 14 henkilö, kulkien 30 kilm. nopeudella tunnissa ja mikäli tiedämme asetettanee kyytitaksan werrattain kohtuulliseksi, joten on syytä suosittaa matkustawalle yleisölle tätä uutta kulkuneuwoa. Määräaikaiset kulkuwuorot ilmoitetaan kai pian yleisön tiedoksi."


- Ohoh, oikeen 14 matkustajaa ja nopeus 30 km/tunnissa!
Salpietaria
Salon Seudun Kunnallislehti 18.8.1922

Ruanlaittoon tottunut
Salon Seudun Kunnallislehti 18.8.1922

Säälittäwä tulipalo
Uusi Aura 18.8.1922


"Säälittäwä tulipalo Kiikalassa
Salama sytyttänyt ulkohuonerakennuksen tuleen ja iskenyt kuoliaaksi tilan ainoan hewosen
Säälittäwä tulipalo sattui Kiikalan Saaren kylässä t.k. 16 p:nä wallinneen ukonilman aikana. Tällöin iski nimittäin salama lohkotilallisen Edw.Elosen ulkohuonerakennukseen sytyttäen sen tuleen ja polttaen rakennuksen irtaimistoineen wajaassa puolessa tunnissa poroksi. Samalla iski salama kuoliaaksi tilan ainoan hewosen ja yhden lampaan, joten tilan omistajalle, wähäwaraiseksi, mutta uutteraksi ja toimeliaaksi tunnetulle miehelle koitui ylipääsemätön wahinko."

Vapaa valo ja asunto
Turun Sanomat 20.8.1922

Poikanen löydetty
Uusi Aura 21.8.1922


"Perjantaina kadonnut poikanen löydetty.
Tawattu Salossa.
Eilisessä lehdessämme kerroimme, että täältä eräästä matkustajakodista perjantai-iltana katosi kotkalainen poikanen Eino Siltala.
Poikanen on eilen löydetty Salosta. Sikäläisille poliisiwiranomaisille oli hän kertonut jalkaisin patikoineensa Saloon."

Ankara raesade
Salon Seudun Kunnallislehti 22.8.1922


"Halikko
- Ankara raesade. Wiime keskiwiikkona raiwosi harwinaisen runsas ja kowa raesade ulkonilman yhteydessä Halikon Kydäön kylässä. Rajuilma kesti tunnin werran, jolla ajalla salama iskis muutamiin puihin. Raesade oli niin runsas, että maanpinta peittyi 13-20 cm. paksulla jääkerroksella ja rakeet niin lujia, että ainakin wiime perjantai-iltana wielä woi nähdä maassa sulamattomia kiteitä. Raesade wahingoitti warsinkin kaurapeltoja ja juurikasweja."

Luotettava palvelija
Helsingin Sanomat 24.8.1922

Paikkoja avoinna
Salon Seudun Kunnallislehti 25.8.1922

Rokotettaviksi
Salon Seudun Kunnallislehti 25.8.1922

Halikon kasarmirakennukset
Turun Sanomat 25.8.1922


"Halikon piirimielisairaala.
Tarkoitukseen ostettu Halikon kasarmirakennukset.
Entisen Halikon neljännen reserwikomppanian kasarmirakennukset maa-alueineen on päätetty myydä erinäisille Turun ja Porin läänin kunnille yhteisen piirimielisairaalan rakentamista warten. Kauppahinta on 180.589 mk."


Sairaalan perustamiskokous pidettiin vuotta myöhemmin 25.8.1923
Omaisuus tuhaksi
Uusi Aura 26.8.1922


"Tulipalo Salossa.
Kahden perheen wakuuttamaton omaisuus tuhaksi.
Eilen iltapäiwällä klo 3 tienoissa syttyi talonomistaja Wuoren Salossa Pertteliin wiewän tien warrella sijaitsewa kaksikerroksinen talo palamaan. Lyhyessä ajassa paloi rakennuksen laudoitettu yläkerros kokonaan, tulen lewitessä alakertaankin, jossa se poltti huoneitten seinät piloille. Salon W.P.K. saapui kyllä paikalle höyryruiskuineen, mutta waikea wedensaanti waikeutti suuressa määrin sammutustyötä. Alikerroksessa asuwien perheitten omaisuus saatiin suurimmaksi osaksi pelastetuksi, jotawastoin yläkerroksessa asuwain työm. Aug. Anderssonin ja leski Tilda Langin wakuuttamaton omaisuus joutui kokonaan liekkien saaliiksi.
Tulen arwellaan saaneen alkunsa sawutorwesta wälikaton tienoilla mahdollisesti olleesta repeämästä, koskapa sen tuhot kohdistuiwat etupäässä rakennuksen yläkertaan.
Rakennus oli wakuutettu 30,000 mksta."

Piirimielisairaalahanke
Uusi Aura 26.8.1922


""
Kadonnut jäljettömiin
Turun Sanomat 27.8.1922

Ei urheilukenttää
Turun Sanomat 27.8.1922


"Salossa, niin kauppala kuin onkin, ei ole urheilukenttää wielä lainkaan. Urheiluharjoituksiin ja -kilpailuihin on käytetty kauppatoria. Warsinaisen urheilukentän rakentamista on kyllä asianharrastajien kesken ollut puhetta, mutta käytännöllisiin toimenpiteisiin ajatuksen toteuttamiseksi ei ole wielä ryhdytty. Kentän rakentaminen Saloon ja sen lähimpään ympäristöön onkin hiukan waikeata pehmeän maanlaadun wuoksi."
Autoliikenne
Uusi Aura 27.8.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kadonnut löydetty
Salon Seudun Kunnallislehti 29.8.1922


" - Kadonnut löydetty. Wiime päiwinä on salolaisten mieltä kiinnittänyt ja mielikuwitusta kiihottanut asemamies Kaarlo Kiwalon katoaminen. Nyt on saatu tietää, että Kiwalo, joka lienee hieman hermostunut, on mennyt Marttilaan jonkun sukulaisensa luo."
Maalaisten rahat
Salon Seudun Kunnallislehti 29.8.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Palkat
Turun Sanomat 29.8.1922


""
Kihisten kansakoulu 50v
Uusi Aura 30.8.1922


"50-wuotias kansakoulu.
Halikon Kihisten kansakoulun perustamisesta tulee ensi lauwantaina, syyskuun 2 pnä kuluneeksi 50 wuotta. Silloin wietetään koulun 50-wuotisjuhlaa, joka alkaa jumalanpalweluksella, mikä pidetään seurakunnan väliaikaisessa kirkossa nuorisoseuran talolla. Sen jälkeen siirrytään koululle juhlaa jatkamaan. Kansakoulujen tarkastaja, maisteri M.A.Knaapinen on lupautunut juhlapuheen pitäjäksi. Muutenkin on ohjelma arwokas ja monipuolinen. Lopuksi on koululla juhlapäiwälliset."Syyskuu 1922Mäenalan kansakoululla
Salon Seudun Kunnallislehti 01.09.1922


"Kansakoulun wihkimisjuhlaa wietetään
Uskelan Mäenalan kansakoululla ensi sunnuntaina t.k. 3 pnä, alkaen klo 3 i.p. Mainittu koulu on uusi, juuri walmistunut, tehty rakennusmestari Johannes Paimanderin piirustusten mukaan. ....."

Palveluspaikkoja välittää
Salon Seudun Kunnallislehti 01.09.1922

Sateenvarjo korjaamoon
Salon Seudun Kunnallislehti 01.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Tulipalo Eläintorilla
Salon Seudun Kunnallislehti 01.09.1922


"Tulipalo
  Wiime tiistai-iltana täsmälleen kello 7 syttyi Salon Eläintorilla juuri wähää ennen walmiiksi saatu lautahökkeli palamaan. Yleisöä oli sattumalta kerääntynyt jo hiukan ennen suuret joukot torin warsille, niin että kun liekit alkoiwat kohota kohti korkeutta, oli sankka katselijajoukko niitä katsomassa. Missä wiipyi palokunta?
  Sitä ei kuulunut tulewaksi. Sen sijaan astui palon ollessa uhkaawimmillaan wäkijoukosta esiin tuntematon mies kädessään punainen peltitötterö, josta hän ruiskutti jotakin walkoista pulweria tuleen ja samassa wetäytyiwät liekit kuin käskystä kokoon ja tulipalo oli sammutettu.
  Katselijoilta jäi suu auki, ja ennenkuin he saiwat sen kunnolleen kiinni, keräsi eräs toinen mies lautakojun hiiltyneet jäännökset wankkureilleen ja meni matkoihinsa.
  Rakennus oli wakuuttamaton, muttei sen palamisesta koitunut mitään wahinkoa.
 Kokeiltiinpahan wain P.J.Heikkilä & C:on wälittämää saksalaista "Total" -sammutuskonetta, joka tosiaankin näytti erinomaisesti suorittawan tehtäwänsä."

Huom! Sarkaa eri väreissä
Turun Sanomat 02.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Mieluimmin maalta
Turun Sanomat 02.09.1922

Liiaksi pyrkijöitä
Turun Sanomat 02.09.1922

Wanhin pitäjän kansakouluista
Uusi Aura 03.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kihisten kansakoulu 50v.
Salon Seudun Kunnallislehti 08.09.1922


  "Halikon Kihisten kansakoulun 50-wuotisjuhla.
Wiime lauantaina wietettiin Halikon Kihisten kansakoulun 50-wuotisjuhlaa, joka alkoi klo 11 a.p. jumalanpalweluksella, missä juhlasaarnan piti kirkkoherra G.Rodendahl ja alttaritoimitukset suoritti pastori Wäinö Saurio. Koululapset myöskin lauloiwat.
  Jumalanpalweluksen jälkeen mentiin koululle, jonka tienhaaraan oli lipuin ja köynnöksin koristettu kunniaportti pystytetty. Samoin oliwat myöskin koulun awarat luokkasalit lipuilla, köynnöksillä ja kukkasilla koristetut. Kun hetkinen oli seurusteltu kahwipöytien ääressä, siirryttiin koulun suurimpaan luokkasaliin, mikä tulikin juhlawieraista ääriään myöten täyteen, wieläpä osaksi wiereisetkin huoneet. Ohjelma alettiin laulamalla wirrestä 366, 1, 4 ja 5 säkeistö, minkäjälkeen 40w. johtokunnan jäsenenä toiminut ja edelleenkin sen esimiehenä olewa maanwilj. S.A. Päittenpää piti awaus- ja terwehdyspuheen, jossa hän m.m. kertoi Halikon kansanopetusoloista kansakoululaitoksen syntyaikana. Sen jälkeen Halikon nuorisoseuran sekakuoro lauloi kanttori W.Blombergin johdolla. Turun piirin kansakoulutarkastaja maisteri M.A.Knaapinen piti erittäin arwokkaan, kansakouluoloja käsittelewän juhlapuheen, minkä jälkeen koulun oppilaat lauloiwat opettajatar Beda Honkalan johdolla. Pastori Wäinö Saurio lausui tilaisuutta warten sepittämänsä juhlarunon.
  Wäliajan jälkeen saatiin kuulla Walma Heikiheimon kaunista soololaulua, jota tirehtööri Mäkinen taidokkaasti säesti. Kihisten koulun historiikin esitti opettaja J.J.Honkala. Kun sekakuoro wielä oli laulanut, puhui koulun entinen - nykyään eläkkeellä olewa opettaja Y.J.Tenhowaara sekä herra J.Miekkawaara lausui juhlaa warten sepittämänsä runon. Lopuksi laulettiin yhteisesti: "Kiitos, sulle, Jumalani".
  Ohjelman päätyttyä oli juhlapäiwälliset, jotka myöskin pidettiin koululla ja joihin otti osaa toistasataa henkeä. Päiwällisten kuluessa puhui kunnanwaltuuston puheenjohtaja maanwilj. O.M.Koiwula lausuen kiitokset koulun johtokunnalle ja opettajille sekä toiwottaen Korkeimman siunausta koulun toiminnalle edelleenkin.Juhlaan saapuneet terwehdyskirjelmät esitti opettaja K.J.Honkala, joka myöskin kiitti kaikkia niitä, jotka tawalla tai toisella oliwat juhlan hywin onnistumiseen waikuttaneet. Päiwällisten kuluessa päätettiin koululle perustaa rahasto, jonka koroilla awustetaan kywykkäiden, mutta wähäwaraisten koulun oppilaiden opintojen jatkamista. Rahaston pohjaksi merkittiin sitten heti huomattawa summa.
  Hywin onnistuneet juhlat lopetettiin weisaamalla yhteisesti: "Herraa hywää kiittäkää". "

Omenapuu kukki syyskuussa 1922
Turun Sanomat 06.09.1922


" - Omenapuu kukkii toisen kerran parhaillaan Halikossa Ammakon Poukarin puutarhassa."
Palvelukseen otetaan
Salon Seudun Kunnallislehti 08.09.1922

Lapsesi ja sinä
Salon Seudun Kunnallislehti 08.09.1922


  "Lapsesi ja sinä.
  Ole nuori lapsesi seurassa, mutta älä waadi, että se wanhenee kanssasi.
  Iloitse lapsesi kanssa, mutta älä waadi häntä suremaan itsesi kanssa.
  Koeta asettua lapsesi ajatuskannalle ja hänen asemaansa, mutta älä waadi häntä asettumaan omalle kannallesi.
  Pidä huoli siitä, että lapsesi pelkää sinulle tuottamaansa surua enemmän kuin rangaistusta, silloin kun hän on tehnyt wäärin.
  Älä suwaitse illalla, mitä aamulla olet kieltänyt.
  Alä unohda että lapsesi kerran kertowat sinusta omille lapsilleen.
  Älä unohda että lapsesi kerran kirjoittawat hautakirjoituksesi."

Talonmies
Salon Seudun Kunnallislehti 08.09.1922

Munia ja voita
Salon Seudun Kunnallislehti 08.09.1922

Tapaturma Wartsalassa
Salon Seudun Kunnallislehti 08.09.1922


" - Tapaturma Wartsalan sahalla. Wiime perjantaina tapahtui Wartsalan sahalla ikäwä tapaturma. Työmies Laineen työskennellessä ripasirkkelissä osui hänen wasen kätensä jollain tawoin olemaan niin lähellä terää, että se leikkasi hänen ranteen ja kämmenen halki, katkaisten kaksi jännettä ja waltimon. Loukkaantunut wietiin Saloon saamaan lääkärinapua.   Laine on perheellinen mies ja noin 40 wuoden ikäinen."
Salossa myytävänä
Helsingin Sanomat 10.09.1922

Halvimmalla
Salon Seudun Kunnallislehti 12.09.1922

60-wuotta
Salon Seudun Kunnallislehti 12.09.1922


"Kreiwi Carl Aug. Armfelt 60-wuotias.
  Wiime perjantaina t.k. 8 p:nä täytti Halikossa Wiurilan ja Wuorentaan kartanoiden omistaja kreiwi Carl August Reinhold Lars Armfelt 60 wuotta saaden merkkipäiwänään osaksensa lukuisia kunnianosotuksia.
.....
.....
Kreiwi Carl August Armfelt on taitawuudella parantanut laajojen tiluksiensa hoitoa saattaen ne erinomaiseen kuntoon. Kaikkia kohtaan ystäwällisellä ja nuorekkaan reippaalla käytöksellään on hän saawuttanut kunnioitusta paikkakunnallansa. Kiitollisia hänelle ollaan sillä kreiwi Armfelt on aina ollut walmis antamaan apuansa, milloin sitä wain on tarwittu. Siksipä paikkakuntalaiset ja alustalaiset yhtywätkin wilpittömästi merkkipäiwän johdosta kreiwi Carl August Armfeltin osaksi tulleisiin onnitteluihin."

Wauhdikasta jalkapalloa
Salon Seudun Kunnallislehti 12.09.1922


" - Jalkapallo-ottelu wiime lauantai-iltana todellisten liikemiesten ja rautatieläisten wälillä alkoi hienon sateen merkeissä ja niiin se myöskin päättyi. Peli oli heti alusta alkaen wauhdikasta, ja näytti yleisö sitä seuraawan mielenkiinnolla. Kowista yrityksistä huolimatta ei kummankaan puolen onnistunut saada ensi puoliajalla yhtään maalia, joskin rautatieläiset näyttiwät olewan hieman warmempia pelistään.
  Toista puoliaikaa ei ollut kulunut wielä kowinkaan paljoa, ennenkuin rautatieläiset saiwat johtawan maalin, joka jäikin koko ottelun ainoaksi. Ottelun loputtua hämärän saapuessa saiwat siis rautatieläiset poistua kentältä woittajina, lopputuloksen ollessa 1-0 haastettujen hywäksi."

Jälleen saatavana
Salon Seudun Kunnallislehti 12.09.1922

Pahoinpitely
Salon Seudun Kunnallislehti 12.09.1922


" - Pahoinpitely Salon lähellä. Wiime lauantaina wastaan yöllä klo 12 aikaan tapahtui Perttelin maantiellä wähän matkaa Salon kauppalasta Pertteliin päin pahoinpitely. Palstatilallisen poika Armas Saarinen ja joutolaismies Woitto Mannerheimo, kumpikin Uskelasta, oliwat humalapäissään joutuneet riitaan. Tällöin oli wiimemainittu jollakin aseella rusikoinut Saarista päähän niin kowasti, että S. menetti tajuntansa. Kun paikalta lisäksi kuului taskuaseen laukauksia, luultiin aluksi, että Saarinen oli ammuttu. - Mannerheimo saatiin samana yönä kiinni."
Pehtori saa paikan
Salon Seudun Kunnallislehti 12.09.1922

Rahaa löydetty
Salon Seudun Kunnallislehti 12.09.1922

Taloudenhoitajana
Salon Seudun Kunnallislehti 12.09.1922

Halutaan wuokrata
Turun Sanomat 13.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kotimainen wiikko
Salon Seudun Kunnallislehti 15.09.1922


" - Kotimaisen wiikon wiettämisestä ei Salossa näytä tulewan mitään yhteistä ohjelmaa, koska ei ole mitään kuulunut. Toiwottawasti kuitenkin liikkeet ja tehtaat y.m. panewat toimeen yksityistä reklaamia näyteikkunoissa y.m. Ehkäpä wiikon lopulla woitaisiin saada jonkullainen iltamakin toimeen, jos waan reippaasti ryhdytään walmistuksiin. Owat kai täkäläisetkin edistysseurat saaneet asiasta kehotuskirjeitä.

- Salon liikeapulaisyhdistyksen syyskauden ensimmäiset tanssiaiset owat, kuten edellisen lehden ilmoituksesta näkyy huomenna lauantaina Palokunnantalolla alkaen k:lo 8 ip"

Raakalainen
Salon Seudun Kunnallislehti 15.09.1922


" - Raakalaisuutta. Keskiwiikkona t.k. 18 p:nä aamulla heitti muuan poika Salon kauppalassa erästä koiraa kiwellä silmään.
Moisen ilkityön tekijän, joka huwikseen kiduttaa rauhallisia eläimiä, sietäisi saada ansaitun rangaistuksensa."

Siivo ja rehellinen
Salon Seudun Kunnallislehti 15.09.1922

Kavalteleva
Uusi Aura 16.09.1922


"Kawaltelewa henkiwakuutustarkastaja.

Kalewan Kansanwakuutusosaston Salon piirin wakuutustarkastaja kawaltanut n. 4,000 mk.
 Täkäläinen etsiwä poliisi on pidättänyt ja passittanut eilen lääninwankilaan henkiwakuutusyhtiö Kalewan Kansanwakuutusosaston Salon piirin wakutustarkastajan Uuno Railon, syntynyt Lawialla 1899.
 Railo oli tullut wakuutustarkastajaksi n. 6 k.k. sitten, toimien ensin Turun piirissä ja sittemmin Salon piirissä, mistä hänet jälleen piti muuttaa Turun piiriin, mutta tulikin pidätetyksi epäiltynä kawalluksesta.
 Tutkimuksissa on käynyt selwille, että hän oli wakuutuksenottajien wiikkomaksuista säännöllisesti kawaltanut pienempiä summiakerrallaan. Toistaiseksi ei wielä ole woitu lopullisesti todeta kawalluksen suuruutta, mutta tehnewät ne n. 4,000 mk."

Menetti kätensä
Turun Sanomat 17.09.1922


"Toinenkin junan alle jääminen
Farmaseutti Rancken menettänyt kätensä.

 Kun Helsingin juna eilen illalla saapui Halikon asemalle, putosi turkulainen farmaseutti Pekka Rancken junan alle, jossa hän menetti wasemman kätensä. Loukkaantunut tuotiin Turun asemalle, josta hän yöllä kuljetettiin täkäläiseen yksityissairaalaan. Täällä professori Stråhle antoi hänelle ensi awun."

Saa paikan
Turun Sanomat 17.09.1922

Vapaaehtoisella huutokaupalla
Salon Seudun Kunnallislehti 19.09.1922

Rakenteeltaan vankka
Salon Seudun Kunnallislehti 19.09.1922

Piirimielisairaalahanke
Salon Seudun Kunnallislehti 19.09.1922


"Turun ja Porin läänin kaakkoisten kuntain piirimielisairaalahanke.

 Sen johdosta, että waltioneuwosto päätöksellään 24/8 22 oli suostunut myymään entiset Halikon 4:nnen reserwikomppanian kasarmirakennukset läänin kaakkoisille kunnille piirimielisairaalaa warten, kokoontui kuntien asettama toimikunta wiime tiistaina paikan päälle tarkastamaan lähemmin noita rakennuksia ennen kaupan päättämistä. Tarkastuksessa hawaittiin, että kaikki 12 rakennusta oliwat, toiset oikein hywässä, toiset tyydyttäwässä kunnossa, joten huhut niiden rappiokunnosta owat olleet tuulesta temmattuja. Tämän wuoksi niistä waadittua hintaa, Smk. 180,589:- ei pidetty kalliina ja päätettiin lopullisesti ostaa nämä rakennukset maa-alueineen perustettawalle sairaalalle.
 Koska läänin maaherra on saanut toimekseen kauppakirjan allekirjoittamisen waltion puolesta ja samalla sopia lopullisesti kauppaehdoista, on toimikunta päättänyt maaherran kutsusta huomenna, t.k. 20 pnä matkustaa Turkuun lääninhallitukseen kauppaa päättämään."


Halikon Piirimielisairaala vihkiäistilaisuus pidettiin 29.1.1926


Harvinainen ja mielenkiintoinen filmi
Salon Seudun Kunnallislehti 19.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Keravuoressa
Turun Sanomat 19.09.1922

Tyydyttää yleisön vaatimukset
Turun Sanomat 19.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Halvimpiin hintoihin
Turun Sanomat 19.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Lasituotteita
Uusi Aura 19.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Voita ja talousjuustoa
Uusi Aura 19.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Vanua
Uusi Aura 19.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Täydellinene sahalaitos
Uusi Aura 19.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Selitystä uutiseen
Uusi Aura 20.09.1922


"Angelniemi kasvaa"
Selitystä erääseen aikaisempaan uutiseen.

 Äskettäin oli lehdissä uutinen "Angelniemi kasvaa". Tämä uutinen on nähtäwästi saanut alkunsa siitä, että Sapalahden eli Kallinusnäsin, Karungen eli Ahtmaan ja Myllyperän tilat owat hallinnollisesta ja oikeudellisesta suhteessa määrätyt kuulumaan Halikon kihlakuntaan. Kunnallisessa ja kirkollisessa suhteessa ne owat jo wuosikymmeniä olleet Angelniemeen kuuluwia."

Myytävänä
Helsingin Sanomat 21.09.1922

Paikkakunnan edullisin
Turun Sanomat 21.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hinnat alle kaiken kilpailun
Turun Sanomat 21.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kadotettu
Salon Seudun Kunnallislehti 22.09.1922

Halvalla
Salon Seudun Kunnallislehti 22.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Olen muuttanut
Salon Seudun Kunnallislehti 22.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Munain hinnat
Salon Seudun Kunnallislehti 22.09.1922

Tarjoilu nopeata
Salon Seudun Kunnallislehti 22.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Salossa
Salon Seudun Kunnallislehti 22.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Markkinapäivinä
Salon Seudun Kunnallislehti 22.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Alennetuilla hinnoilla
Salon Seudun Kunnallislehti 22.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Wiestiä muistettu
Salon Seudun Kunnallislehti 22.09.1922


"W. ja U-seura Wiestiä muistettu.

 W. ja U-seura Wiesti on jälleen saanut wastaanottaa kiertopalkinnon urheilun edistämiseksi paikkakunnallamme ja sen ympäristöön.
 Palkinnosta jonka on lahjoittanut ent.Salolainen johtaja Akseli Waltamo Raumalta kilpaillaan Olympialaisessa 5-ottelussa.
 Kilpailuun saawat ottaa osaa kaikki Halikon kihlakunnan S W.U:oon kuuluvat urheiluseurat.
 Palkinnon saa omakseen seura, joka sen ensiksi 3:sti woittaa, jolloin neljän miehen paras tulos otetaan huomioon. Kilpailut järjestää aina se seura, jonka haltuun palkinto on edellisenä wuonna joutunut.
 Ensimmäiset kilpailut pidetään Salon Eläintorilla ensi sunnuntaina t.k. 24 p:nä alkaen klo 2 i.p. Kilpailut järjestää W. ja U-seura Wiesti.
 Toiwomme paikkakunnan urheiluseuroja runsaslukuisena ottawan osaa tähän kilpailuun.

 - Apollo-kahwila täällä on oston kautta siirtynyt kauppias K.W.Mäkiselle täältä 60,000 mk:n kauppahinnasta."

Sahalaitos Kuusjoella
Turun Sanomat 23.09.1922

Meijerska
Uusi Aura 23.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Oikeus antoi kihlaeron

Turun Sanomat 24.09.1922


" Työmies Sulo Johannes Toiwosta, Uskelan pitäjän Karjaskylästä, sakotettiin juopumisesta ja wäkijuomain hallussapitämisestä yhteensä 300 markkaa. Työmies August Wihtor Rothia, Halikon pitäjän Joensuusta juopumisesta ja wäkijuomain hallussapidosta yhteensä 175 markkaa. Työmies Kustaa Jokista, Halikon pitäjän Pajulasta, kolmesta eri juopumuksesta yhteensä 150 markkaa. Renki Elis Lindroosia, Perniöstä, sakotettiin juopumisesta 150 markkaa. Räätäli Aleksander Lindforsia, Salosta syytettiin juopumuksesta, mutta wastaaja wäitti olleensa morfinihuumauksessa. Asia lykättiin ensi käräjiin.
 Suutarin tytär Warma Aaltonen, Perniön pitäjän Asteljoelta, haki sulhasestaan, puuseppä August Lindroosista joka asuu Uskelan pitäjän Moision Meritalon maalla erään naisen kanssa, kihlaeroa ja lapselleen eläkettä sekä lapsen julistamista awiolapseksi. Oikeus antoi kihlaeron ja määräsi isän suorittamaan lapsen elatukseen 150 markkaa kuukaudessa siksi kuin lapsi kykenee itse hoitamaan itseään.

 Syyskuun 15 päiwänä oli pidätettynä kuulustelua warten kauppias Kaarle Järwensiwu Salon kauppalasta, syystä, että oli tullut ilmi että Järwensiwu oli wäärentänyt tehtailija K.G.Alijoen nimen 10,000 markan welkakirjaan, jolle oli rahat jo saanut, ja toiseen 48,000 markan kauppakirjaan takaajaksi. Järwensiwu laskettiin wapaalle jalalle mutta haastettiin wastaamaan wäärennyksestä paraillaan pidettäwiin käräjiin."

Awioero myönnettiin
Salon Seudun Kunnallislehti 26.09.1922


" - Awioero myönnettiin Halikon käräjillä wiime tiistaina waimon hakemuskesta awiopuolisoille Erika ja Frans Uusioksa Salosta.
  Awiopuolisojen Elin ja Juho Mannerheimon pesäerohakemukseen suostuttiin ja määrättiin nimismies Esko Salowirta tekemään pesäluettelo. Walwonta tapahtuu tulewan marraskuun 23 p:nä."

Kahwila Perniöön
Salon Seudun Kunnallislehti 26.09.1922


" - Kahwilan awaa Perniön Osuuskauppa talossaan lokakuun alusta. Huoneistoa pannaan paraillaan kuntoon."
Sähköistyminen
Salon Seudun Kunnallislehti 26.09.1922


"Kiikala

  - Sähköistyminen alkaa Kiikalassakin wähin erin wallata koko pitäjän. Laitakylät owatkin jo ennemmin hankkineet itselleen sähköwirtaa, mutta keskipitäjä on ollut ilman. Nyt kumminkin näyttää siltä kuin tämä osa kuntaammekin tulisi sähköllä walaistua, sillä sitä todistawat jo pystytetyt sähköpylwäät, kuin myöskin tekeillä olewa sähkölaitoskin. Laitos tulee n.k. "Kultalähdejokeen" johon patoamalla on saatu syntymään n.3 mt. putous, jonka sitten pitäisi kehittää 10 hewoswoimaa ja saataneen sen kautta waloa antamaan n. 850 lamppua.
  Tämän yrityksen owat uskaltaneet alkuun panna pari Komisuon tilallista ja on tietysti toiwottawa onnea yritykselle, joka näin asettaa keskipitäjänkin oikeuksiinsa, syrjäkyliin nähden."

Kiitos
Salon Seudun Kunnallislehti 26.09.1922

Markkina-aikana
Salon Seudun Kunnallislehti 26.09.1922

Rajaton määrä
Salon Seudun Kunnallislehti 26.09.1922

Papiston palkka
Salon Seudun Kunnallislehti 26.09.1922

50-wuotias
Salon Seudun Kunnallislehti 26.09.1922


"Perniön kansakoululaitos 50-wuotias.

  Ensi lauantaina t.k. 23 p:nä tulee Perniön kansakoululaitos olleeksi toiminnassa 50 wuotta. Merkkipäiwän johdosta on Kirkonkylän kansakoululle järjestetty klo 10 a.p. juhlatilaisuus, jossa puhuwat rowasti K.Troberg, kansakoulujentarkastaja M.Knaapinen, koulun ensimmäinen opettaja A.Björk ym. Lisäksi on ohjelmassa torwisoittoa, laulua, lausuntoa, y.m. Tilaisuuteen on yleisöllä wapaa pääsy."

Silakkaa
Salon Seudun Kunnallislehti 26.09.1922

Edesvastuuseen
Salon Seudun Kunnallislehti 26.09.1922

Toimeen haluavien haettavaksi
Salon Seudun Kunnallislehti 26.09.1922

Pätevä
Turun Sanomat 28.09.1922

Väster
Salon Seudun Kunnallislehti 29.09.1922

Torin varrella
Salon Seudun Kunnallislehti 29.09.1922

Soittoa lakkaamatta
Salon Seudun Kunnallislehti 29.09.1922

Rinkilöitä
Salon Seudun Kunnallislehti 29.09.1922

Käykää katsomassa
Salon Seudun Kunnallislehti 29.09.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Syyskäräjillä
Salon Seudun Kunnallislehti 29.09.1922


"Pahoipitelyjuttuja

 Tehtailija Jalmari Kyläntalo Uskelan Karjaskylästä vaati Halikon warsinaisilla syyskäräjillä wiime maanantaina liikemies Yrjö Elolle ja taiteilija Uuno Eskolalle Salon kauppalasta edeswastausta siitä, että he olisiwat yöllä wiime elok. 1 päiwää wasten pahoinpidelleet häntä herra Elon talon pihamaalla, nin että hän sairasti kolhujaan parisen wiikkoa, ynnä lisäksi erinäisiä korwausmääriä. Liikemies Elo taas waati tehtailija Kyläntalolle ja tämän ajomiehelle Hemmingille edeswastausta siitä, että he oliwat rikkoneet ihmisten yö- ja kotirauhaa ajamalla keskellä yötä pitkin katukäytäwiä hänen talonsa kohdalla ja ajamalla useita kertoja hänen pihamaalleen pitäen samalla pahaa ääntä ja melua.
 Antamallaan päätöksellä tuomitsikin oikeus liikemies Elon liewästä pahoinpitelystä 15 päiwäsakkoon á 40mk. eli 600 markan sakkoon ja maksamaan lääkärinpalkkoja 470 mk, työkywyttömyyydestä 1000 mk. sekä kiwusta ja särystä 400 mk. Tehtailija Kyläntalo taas tuomittiin kotirauhanrikkomisesta 7 päiwäsakkoon á 50 mk. eli 350 markan sakkoon, jotapaitsi Kyläntalo tuomittiin juopumuksesta ja häiriönteosta yleisellä paikalla 15 päiwäsakkoon á 50mk. eli 750 markan sakkoon. Kumpikin saawat itse kärsiä kulunsa asiassa.
  Herrat Eskola ja Hemming taas wapautettiin kaikesta edeswastuusta asiassa."

Puoskaroimisesta
Salon Seudun Kunnallislehti 29.09.1922


" - Puoskaroimisesta syytettiin Halikon käräjillä wiime keskiwiikkona liikemies Petter Sehwartzia, joka on wiime kesän ajan asunut Hajalan aseman lähellä. Hän oli syyskuun alkupuolella antanut eräälle halikkolaiselle lapselle watsanlääkkeeksi silikomia, waikkei tämä lääke lainkaan sopinut taudin laatuun. Seurauksena olikin, että lapsi sai watsakalwontulehduksen ja kuoli syyskuun 11 päiwää wastaan yöllä. Juttu lykkääntyi."
Työaikalakia
Salon Seudun Kunnallislehti 29.09.1922


 "- Rikos 8 tunnin työaikalakia wastaan. Halikon käräjillä syytettiin wiime keskiwiikkona nahkuri Erkki Juwalaa siitä, että hänen aikaisemmin omistamassaan Apollo-kahwilassa Salossa oli tarjoilijattaria pidetty työssä enemmän kuin 8 tuntia päiwässä, ettei heille ollut järjestetty 80 tunnin yhtämittaista lepoa wiikossa sekä ettei ollut nähtäwissä työtuntijärjestelmää että 8 tunnin työaikalakia. Juwala tuomittiin näistä rikkomuksista yhteensä 15 päiwäsakkoon á 10 mk. eli 150 markan sakkoon."
Paljon silakkaa
Turun Sanomat 30.09.1922


"Salon markkinain merkeissä.

Paljon silakkaa saapunut
 Salosta kirjoitetaan Turun Sanomille:
 Salossa alkawat markkinat ensi maanantaina. Saaristolaisia on jo runsaasti saapunut myymään silakkaa paikkakuntalaisille. Perjantaina oli saapunut wiidettäkymmentä wenettä, joissa kaikissa oli täysi kuorma. Paikkakunnalle on myöskin ilmaantunut karuselli ja woimistelu- sekä ampumatelttoja. Lyhyesti sanoen kauppalan eläintorilla alkaa olla täysi markkinameininki.

Rahakukkaroita ja -lompakoita warottawa.
 Eilen perjantaina oli Salossa toripäiwä, ollen torilla kokoontunut erittäin runsaasti yleisöä. Muudan nainen teki teki ostoksia ja pani rahakukkaronsa takkinsa päällystaskuun, josta se wietiin. Kukkarossa oli rahaa 100 markan paikkeilla. Wiejästä ei ole tietoa.
Kirjeenwaihtajamme huomauttaa, että nähtäwästi on Saloon saapunut markkinoita warten paljon taskuwarkaita, joilta on warjeltawa kukkarot ja lompakot."

Lokakuu 1922Ennätysmarkkinat
Turun Sanomat 01.10.1922


" - Salon markkinat tulewat warmaankin muodostumaan oikein ennätysmarkkinoiksi kauppalan historiassa, sillä myyjiä nille kokoontuu tawattoman runsaasti. Kauppalan poliisilaitoksella oli eilen tawaton työ hankkiessan halukkaille myymäpaikkoja. Torille on myyntipaikkoja paalutettu kaikkiaan 549, mutta tämä määrä ei mitenkään riittänyt, waan täytyi jokiwartta y.m. warata lukuisille myyjille paikkoja. Jokeen on noussut myöskin huomattawa määrä kalastajaweneitä, joissa on runsaasti kalaa myytäwänä. Markkinatunnelmaa ylläpiti jo eilen saapunut karuselli, jonka posetiiwi soi alituiseen ja joka muutenkin oli hywin käytännössä."

Turun Sanomat 01.10.1922


"  - Waras pidätetty ja saanut tuomionsa. Joku päiwä takaperin pidätti Salossa poliisi Kaarlo Tuominen työmies K.W.Nurmen Muurlan pitäjän Kaukkelmaasta. Oli ilmoitettu, että Nurmi oli wiime heinäkuun 30 pnä warastanut lohkotilalliselta Wilho Tuomiselta Perttelin pitäjän Pöytiön kylästä 2,000 markkaa rahaa, jotka oliwat meijerin wastakirjan wälissä. Wastakirja taas oli raamatun wälissä awonaisessa piironginlaatikossa. Samana päiwänä Nurmi poistui paikkakunnalta.
 Hän tuomittiin mainitusta warkaudesta 3 kuukaudeksi wankeuteen sekä olemaan 3 wuotta wailla kansalaisluottamista."

Lukuisia warkauksia - Runsaasti humalaisia
Turun Sanomat 02.10.1922

Komeljanttarien temmellyspaikka
Salon Seudun Kunnallislehti 03.10.1922


" - Markkinoita on wietetty Salossa eilen ja tänään kauniin ilman wallitessa. Eläintorilla on kuten ennenkin kaikelloisten "komeljanttarien" temmellyspaikka. Siellä pyörii karuselli ja toimii suuri sirkus, kahdet eläwät kuwat ja useampia ampumatelttoja y.m.
 Kauppatorilla on myyntipaikkoja yli wiisisataa ja niissä rihkamaa ja ruoka- y.m. tawaraa hywin runsaasti, sekä rannassa 63 kalawenettä, yhteensä 126,480 kg. silakoita. Onpa siinä siis kala poikineen. Jos kilossa on keskimäärin 75 silakkaa, niin tekee summa summarum noin 9,500,000 kappaletta silakoita
 Elämä lienee yleensä ollut werrattain siiwoa ja raitista, mutta kuitenkin on 11 henkilöä pidätetty juopumuksesta ja pienemmistä warkauksista."


komeljanttari = (kiertävä) näyttelijä, temppujentekijä, ilveilijä
(näin kertoo Suomen murteiden sanakirja)
Topjoen kartanossa
Salon Seudun Kunnallislehti 03.10.1922

Mandi Kotamäellä
Salon Seudun Kunnallislehti 03.10.1922

Halikon valtuuston kokouksessa
Turun Sanomat 05.10.1922


"Kolme raittiuspoliisia, joilla on kotietsintäoikeus
 Raittiudenwalwojista walittiin samalla raittiuspoliiseiksi, joilla on kieltolain 24§:n perusteella oikeus tehdä kotietsintä niiden kuntalaisten luona, joita epäillään luwattomasta alkoholipitoisten aineiden walmistuksesta, maahantuonnista, warastossapidosta, tahi myynnistä y.m. wäkijuomarikoksista, poliisi Eemil Säilä Salon esikauppalasta, työmies Nestor Kaskinen Naapalasta ja tilallisenpoika Wolmar Suomi Yttelän Ihanalasta.
..........
..........
Kouluasioita.
 Esitettiin kouluhallituksen kiertokirje, jossa kuntaa kehoitettiin hankkimaan kunnan kansakouluihin erityiset lämmittäjät ja tuhka-astiat, waan katsottiin ettei asia aiheuta enempiin toimenpiteisiin.
 Otettiin harkittawaksi alakansakoulujen puiden pilkkomiskysymys ja päätettiin, että niissä kouluissa, joissa alakansakoulu on sijoitettu yläkansakoulun yhteyteen, tulee yläkansakoulun oppilaiden pilkkoa alakansakoulunkin polttopuut, mutta missä alakansakoulu sen sijaan ei ole sijoitettu yläkansakoulun läheisyyteen, toimitetaan alakansakoulussa tarvittawien polttopuiden pilkkominen kunnan kustannuksella, koska waltuusto oli sitä mieltä, että alakansakoulun oppilaat owat wielä siksi nuoria, että he owat kykenemättömiä puiden pilkkomiseen.
..........
..........
Opettajan luontaispalkka.
 Kunnan kansakoulun opettajille ohjesäännön mukaan maksettawat rukiit päätettiin heille suorittaa luonnossa, kuten ohjesäännössä on määrätty, mutta jos opettajat suostuwat palkkawiljastaan wastaanottamaan maksun rahassa, niin maksetaan heille siitä sama hinta kilolta, minkä waltiokin rukiista suorittaa.
 Samalla päätettiin opettajain palkakseen saamien heinien suhteen, että nekin hankitaan opettajille ohjesäännön määräämällä tawalla luonnossa, mutta jos opettajat suostuwat heinistä ottamaan maksun rahassa, suoritetaan heille niistä käypä hinta."


Palkkana heinää ja ruista, miltä kuulostaa...


Hewoskierto
Salon Seudun Kunnallislehti 06.10.1922

S/S Angelniemi
Salon Seudun Kunnallislehti 06.10.1922

Saapi ostaa halvalla
Salon Seudun Kunnallislehti 06.10.1922


>


Myytävänä
Uusi Aura 07.10.1922

Halikon onnettomuus
Uusi Aura 09.10.1922

"Halikon onnettomuus.
Sonnin ruhjoma karjakko kuollut.
 Kuten lauantaina kerroimme, hyökkäsi Halikon Joensuun kartanon sonni perjantai-iltana tilan karjakon Swen Nilssonin kimppuun ja ruhjosi hänet pahoin. Nilssonia lähdettiin iltajunalla kuljettamaan Turkuun sairaalaan, mutta heitti hän henkensä jo matkalla tänne."

Apollossa
Salon Seudun Kunnallislehti 10.10.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hajalan Osuuskaupasta
Salon Seudun Kunnallislehti 10.10.1922

Riento voitti Wiestin
Salon Seudun Kunnallislehti 10.10.1922


"  - Jalkapallo-ottelussa wiime sunnuntaina Salon Eläintorilla woitti Turun Riento Salon Wiestin 2 maalilla nollaa wastaan. Peli oli laimeanpuoleista, yleisöä kohtalaisesti.
 Ensisunnuntaina ottelewat samalla paikalla Salon ukkomiehet ja nuoret miehet tohtori Tarenin lahjoittamasta pokaalista."

Korotetuilla palkoilla
Salon Seudun Kunnallislehti 10.10.1922

Joutui epäkuntoon
Salon Seudun Kunnallislehti 10.10.1922


"  - Lehtemme wiime numero myöhästyi lähes wuorokauden sen wuoksi, että painokone joutui epäkuntoon ja täytyi sitä korjata, ennenkun woitiin lehteä painattaa."
Huonotapainen ei kelpaa
Salon Seudun Kunnallislehti 10.10.1922

Vuosipalvelukseen
Salon Seudun Kunnallislehti 10.10.1922

Pyhätyö
Salon Seudun Kunnallislehti 10.10.1922


"Pyhätyö postilaitoksessa.
 Kulkulaitosministeriön pyynnöstä on postihallitus laatinut ministeriölle ehdotuksen siitä, että pyhätyö postilaitoksessa otettaisiin jälleen käytäntöön, niin että postitoimistot woitaisiin pitää yleisölle awoinna jonkun lyhyemmän ajan päiwästä pyhä- ja juhlapäiwinäkin ja että postilähetykset sanottuina päiwinä kannettaisiin kotiin yhden kerran päiwässä."

Harvinainen juhlatilaisuus
Salon Seudun Kunnallislehti 10.10.1922


"  - Wiime kuun 28 pnä oli Tammenpään tilalla harwinainen juhlatilaisuus, jolloin tilanomistajat tuomari ja kreiwitär Wasastjerna oliwat kutsuneet palweluswäkensä perheineen ystäwällisesti kotiinsa päiwälliselle. Tilaisuudessa jaettiin talousseuran mitallit puutarhuri E.Forsmanille 40 wuoden palweluksesta, wouti J.Lindholmille 30 wuoden ja karjakko Olga Mannerille 22 w palweluksesta. Erisuuruisia rahasummia jaettiin edellämainituille henkilöille ja myöskin kuski Karl Lindille, joka on ollut tuomari Wasastjernan palweluksessa 28 wuotta."
Yöllinen tappelu
Turun Sanomat 10.10.1922


"Yöllinen tappelu Salossa. Kemiöläinen saanut waurioita.  Matkailijakoti Asuntolassa Salon kauppalassa sattui wiime lauantaita wastaan yöllä klo 1 aikaan tappelu. Matkailijakotiin oli saapunut päihtyneitä miehiä. Kun oli pelattu korttia, synyti yöllä riita. Kodin omistaja J.Joutsen wiskasi pahimman rähisijän, kemiöläisen hewosmiehen Weli Robert Smolanderin kadulle. Kun Smolander oli mielestään kärsinyt wääryyttä, rupesi hän uudestaan pyrkimään sisälle ja kun owi oli lukossa, löi hän owen lasin rikki ja yritti sitä kautta päästä jälleen sisään. Smolanderin päähän ja käsiin syntyneistä haawoista wuosi paljon werta. Tri Johansson sitoi hänet samana yönä."
Kauppalalle tuloja
Turun Sanomat 10.10.1922


"Salon markkinat
Tontit tuottiwat kauppalalle tuloja lähes 37,000 markkaa.
  Salon kauppalassa myytiin markkinatontteja kaikkiaan 612. Niistä kertyi kauppalalle tuloja 36,780 markkaa."

Pirtukauppias
Turun Sanomat 10.10.1922

Juoppoitten juhla
Turun Sanomat 11.10.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hierontaa
Salon Seudun Kunnallislehti 13.10.1922

Halikon kirkko
Salon Seudun Kunnallislehti 13.10.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Haluaisi vakinaisen työpaikan
Salon Seudun Kunnallislehti 13.10.1922

Palvelija
Salon Seudun Kunnallislehti 13.10.1922

80 vuotta
Salon Seudun Kunnallislehti 13.10.1922


" - Räätäli Kustaa Eskolin Perttelin Inkerin kylästä täytti wiime syyskuun 8 päiwänä 80 wuotta. Waikka hän on saawuttanut niin korkean iän, on hän wielä siksi woimissaan, että uutterasti tekee työtään ja työ tulee hywää, niin että sitä tuodaan hänelle matkojen takaa. "
Käyntikautta varten
Salon Seudun Kunnallislehti 13.10.1922

Kunnollinen ja työteliäs
Turun Sanomat 14.10.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Juurikassato
Turun Sanomat 15.10.1922

Palvelukseen
Salon Seudun Kunnallislehti 17.10.1922

Pyörän alle
Salon Seudun Kunnallislehti 17.10.1922


""
Halvalla
Salon Seudun Kunnallislehti 17.10.1922

Jäsentenväliset
Salon Seudun Kunnallislehti 17.10.1922

Wartsalan kansakoulu wihitty
Salon Seudun Kunnallislehti 17.10.1922


""
Kirkkojuhla Halikossa
Turun Sanomat 17.10.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
19 porsasta
Salon Seudun Kunnallislehti 20.10.1922


" - Suurta hedelmällisyyttä. Wiime keskiwiikkona poiki Salon seudun Osuusmeijerin sikalan sika 19 porsasta, joista ainoastaan 2 kuolleina."
Junan alle
Salon Seudun Kunnallislehti 20.10.1922


" - Kuorma-auto junan alle. Kun Salon aseman päiwystysweturi wiime keskiwiikkona oli matkalla Raakasokeritehtaalle, työntäen edellään kolmea tyhjää waunua, jäi sokeritehtaan luona olewalla ylikäytäwällä junan alle Perniön Pohjankartanon kuorma-auto, jonka juna työnsi tieltään radan wierellä olewaan suureen hiekkaläjään. Autonkuljettaja ja hänen wieressään istunut mies eiwät saaneet mitään wammoja. Auton kone ruhjoutui kokonaan.
Auton kuljettaja ei huomannut junan tuloa huolimatta weturin soittokelloilla ja wihellyksillä annetuista merkeistä sekä junamiehistön waroitushuudoista."

Kätilö 50v.
Salon Seudun Kunnallislehti 20.10.1922


"Uskela
Mimmi Törmälä
 Lokak. 24 p. täyttää Uskelan kunnan pirteä kätilö, neiti Mimmi Törmälä 50 wuotta. Samaan aikaan tulee hän Uskelassa olleeksi kätilönä 25 wuotta. Neiti Törmälä on syntynyt Wartsilässä. Käytyään Helsingin kaksiwuotisen kätilökoulun oli hän ensin Kiikassa ½ wuotta ja tuli sitten Uskelaan syysk. 1 p. 1897.
 Hywin paljon ahkeraa aherrusta, kunnollista työtä mahtuu naisen neljänneswuosisadan puitteisiin. Mutta ken niitä huomaa ja muistaa? Kuten pilwet taiwaalle tulewat ja taas häipywät, unohtuu monen mielestä naisten työ. Näin juhlahetkinä ne kuitenkin palautuwat muistiin. Tulee mieleen moni koti, jossa pienokaista ilolla odotettiin ja riemu raikas raikui, kun perillinen oli tullut. Ne owat walopilkkuja kätilön elämässä. Mutta mennäpäs kotiin, jossa kowa köyhyys, puute ja likaisuus majailee ja wielä mies murjottelee entisenkin lapsilauman paljoutta ja auta siinä kärsiwää äitiä. Siinä jo tarwitaan karaistua luonnetta. Suurta hienotunteisuutta ja kärsiwällisyyttä waatii myöskin kätilöltä nuoret äidit, äsken naineet, joilla ei ole aina aawistustakaan, miten pidellä ja hoidella pikku wauwaa. Monen monta hywää neuwoa siinä usein wäärinkin ymmärretään ja toteutetaan. Myöskin on kätilön wirka aiwan erikoinensiinä suhteessa, ettei woi yhtään itse määrätä aikaansa. Pitää aina olla walmis lähtemään, olkoon yö tahi päiwä, juhlahetki tahi työntouhu käsissä, sade tahi tuuli, pyry ja pakkanen. Mutta yhtä terhakkana neiti Törmälä aina lähtee liikkeelle. Hänen wirkansa on hänen ilonsa. Kun pieni kullannuppunen taas on autettu maailmaan, hymähtää hän tyytywäisenä. Walitus ja nurkuminen owat neiti Törmälän luonteelle aiwan outoja ilmiöitä. Siunatkoon Jumala kuluneet elämänwuodet ja antakoon woimia edelleen raskaaseen, welwoittawaan wirkaan, sitä toiwowat monet uskelalaiset äidit."

Tuomio kiskomisesta
Salon Seudun Kunnallislehti 20.10.1922


"  - Saarnen kiskomistuomio wahwistettu. Turun howioikeus on t.k. 16 pnä wahwistanut Halikon ym. pitäjien kihlakunnan oikeuden wiime wuoden toukok. 11 pnä antaman päätöksen, jolla kauppias W.E.Saarni Salon kauppalasta tuomittiin kiskomisesta 1,000 markan sakkoon sekä maksamaan kruunulle 2,000 mk. liiasta kauppawoitostaan. - Saarni oli myynyt 50 litran wetoisia maidonkuljetusastioita, ottaen woittoa 129 mk. 50 penniäkin kappaleelta."
Halikon Salaisissa
Salon Seudun Kunnallislehti 20.10.1922


" - Lehmä puskenut miestä. Wiime sunnuntaina noin klo 10 aikaan meni palstatilallinen Kustaa Kulowaara Halikon Salaisissa eroittamaan kahta keskenään kamppailewaa lehmäänsä. Tällöin toinen lehmistä työnsi sarwensa Kulowaaran selkään rewäisten werille lihakset jotapaitsi suolistoon syntyi useita waarallisia repeämiä. Loukkaantunut toimitettiin heti Saloon jossa häntä hoidetaan Salon yksityissairaalassa."
Kaksi kanakauppiasta
Turun Sanomat 22.10.1922


" - Kanakauppiaat hurjina. Perjantaina oli Salossa toripäiwä. Erään maalaisen kuormalle saapui kaksi "ylösostajaa", toinen turkulainen ja toinen Salon puolen mies, ostamaan maalaiselta kanoja. Turkulainen ehti paikalle ensiksi ja osti kanat, mutta ennenkuin kauppa ehdittiin saada lopulliseen päätökseen, saapui toinen ylösostaja ja tahtoi myöskin ostaa. Asia ratkaistiin nyrkkuwoimin jolloin salolainen piteli kokolailla kowakouraisesti turkulaista wirkaweljeään. Asiasta sukeutuu oikeusjuttu, sillä turkulainen kanakauppias julmistuneena saamastaan epäystäwällisestä kohtelusta on haastanut kilpailijansa käräjille."
Hansikas
Salon Seudun Kunnallislehti 24.10.1922


Salon Seudun Kunnallislehti 24.10.1922


"Salon kauppalanwaltuuston kokous.
 Wiime perjantaina pidetyssä Salon kauppalanwaltuuston kokouksessa esitettiin tie- ja wesirakennusten ylihallituksen kirjelmä, jossa kauppalaa kehoitettiin ottamaan osaa Salon Isonsillan rakennuskustannuksiin, koska suurin hyöty siitä koituisi juuri kauppalalle. Waltuusto waltuutti tuomari H.Tuomaalan ottamaan selkoa, olisiko mahdollista saada aikaan erinäisiä muutoksia tie- ja wesirakennusten ylihallituksen laatimiin piirustuksiin. Asiassa päätetään senjälkeen ylimääräisessä waltuuston kokouksessa."

Rohkeita warkaita
Salon Seudun Kunnallislehti 24.10.1922


"Rohkeita warkaita Halikossa
Wieneet kelloja ja sormuksia aiwan omistajan nenän editse.
 Perjantaina klo 10 aikaan aamupäiwällä weiwät warkaat huwilanomistaja Paawo Laukkasen asunnosta Halikon pitäjän Toijalan kylästä 8 hopeista miesten taskukelloa, joissa oli dublee-perät ja yhden naisentaskukellon, jossa oli pitkät hopeiset perät ja takakuoressa kullattu laiwankuwa. Wielä weiwät he 8 sileätä kultasormusta sekä 10 mk. 75 v. hopearahaa.
 Warkaus oli erinomaisen rohkeasti suoritettu. Mainittuun aikaan meni nimittäin huwilanomistajan waimo naapurinsa asuntoon samassa rakennuksessa. Lähtiessään hän lukitsi eteisen owen laskien awaimen wieressä olewaan naulaan. Samlla saapuiwat warkaat, kaksi miestä. Huwilanomistaja itse oli juuri tulossa maantietä pitkin kotiinsa. Hän näki jo etäältä miesten lähenewän huwilaa, ottawan awaimen ja menewän sisään. Hän kiirehti wauhtiaan, mutta kun hän toisesta päästä rakennusta astui sisään, puikkiwat worot jo silloin toisesta päästä ulos ja pääsiwät pakenemaan saaliineen, jonka he näppärästi ja aikaa tuhlaamatta oliwat ehtineet eri huoneista ottaa."

Kiskossa
Uusi Aura 25.10.1922

Joensuun kartanossa
Uusi Aura 26.10.1922

Meille kirjoitetaan
Uusi Aura 26.10.1922


"Salon sähkökysymys.
 Meille kirjoitetaan:
 Wuosi wuodelta on sähkökysymys Salon kauppalassa, warsinkin syyspuolella käynyt yhä waikeammaksi. Tämä on näyttäytynyt ennenkaikkea siinä, että walaistusta ei ole kauppalan walonantaja Kosken tehdas kyennyt antamaan kautta wuorokauden. Tämä luonnollisesti niinkin theästi asutulla tienoolla kuin Salon kauppala, waikuttaa monessa suhteessa haitallisesti. Salon Raakasokeritehdas käynnissä ollessaan woinee tarjota sähköä yli oman tarpeen. Tehtaan taholta onkin tehty tarjous Kosken tehtaalle apusähkön antamisesta tälle kiireimpänä syyskauden aikana, jolloin sähkön kuluts on suurin. Olisi näin ollen suotawaa, että neuwottelut johtaisiwat suotuisiin tuloksiin, sillä silloin wapautuisi kauppala kerrankin walattomista öistään."

Warkaita Torkkilassa
Salon Seudun Kunnallislehti 27.10.1922


"Angelniemi
Warkaita Torkkilan koululla.
 T.k. 18 p:n illalla oli tuntematon mies mennyt Torkkilan kansakoulun saunaan, jossa ryhtyi saawissa olewia pyykkiwaatteita ajamaan nyyttiinsä. Koulun palwelija huomasi tapauksen ja worolle tuli kiire pakoon pötkimään. Waatenyyttinsä oli hän jättänyt portaitten alle. Myöskin koulun kellarissa oli käyty, päättäen siitä että pihalta löytyi mehupullo.
 Samana päiwänä oli paikkakunnalla nähty kaksi tuntematomnta miestä, jotka m.m. käwiwät eräässä torpassa ruokaa pyytämässä. Oliwat sanoneet menewänsä Hajalaan. Toinen, pitempi mies oli puettu harmaisiin waatteisiin, ruskeihin lapikkaihin ja päässä lippalakki. Toisella, lyhemmällä miehellä oli hattu päässä ja tawalliset kengät jaloissa. Miehiä ei etsiskelyistä huolimatta ole sittemmin tawattu.
 Silmät auki tuntemattomien kulkurien suhteen."

Opetusministeriön kirjelmästä
Salon Seudun Kunnallislehti 27.10.1922


"Hautausmaiden kunnossapito.
 Opetusministeriö on lähettänyt maan tuomiokapituleille kirjelmän, jossa huomautetaan, ettei wanhoja hautausmaita että wanhoja, käyttämättömäksi jääneitä kirkkoja ympäristöineen, yhtä wähän kuin käytännössä olewien kirkkojen alueita aina hoideta sillä huolella ja rakkaudella, mihin niiden merkitys kristittyä welwoittaa ja kunnioitus poismenneitä wainajia kohtaan jälkeenjääneitten puolelta waatii. Opetusministeriö kehoittaa sentähden tuomiokapituleja tawalla, jonka kapitulit harkitsewat tarkoituksemukaiseksi, wakaasti huomauttamaan seurakunnille niiden kirkkolain mukaisesta welwollisuudesta puheenolewassa suhteessa, samoin kuin kehoittamaan seurakuntien papistoa waikuttamaan siihen suuntaan, että seurakunnissa herätään tuntemaan kristilliseksi welwollisuudeksi sitä, että wainajien leposijat ja muut pyhitetyt paikat pidetään niiden arwoa ja merkitystä wastaawassa kunnossa."

Tarkastus
Salon Seudun Kunnallislehti 27.10.1922

Vanhempaa ja uudempaa
Salon Seudun Kunnallislehti 31.10.1922

Vieras pässi
Salon Seudun Kunnallislehti 31.10.1922

Marraskuu 1922Kutoja
Helsingin Sanomat 01.11.1922

Hajalan kartanossa
Salon Seudun Kunnallislehti 03.11.1922

Halikon kunnanvaltuusto
Salon Seudun Kunnallislehti 03.11.1922

Kokoontuvat
Salon Seudun Kunnallislehti 03.11.1922

Osuuskaupan syyskokous
Salon Seudun Kunnallislehti 03.11.1922


"Halikko
 - Halikon Aseman Osuuskaupan syyskokous pidettiin pääkaupan huoneustossa Halikon asemalla wiime sunnuntaina, t.k. 29 p:nä. Kokouksen puheenjohtajana oli opettaja J.Honkala ja kirjurina maanwilj. W.Linnamaa.
Luettiin toimintakertomus kulunelta puoliwuotiskaudelta...
........
........
 Keskusteltiin kaupan tawarawarastojen palowakuuttamisesta täyteen arwoonsa ja annettiin se hallituksen tehtäwäksi ja on hallituksen sitä ennen otettawa selkoa paloapuyhdistys Tulenwaran wakuutusehdoista ja maksuista, koska katsottiin, että se neljän kertainen korotus, mikä oman pitäjän palowakuutusyhtiössä määrätään kauppatawarawarastojen wakuuttamisessa, on suhteettoman korkea.
Osuuskunnan toimihenkilöiden palkkioita, jotka tähän asti owat olleet kowin pienet päätettiin jonkinwerran korottaa.
Hallituksessa erowuorossa...
........
........
 "Yhteishywä" päätettiin tilata kaikille jäsenille ja keskusteltiin sen sisällöstä ja toimitustawasta, joihin yleensä oltiin hywin tyytywäisiä.
 Lopuksi saatiin kuulla hra W.Grönlundin lämminhenkinen ja walaisewa esitys osuustoiminnasta ja siitä suuresta päämäärästä, jota kohti ollaan pyrkimässä."

Laulajaiset
Salon Seudun Kunnallislehti 03.11.1922

Pajan kalusto huutokaupalla
Salon Seudun Kunnallislehti 03.11.1922

Puukotus
Turun Sanomat 03.11.1922


"Huonoa matkaseuraa.
Hengenwaarallinen puukotus Salon ja Muurlan wälisellä maantiellä.
 Turun Sanomille telefonoidaan:
 Suutari Aaltosen Muurlan Kistolasta ollessa eilen Salossa asioillaan lyöttäytyi hänen seuraansa eräässä kahwilassa työmies Wiljam Edward Rantanen Kiikalan Pirilästä, pyytäen päästä Aaltosen mukana Muurlaan sukulaisiaan tapaamaan. Tähän Aaltonen suostuikin.
 Matkalla sitten Rantanen, joka oli humalassa, tahtoi saada ohjata hewosta. Tähän Aaltonen, wihdoin suostuikin, antaen ohjakset Rantaselle Kaukolan kylän kohdalla. Hewonen, joka oli tottumaton wieraaseen ja humalaiseen ajajaan, rupesi rimpuilemaan, joten Aaltonen otti jälleen ohjat itse hoitoonsa Pamparin talon kohdalla.
 Tästä suuttui Rantanen, katkaisi puukolla ohjakset ja löi senjälkeen Aaltosta oikeanpuoleiseen lantioon ja käsiwarteen puukolla. Tämän jälkeen Aaltonen lähti pakoon, mutta Rantanen juoksi jälkeen ja löi Aaltosta uudelleen puukolla wasemman lapaluun alle keuhkoon saakka ulottuwan haawan. Aaltonen pääsi kaikesta huolimatta omin neuwoin paikaltaan, jolloin Muurlan diakonissa antoi hänelle ensi awun. Tämän jälkeen kutsuttiin paikalle tri Waren Salosta.
 Aaltosta hoidetaan kotonaan. Hän on werenwuodon takia heikkona sairaana. Puukottaja Rantanen pidätettiin ja tunnusti tekonsa."

Wäkiwalloin wapauteen
Uusi Aura 03.11.1922


"Kakolan karkuri ollut Salossa joutua kiinni?
Riistäytynyt taaskin wäkiwalloin wapauteen.
 Eilen klo 6 ajoissa illalla tapasi Salon wanginkuljettaja Suomus, tullessaan ulos Salon poliisikonttorista mieshenkilön, joka hywin epäwarman näköisenä kyseli häneltä tietä Karjalle. Kun miehen tuntomerkit täydellisesti sopiwat Kakolasta pari päiwää sitten karanneeseen Grundströmiin ja miehen pukukin oli hänelle luonnottoman pieni ja sopimaton, yritti Suomus pidättää hänet. Tällöin syntyi hetken kestäwä ankara painiskelu, joka päättyi siihen, että Grundströmiksi epäilty tuntematon sai itsensä riuhtaistuksi irti ja lähti juoksemaan pakoon, häwiten Kansallispankin pihamaalle. Wanginkuljettaja seurasi paikalle kertyneen yleisöjoukon kanssa kyllä hänenjälkiään, mutta ei onnistunut häntä enään tawoittamaan. Suurimpana syynä paon onnistuminen on pidettäwä silloin juuri wallinnutta sakeaa lumipyryä.
 Etsiskelyä jaettiin wielä myöhemmin illalla, mutta osoittautuiwat ne kuitenkin turhiksi. - Mainittakoon muuten, että Grundström on kolmen kyynärän mies ja wanginkuljettaja jo wanha, joten ei ole lainkaan ihmettelemistä, waikka hän onnistuikin pääsemään painiskelussa woitolle."

Halolla kuoliaaksi
Turun Sanomat 04.11.1922


"Miestappo Perniössä
Maanwiljelijä August Hirwelä isketty halolla kuoliaaksi.
 Keskiwiikkoiltana oli Perniön Torkkilassa muutamia miehiä kokoontunut itsellismies Lehdon asuntoon, jossa yhdessäoloa oli jatkunut myöhäiseen yöhön asti. Tapahtumain kulusta ei ole saatu toistaiseksi täyttä selwyyttä, sillä tutkimukset owat wielä kesken, mutta lienewät miehet tässä tilaisuudessa käyttäneet wäkijuomia. Myöhemmin oliwat he riitantuneet ja tapelleet. Silloin lyötiin Laurin talon isäntää, maanwiljelijä August Hirwelää halolla päähän niin että hän saamastaan wammasta kuoli eilen. Lyöjä on Lindén-niminen työmies ja on hän pidätetty. Samalla on myöskin kuulusteluja warten pidätetty muitakin miehiä. Maanwiljelijä Hirwelä oli 35 wuoden ikäinen. Häntä jäi lähinnä suremaan nuori waimo ja kaksi alaikäistä lasta, joista nuorin on 1-wuotias.
 Myöhemmin ilmoitti kirjeenwaihtajamme, että lyöjä on nuori työmies Albert Lindén Lehtiniityn kylästä Perniöstä. Ennen surmantyötä oliwat Lehdon torpan luota jo ehtineet poistua muut aikaisemmin sinne kokoontuneet miehet. Yleensä ei ole pidetty lyöjää eikä surmansa saanutta mitenkään riidanhaluisina miehinä, waan päinwastoin werrattain säwyisinä. Joku on kuitenkin tietänyt mainita, että heidän wälillään on aikaisemmin ilmennyt epäsopua."

Kealan meijerissä
Uusi Aura 05.11.1922

Kyökki ja kamari
Salon Seudun Kunnallislehti 07.11.1922

Mitä ruokalajeja ja mihin hintaan
Salon Seudun Kunnallislehti 07.11.1922


" - "Sokeita" ruokaloita näyttäwät Salon annosruokalat olewan, koska niissä ei ole ruokawieraitten nähtäwinä minkäänlaista ruokalistaa, jotka muualla kaupungeissa ja kauppaloissa owat ihan asiaankuuluwia ruokalawälineitä. Kun niitä ei Salon ruokaloissa ole, eiwät ruokawieraat saa ruokalaan tullessaan tietää, mitä ruokalajeja on tarjolla ja mihin hintaan. Että saa aina kysyä "eläwiltä ruokalistoilta", tarjoilijoilta, jotka sitte luettelewat saatawilla olewat sapuskat, sopat ja puurot, ja siihen saawat ruokawieraat tyytyä. Tämä wanhanaikainen järjestelmä on kuitenkin epäkäytännöllinen ja harmillinen niin ruokawieraille kuin tarjoilijoillekin. Olisi jo aika mitä pikemmin hyljätä tuo ikiwanha komento ja laittaa ajanmukainen ruokalista, jossa joka ruokalajien hinnat on myös tarkoin ilmoitettu. Sellaisen hankkimisen ei luulisi olewan mahdottomia kustannuksia waatiwan, wallankin kun Salon ruokaloitten taksa pyrkii olemaan Suomen suurkaupunkien parhaimpienkin ruokaloitten taksan tasalla. Wallitsewan huoneustopulan ja yleisen yritteliäisyyden puutteen wuoksi jätän enemmät moitteet tällä kertaa.
                        Yksi."

Valmiiksi liotettuja
Salon Seudun Kunnallislehti 10.11.1922

Lumimyrsky teki tuhojaan
Salon Seudun Kunnallislehti 10.11.1922


" - Wiime sunnuntainen lumimyrsky teki tuhojaan Perttelissäkin kaataen m.m. puhelinpylwäitä, ja myöskin sen johdosta luultawasti meni kunnan sähkölaitos epäkuntoon, niin että koko pitäjä ja myöskin Muurlan pitäjä oli sunnuntai-illan ja yön pimeänä. Wasta maanantaina päiwällä saatiin sähkölaitos jälleen kuntoon. - Omituisena ilmiönä mainittakoon, että sähköpylwäs syttyi palamaan ilmiliekkiin samalla kuin walot sammuiwat. Sähköwirran arwellaan johtuneen jäätä pitkin pylwääseen, joka kuitenkin lakkasi heti palamasta kun sähkölaitos pantiin seisomaan."
Sulkeudun huomioon
Salon Seudun Kunnallislehti 10.11.1922

Ei asuntoa
Salon Seudun Kunnallislehti 10.11.1922

Markkinainaikaiset jutut
Turun Sanomat 10.11.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

"Salon markkinainaikaiset jutut kihlakunnanoikeuden käsiteltäwinä
  Ankaria rangaistuksia wiinajutuissa.
 Niinkuin Turun Sanomissa on aikaisemmin kerrottu tapahtui joku aika sitten pidetyillä Salon markkinoilla joukko rikoksia, eritoten wiinarikoksia, jotka nyttemmin owat olleet Halikon ja Uskelan y.m. kuntain käräjäkunnan kihlakunnanoikeuden käsiteltäwinä.

Wiinanmyynnistä ja poliisin wastustamisesta puolitoista wuotta wankeutta.

 Huwilanomistaja Wiljo Mannerheimo oli käräjillä syytettynä wiinanmyynnistä, poliisin wastustamisesta ja luwattomasta ampuma-aseen hallussaan pitämisestä. Kihlakunnanoikeus tuomitsi hänet wiinanmyynnistä wuodeksi wankeuteen, poliisin wastustamisesta 8 kuukaudeksi wankeuteen ja luwattomasta ampuma-aseen hallussapidosta 200 markan sakkoon, mitkä rangaistukset yhdistettiin puolentoista wuoden wankeudeksi. Samalla welwoitettiin M. suorittamaan waltiolle wiinaweroa 1.000 mk sekä todistajain palkkiot ja muut kulut. Mainittakoon, että todistajina kuultiin jutussa kaikkiaan kolmisenkymmentä henkeä. M. passitettiin takaisin lääninwankilaan, missä hän on ollut pidätettynä.

Juopumuksesta ja poliisin wastustamisesta puoli wuotta wankeutta.

 Turusta kotoisin olewa Aksel Aleksander Fingerroos tuomittiin samoilla käräjillä poliisin aseellisesta wastustamisesta 6 kuukaudeksi wankeuteen ja juopumuksesta 200 markan sakkoon sekä häiriönteosta niinikään 200 markan sakkoon, mitkä rangaistukset yhdistettin 6 kuukauden ja 10 päiwän wankeusrangaistukseksi. F. määrättiin laskettawaksi wapaalle jalalle.

Lykkääntynyt palttoowarkausjuttu.

 Turusta kotoisin olewa parturinapulainen Aarne Elias Ahlwist oli syytteessä palttoon warkaudesta, mutta lykkääntyi juttu t.k. 20 pnä pidettäwiin wälikäräjiin todistajain kuulustelua warten. "

Vesikelkka
Salon Seudun Kunnallislehti 10.11.1922

Vahvarakenteinen
Uusi Aura 10.11.1922

Lastensuojelumuseo
Uusi Aura 12.11.1922


"Harwinainen museo Salossa.
Prof. A.Ylpön järjestämä lastenhuoltomuseo.
  Tänään ja huomenna klo 1-7 on Salon palokunnantalossa kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton toimesta nähtäwänä professori Arwo Ylpön järjestämä lastenhuoltomuseo, jossa hawainnollisesti kipsikuwien awulla esitetään pientenlasten oikeata ja wäärää hoitoa. Museossa opastaa ja selostaa neiti Snellman.
 Kaikkia naisia ja warsinkin äitejä kehoitetaan tutustumaan tähän opettawaiseen museoon.
 Huomis-iltana klo 7 on samassa paikassa Lastensuojeluliiton Salon osaston järjestämä ohjelmallinen illanwietto, jossa m.m. neiti Snellman puhuu."

Kauppalan palowartijat
Turun Sanomat 16.11.1922


"  - Salon palowartijat. Salon kauppalan kahteen palowartijantoimeen on kauppalan järjestysoikeus walinnut Lauri Hakkaraisen ja Hjalmar Salmisen, molemmat Salosta. "
Lurjus
Salon Seudun Kunnallislehti 17.11.1922

Varastettu
Salon Seudun Kunnallislehti 17.11.1922

Talli hevosille
Salon Seudun Kunnallislehti 17.11.1922

Ostetaan
Uusi Aura 18.11.1922

Vapaat puut
Uusi Aura 18.11.1922

Naisleipuri
Helsingin Sanomat 19.11.1922

Halvimpiin hintoihin
Salon Seudun Kunnallislehti 21.11.1922

Nahkavyö kaulassa
Salon Seudun Kunnallislehti 21.11.1922

Postimerkkikuvia
Salon Seudun Kunnallislehti 21.11.1922

Kunnalle suureksi awuksi
Salon Seudun Kunnallislehti 21.11.1922


"Lahjoitus
 Karjaskylän uutta kansakoulua warten on tilallinen S.Hämmäinen lahjoittanut arwokkaan tonttimaan, johon kuuluu noin 1 ha hywää peltoa ja ½ ha warsinaiseksi rakennus- ja tonttialueeksi.- Jo aikaisemminkin olisi maanwiljelijä Hämmäinen tehnyt samallaisen lahjoituksen, mutta silloin oli kysymys toisesta paikasta, jota ei m.m. asianomainen piiritarkastaja pitänyt oikein sopiwana.
 Tämä suuriarwoinen lahja on kunnalle erittäin suureksi awuksi, nyt kun kansakouluohjelma waatii niin paljon kustannuksia. "

Opetettawa itsensäkieltäymykseen
Salon Seudun Kunnallislehti 21.11.1922


" - Lasten raittiusjuhla wietettiin Moision kansakoululla t.k. 19 p., jossa lapset pääasiassa suorittiwat ohjelman. Alussa oli opettaja Sywäsen johdolla lasten laulua, jonka jälkeen kirkkoherra Heikinheimo piti puheen, teroittaen lapsille ja aikuisille, kuinka tärkeätä on olla raitis ja kunnioittaa kielto- y.m. lakeja. Lapsi on nuoresta alkaen opetettawa itsensäkieltäymykseen, sillä wäkijuomapahe on perinnöllinen ja tottumus, josta on päästäwä kurin, järjen ja työn kautta.
 Wielä oli lasten laulua, runo "Taistohon", jonka hywin sattuwasti lausui oppilas Katri Nieminen, kertomus, wuorokeskustelu, jonka myös lapset esittiwät ja jossa kuningas Alkoholin täytyi wäistyä kieltolain tultua. Rouwa Kallio kiitti osanottajia ja lausui ilonsa siitä että juhla sai niin runsaan kannatuksen, josta oli kaunis tulo koulun kirjastolle, jonka hywäksi se käytetään. Lopuksi weisattiin isänmaan wirsi."

Tallukoita
Salon Seudun Kunnallislehti 21.11.1922

Waraspoikia
Turun Sanomat 21.11.1922


"Waraspoikia Salossa.
Kähweltäneet talwilakkeja ja lompakon.
 Salossa on ollut poliisin tutkittawana waraspoikajoukko, johon kuuluiwat 12-wuotias walokuwaajanpoika J.B., 14-wuotias kauppiaanpoika Y.J.M. sekä 15-wuotias leskiwaimonpoika W.R.S.
 Ensinmainittu poika oli t.k. 9 pnä kähweltänyt Salon seudun osuuskaupasta 520 markan arwoisen kriminnahkaisen talwilakin, jonka kolmanneksi mainittu poikanen myi 50 markasta eräälle turkulaiselle. Lakki saatiin takaisin, ja ostaja joutuu wastaamaan warastettuun tawaraan ryhtymisestä.
 T.k. 10 pnä poikaset weiwät kauppias J.Lehden liikkeestä Salosta nahkaisen talwilakin, jonka arwo oli 200 mk. Tämä lakki kaupiteltiin tuntemattomalle maalaiselle, josta ei ole saatu tietoa.
 Saman päiwän iltana klo 7 tienoissa poikaset oliwat menneet Uskelan Mököisten kylässä erääseen saunaan. Siellä oli paraillaan kylpemässä turkulainen matkasihteeri E.Wiljaranta. Tämän takin taskusta poikaset warastiwat lompakon, jossa oli rahaa 200 markan waiheilla. Lompakkoon oli jätetty erinäisiä papereita ja oli se wiskattu saunan owen eteen. Nämä rahat, kuten lakkien myynnistäkin saadut, jaettiin poikasten kesken.
 Kolttosensa tehtyään poikaset lähtiwät pakomatkalle Kosken aseman seuduille. Pari päiwää täällä oleskeltuaan he palasiwat kotitanhuwille ja joutuiwat poliisin tutkittawiksi. Jälkinäytökset suoritetaan Halikon käräjillä. "

Rawintoa saatawana
Uusi Aura 21.11.1922


"Halikko
 Halikossa wietetään elojuhlaa seurakunnan diakoniatoimen hywäksi ensi keskiwiikkona t.k. 22 pnä. Juhla aloitetaan kirkossa jumalanpalweluksella klo 10 ap., jolloin saarnaa Uskelan kirkkohera Heikinheimo. Lyhyen waliajan perästä jatketaan juhlaa edelleen kirkossa hengellisin puhein ja lauluin. Näiden loputtua siirrytään kunnanhuoneelle (ei ent. Prestkullan koululle), jossa on rawintoa saatawana ja jossa myös huutokaupataan lahjoitetut maantuotteet ja jotka siis owat tuotawa kunnanhuoneelle joko tiistaina tai keskiwiikkoaamuna. Toiwotaan runsasta osanottoa hywän asian menestykseksi.
 Halikon Lottain iltama sunnuntaina t.k. 12 pnä onnistui kaikin puolin hywin ja wallitsi siellä lämmin, isänmaallinen mieliala. Ohjelman suorituksesta ansaitsee erikoisen maininnan nti Brunou´n soittoesitykset, hra Wiinamäen runonlausunto ja rwa Renwallin yksinlaulut, joita kaikkia kuunneltiin mieltymyksellä. Lottien piirisihteeri, nti Koiwunen piti arwokkaan puheen Lottien eri työaloista ja Lottatyön merkityksestä suojeluskunnille ja isänmaallisille. Lopuksi esitettiin näytelmäkappale "Sawon jääkäri" hywällä menestyksellä.
 Iltamasta jäi jälelle lämmin tunne ja pysywä, mieluisa muisto."

Hyvässä kunnossa
Helsingin Sanomat 23.11.1922

Maaherra Helenius
Turun Sanomat 23.11.1922


"Maaherra Helenius tutustuu lääniinsä.
 Halikossa, Salossa ja Uskelassa.
 T.k. 21 pnä saapui läänimme maaherra, kenraalimajuri J.Helenius lääninsihteeri K.W.Martosen seuraamana Halikkoon. Kunnantalolla oli maaherraa wastassa Halikon piirin nimismies L.Lindell, kunnanwaltuuston puheenjohtaja maanw. O.M.Toiwola, kunnallislautakunnan esimies maanw. K.Saarinen ja Halikon suojeluskunta.
 Kun suojeluskunnan w.t. paikallispäällikkö oli suojeluskunnan puolesta lausunut maaherran terwetulleeksi, siirryttiin sisälle, missä maaherran toiwotti terwetulleeksi hra Toiwola, joka puheessaan esitti eräitä toiwomuksia, joiden toteuttamisen suhteen kunta toiwoi maaherran awustusta, erittäinkin mitä tulee eräiden maanteiden ottamiseen waltion haltuun. Puheeseen wastasi maaherra, luwaten tehdä woitawansa.
 Saawuttuaan sen jälkeen Salon kauppalaan, tarkasti maaherra Halikon piirin nimismiehen arkiston, jonka jälkeen hän lähti kauppalantalolle. Siellä hän keskustelisi kauppalan wiranomaisten kanssa. Salolaisten puolelta tuotiin esiin m.m. Halikon ja Uskelan esikaupunkien kauppalaan liittämistä koskewa kysymys. - Tämän jälkeen käwi maaherra tarkastamassa Uskelan piirin nimismiehen G.A.Lindblomin nimismiehenarkiston.
 Kruununwouti Karl Fagerlundin luona oli maaherra sitten päiwällisellä. Saapuwilla oliwat myöskin Halikon tuomiokunnan tuomari J.W.Fleming, Salon kauppalan järjestysmies H.Tuomaala sekä nimismiehet Lindell ja Lindblom.
 Wielä käwi maaherra Uskelan kunnantalolla, missä oli saapuwilla kunnan wiranomaisia. Sieltä hän jatkoi wielä samana iltana matkaansa Perniöön yöpyen Ylönkylän kiewarissa, mistä hän eilen lähti Kemiöön.
Perniöön maaherra saapui tiistai-iltana klo puoli 8 aikaan. Suojeluskunta oli kokoontunut kunnianosoitukselle, ja Lotat tarjosiwat kahwia Seuraintalossa. Maaherra tarkasti nimismiehen arkiston. Tänään torstain kenraali Helenius palaa Perniöön, jossa hän tutustuu m.m. kunnanasiain hoitoon.
 Eilen käwi maaherra Kemiössä, pistäytyen kirkossa, kestikiewarissa, lastenkodissa ja köyhäintalossa. Iltapäiwällä hän lähti Taalintehtaalle."

Edeswastuuseen kuoleman tuottamuksesta
Turun Sanomat 23.11.1922


"Waroittawa esimerkki puoskaroimisen wahingollisuudesta
 16-wuotias poika kuollut taitamattoman lääkitsemisen seurauksena. - Lääkitsijälle waaditaan edeswastuuta kuoleman tuottamuksesta.
 Kuten Turun Sanomissa on kerrottu, kuoli Halikon Hajalassa wiime syyskuun 11 pnä palstatilallisenpoika Eino Johannes Suominen. Eino Suominen oli kolmisen wiikkoa kestäneen sairautensa aikana saanut m.m. siliconia, lapamatolääkettä eräältä Halikon aseman lähettywille hiljattain muuttaneelta liikemies Peter Schwartzilta Helsingistä.
 Potilasta hoitaneet lääkärit, joiden luo potilas tuotiin puolta päiwää ennen kuolemaansa, että lääkkeet, joita Schwartz oli antanut, oliwat waikuttaneet epäedullisesti, ehken olleet tekijänä hänen kuolemassaankin.
 Kun asia oli näin, toimitti Halikon piirin nimismies asiasta tutkinnon, jonka perusteella hän asetti wiime syyskuussa pidetyillä käräjille Schwartzin syytteeseen ei ainoastaan luwattomasta lääkitsemisestä, waan myöskin kuolemantuottamuksesta.
 Tämän jälkeen pidetystä piirilääkärin toimeenpanemasta wainajan ruumiintutkimuksessa on nyttemmin saapunut lausunto. Jos siliconia annetaan risiiniöljyssä potilaalle, joka sairastaa kowaa watsaa, woi se aiheuttaa wakawia asioita, jopa kuolemankin. Niin on tässäkin käynyt. Kun Eino Suominen sairasti kowaa watsaa, on hänelle annetun siliconiannoksen myrkky tunkeutunut wereen ja waikuttanut tuhoisasti. Lääkäri pitää törkeänä tekoa, että puolikaswuiselle pojalle yllämainitunlaisissa olosuhteissa on annettu siliconia.
 Syyte Schwartzia wastaan kuolemantuottamuksesta tulee uudelleen esille pikapuolin."

Sonnin seikkailu
Uusi Aura 23.11.1922


"Halikon sonnin seikkailu
 Kun Halikossa Talolan Mikolassa talon 2-wuotias arwokas siitossonni wiime torstaina laskettiin nawetasta pihalle, juoksi se nawetan winnin ajosillalle ja sieltä edelleen hyppäsi nawetan katolle, pysähtyen katon harjalla ihailemaan sieltä awautuwaa näköalaa.
 Kun oli siellä katsellut tarpeekseen lähti miekkonen pyrkimään wastaiselle räystäälle, mutta kaatui ja luisui alas aina räystäälle asti, jääden kuitenkin wesilistan nojaan makaamaan. Tämän kai se huomasi sentään epämukawaksi, koska yritti lähteä uudelleen harjaa kohti pyrkimään, mutta liwastui taas ja sai tälläkin kertaa etsiä tukea wesilistasta. Nyt yritti uljas sonnimme pyrkiä nawetan toiseen päähän, missä putous olisi ollut kaikkein korkein, mutta saatiin se jo sieltä kuitenkin palaamaan. Kattokin jo rupesi waipumaan tuosta ylimääräisestä kuormituksesta ja oli sonni lopulta pudota winttiin, mutta putosi kuitenkin lopulta räystäältä n. 6 metrin korkeudelta liejuiseen maahan, mihin waipui päätä myöten. Onni oli, että sonni putosi pehmeään paikkaan, sillä nyt se jäi henkiin ja woi olosuhteisiin nähden hywin."

Parempaakin palkkaa
Salon Seudun Kunnallislehti 24.11.1922

Yliopistoon
Salon Seudun Kunnallislehti 24.11.1922


" _ Kouluneuwos tohtori Uuno Saren saapui kauppalaan wiime tiistaina tarkastamaan Salon yhteiskoulua sen johdosta, että koulun johtokunta on pyytänyt oppilaitokselle oikeutta laskea oppilaita yliopistoon. Tarkastusta jatkuu tämän wiikon loppuun."
Käräjillä
Turun Sanomat 25.11.1922


" "Tomia" ampunut syytteessä.
Koiran ampuja saa 300 mk sakkoa eläinrääkkäyksestä.
 Halikon käräjillä oli t.k. 23 pnä wiidennen kerran esillä kauppias Jalmari Hurstin Salossa nostama syyte renki Iwar Dahlia wastaan Halikon Mustisten kylässä edellisen omistaman Topi-nimisen metsästyskoiran ampumalla haawoittamisesta. Hursti waati wastaajalta 2.000 mk korwausta. Dahl oli ampunut haulikolla Tomia syyskuun 10 pnä 1921 Mustisten kylän Hyyppärän talon lähellä, kun koira oli naapuritalossa Nestori Wartialla hoidettawana. Tomi jäi kuitenkin henkiin. Oikeus tuomitsi renki Dahlin eläinrääkkäyksestä 300 markan sakkkoon ja maksamaan Hurstille kuluja 800 mk.
 Tomin elämäntarinasta mainittakoon, että Tomi oli iso ja komea koira jonka kuitenkin wesikauhura?aisure?ikunnan jäsenet ampuiwat wiime kesänä Halikon aseman lähellä ja lepää Tomi nyt siellä, missä niin monta jo ennen sitä on joutunut majailemaan.

 - Salon käräjäjuttuja. Halikon käräjillä oli t.k. 23 pnä syytteessä työmies Karl Olof Granberg siitä, että hän wiime Salon markkinain aikana korttipel?? anasti Halikon Piintilän rengin Wihtori Toiwosen lehmänhinnan 1.000 markkaa. Lisäselwittelyä warten asia lykättiin ensi käräjiin.
Parturityöntekijä Armas Ahlwist Turusta oli syytteessä Salon markkinain aikana tapahtuneeseen päällystakin warkauteen. Syyte kumottiin, kun ei ollut kuin yksi todistaja.

 - Wäärä henkilö syytteessä yliajosta. 73-wuotias leskiwaimo Mathilda Renwall Perttelin pitäjän Hähkänän kylästä syytti Halikon käräjillä t.k. 23 pnä työmies Juho Saarijokea Salosta siitä, että hän ajoi polkupyörällä syyskesällä Uskelan Anjalan kylään johtawalla maantiellä hänen päälleen, jonka wuoksi Renwall loukkaantui ja hänen marjansa ja munansa pilaantuiwat. Todistajain kuulustelussa käwi kuitenkin selwille, että yliajoon oli syypää joku tuntematon henkilö eikä syytetty, jonka wuoksi syyte raukesi."

Puukotus
Turun Sanomat 26.11.1922


" - Puukotus Salossa. Wiime perjantaina t.k. 24 pnä illalla ilmoitti Salon poliisilaitokselle torpparinpoika Raimo Lindroos Halikon pitäjän Rikalasta, että hän samana iltana klo 6 aikaan kohtasi kauppalan sillan lähellä työmies Hemming Paaden Uskelasta. Paasi iski sanaakaan sanomatta Lindroosia kädellään kaswoihin, jolloin Lindroos lausui, että hän on ollut woimisteluseura Wiestissä painimassa ja ettei häntä sowi sillä tawalla lyödä. Samalla Lindroos käytti hywäksi painiotetta ja käänsi Paaden maahan alleen. Silloin Paasi iski puukolla kaksi kertaa Lindroosin istumalihaksiin ja puri samalla hänen wasemman käden etusormea hywin pahoin. Haawat sitoi tohtori Warén."
Suojeluskunnalle oma talo
Uusi Aura 27.11.1922


"Salo-Uskelan suojeluskunnalle oma talo.
 Salon-Uskelan suojeluskunta ja Lotta Swärdyhdistys on ostanut talonomistaja Lehmussaarelta tontin, johon aijotaan rakentaa oma talo. Rakennustyöt aloitetaan mikäli mahdollista jo talwella."

Meijerin takana
Salon Seudun Kunnallislehti 28.11.1922

Naisten puvut lyhentävät ikää
Salon Seudun Kunnallislehti 28.11.1922


" - Naisten puwut ja henkiwakuutusmaksut. Useat sweitsiläiset wakuutusyhtiöt owat koroittaneet naisten henkiwakuutusmaksuja sen wuoksi, että naiset nykyään owat wakuutusmiesten mielestä ruwenneet käyttämään liian puutteellisia werhoja, s.o. heidän pukimensa owat muuttuneet hepeniksi, sääret, käsiwarret, kaula ja puoli selkää jääwät paljaiksi. He wäittäwät sellaisten pukujen lyhentäwän ikää."
Waloa tarwis
Salon Seudun Kunnallislehti 28.11.1922


"Waloa olis tarwis.
 Jos herrat sähkönhuolehtijat Salossa, woisitte katulampun Inkerin ja Esterin kadun kulmauksessa saada taaskin toimimaan. Se on wiime wiikon ollut wallan sammuksissa. Woisikohan Inkerin ja Oskarinkadun kulmakin saada sähkölampun, ettei tarwitsisi pimeässä hapuilla. Sitä hartaasti toiwoo ainakin Esterit, Inkerit ja Oskarit."

Luonnonmukaisia ohjeita antaen
Turun Sanomat 29.11.1922

Joulukuu 1922Myös kirjeellinen selitys
Salon Seudun Kunnallislehti 01.12.1922

4 syltä koivuhalkoja vuodessa
Salon Seudun Kunnallislehti 01.12.1922

15 minuutin maksuaika
Salon Seudun Kunnallislehti 01.12.1922


"Mitä jokaisen kiskolaisen tulee tietää?
  Wastaus:
 Että ensi tiistaina tk 6 i.p. on Toijan koululla ompeluseuran myyjäiset, jossa julkisella, wapaaehtoisella huutokaupalla tarjotaan kaikki omp. seuran työt, joita kuuluu olewan paljon ja monenlaisia, aina nimettömistä alkaen paitoihin ja sukkiin saakka. Myyjäisten tarkoituskin on läheinen ja hywä, nimitt. oman kylän koulun wähempiwaraisten oppilaiden awustaminen. Maksuehdot: huudot 100 mk. saakka maksetaan heti, mutta sitä suuremmille myönnetään 15 minuutin maksuaika korotonta tunnustetta wastaan. Terwe tuloa siis kaikki, mutta waratkaa runsaasti rahaa, sillä nyt ei koeteta kuka saa halwalla, waan sitä, kuka saa eniten maksaa.
Oka"

Puukotus
Salon Seudun Kunnallislehti 01.12.1922


"Muurlan puukotusjuttu.
 Kuten ennen on mainittu puukotti renki William Rantanen Kiikalan Kruusilasta lohkotilallista Aalto Aaltosta, Muurlan Kistolasta, wiime marraskuun 1 päiwän iltana maantiellä Kaukolan kylässä niin pahasti selkään, että Aaltonen on wiime päiwiin saakka ollut työhön kykenemätön , waikka haawa nyt kumminkin on jo parantuntu. Halikon Käräjillä tuomittiin Rantanen wiime tiistaina pahoinpitelystä 1 wuodeksi wankeuteen ja juopumuksesta 20 päiwäsakkoon a 10 mk. eli 200 markan sakkoon sekä suorittamaan Aaltoselle työkywyttömyydestä, kiwusta ja särystä, waatteiden pilaantumisesta, lääkärin palkkoja y.m. kuluja yhteensä 2,185 mk. Rantanen passitettiin takasin lääninwankilaan, kunnes hänestä toisin määrätään.
"

Ennen jauhatusta ryynitetty
Salon Seudun Kunnallislehti 01.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Abrahamin koettelumus
Salon Seudun Kunnallislehti 01.12.1922


" - Niinkuin ilmoituksessa näkyy toimii Salon W.P.K. iltaman jouluk. 10 p:nä.
 Ohjelmassa on m.m. esitelmä Salon palosta ja kauppalasta siihen aikaan. Tämä esitelmä on tietysti warsinkin nuoremmille Salolaisille hywin mielenkiintoista. Salon plaosta on nimittäin kulunut jo yli 80 wuotta.
 Muutenkin on ohjelmassa paljon muutakin näkemisen ja kuulemisen arwoista, m.m. näytelmäkappale Abrahamin koettelemus. Rientäkää joukolla silloin palokunnantalolle."

Nimipäivärinkeliä
Salon Seudun Kunnallislehti 05.12.1922

Myydään meijeristä tuleva tuhka
Salon Seudun Kunnallislehti 05.12.1922

Suurin osa liikkeistä
Salon Seudun Kunnallislehti 05.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

Siis suljettuna 10 - 2 ?
Näin luki lehden sivulla 2.
Salon Seudun Kunnallislehti 05.12.1922


" - Painowirhe. Walitettawa painowirhe on lehtemme tämän numeron 4:llä siwulla alkuosassa painosta Heinäkarin alustalaisten kiitosilmoituksessa, jossa allekirjoitus on olewa "Alustalaiset"."
Ja näin luki saman lehden samassa numerossa sivulla 4.
Salon Seudun Kunnallislehti 05.12.1922

Lehmiä hoitamaan ja huoneita siistimään
Salon Seudun Kunnallislehti 05.12.1922

Anni ja Lempi
Turun Sanomat 06.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Laadin, välitän, toimitan, edustan
Turun Sanomat 06.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Maalaisillekin sopiva ostopaikka
Turun Sanomat 06.12.1922

Sähkölamppuja ym.
Turun Sanomat 06.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Lyhyttavarakauppa K.V.Jännäri
Turun Sanomat 06.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Halikon kunnallisvaaleissa
Turun Sanomat 07.12.1922


"Halikossa sama tulos kuin wiime wuonnakin
 Halikon kunnalliswaaleissa saatiin aiwan sama tulos kuin edellisenäkin wuotena ja walituiksi tuli neljä porwarillista ja 4 sosialistia. Kuitenkin kohoaa porwarillisten lukumäärä waltuustossa, sillä porwarillisia oli erowuorossa kolme ja sosialisteja 5.
 Porwarillisten ehdokkaista walittiin waltuustoon maanwiljelijät Kustaa Nieminen, Albert Muntola ja K.P.Koskinen sekä opettaja Anshelm Hinakka.
 Tilintarkastajaksi porwarillisten listalta tulee opettaja K.J.Honkala."

Hyvä kohtelu taataan
Uusi Aura 07.12.1922

Karjakon apulainen
Uusi Aura 07.12.1922


"Sattuneesta syystä" oli usein käytetty termi mm. 1920-luvulla...
Tilan lohkomisia
Turun Sanomat 08.12.1922


" Liezen-nimisen tilan lohkomisen jonka tilan William Eweri Liezen on ostanut Kotimetsän perintötilan N:o 3 Halikon pitäjän Käräwuoren kylästä omistajilta Juho Albert ja Amanda Laitiselta."
Kunnanvaltuutetut
Salon Seudun Kunnallislehti 08.12.1922

100-vuotisjuhlat
Uusi Aura 08.12.1922

Mieshenkilöiden haettavaksi
Helsingin Sanomat 09.12.1922

Helppohintainen lämpölaite
Salon Seudun Kunnallislehti 12.12.1922

Jouluomenia halvalla
Salon Seudun Kunnallislehti 12.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Muhvia myydään halvalla
Salon Seudun Kunnallislehti 12.12.1922

Sopivia joululahjoiksi
Salon Seudun Kunnallislehti 12.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Tervetullut joululahja
Salon Seudun Kunnallislehti 15.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Halvalla myypi Salon Kauppa Osakeyhtiö
Salon Seudun Kunnallislehti 15.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Sillejä (hyviä)
Salon Seudun Kunnallislehti 15.12.1922

Kieli on kyllä tarpeellinen elin
Salon Seudun Kunnallislehti 15.12.1922


" Juoruamisesta.
 Yleensä on sellainen käsitys, että elämä maaseudulla on jotain ihanteellista, minkä johdosta usein näkeekin näistä oloista kirjoiteltaessa käytettäwän semmoista sananmuotoa kuin "terweet maalaisolot". Mutta, etteiwät olot ole, maaseudulla niinkään terweet piankin hawaitsee se, joka on tilaisuudessa lähemmin perehtymään maalaiswäestön wähemmän kehittyneen aineksen sielunelämään.
 Muutamien tämän kansanosan naissukupuolta olewien aiwoihin, kuten tiedetään, on nim. ottanut kortteerinsa otsikossa mainittu pahe, kylwäen epäsopua ja toisinaan skandaalejakin naapurien keskuuteen. Warsinkin syrjäkylissä, joissa on enemmän salamyhkäisyytta kuin muualla, saawat monenlaiset juorut suurimman siiwekkyyden. Alkuaan wallan mitättömästä aiheesta ja usein pelkän luulonkin perusteella kehitetään, kun sitä lisäyksellä ja waitiolon lupauksilla tuwasta toiseen kuletetaan, sellainen hirwiö, jolla on sekä sarwia että sorkkia, waan jonka monet yksinkertaiset ihmiset kakistelematta nielewät.
 Sangen merkillinen on muuten kehittymättömien ihmisten käsityskanta. Kun hän kuulee puhuttawan lähimmäisestään pahaa, rientää hän kuulemaansa, kuin jonain palweluksen osoituksena, tälle ilmaisemaan, saattaen kuitenkin aikaan aiwan päinwastaista: lähimmäisensä mielenrauhan häiritsemisen.
 Kieli on kyllä tarpeellinen elin syömisessä ja puhumisessa, mutta kun sen haltija käyttää sitä wäärin, woi se muodostua hywinkin wahingolliseksi. Kielellä tehty haawa woi potea wuosia, jopa elinajankin, kun sitäwastoin esim. puukonhaawa, sywäkin saattaa parantua piankin.       W.P."

"Poikamiehiä" werotetaan wahwasti Turkissa
Salon Seudun Kunnallislehti 15.12.1922


" - "Poikamiehiä" werotetaan wahwasti Turkissa. Turkissa ei, kuten joissakin muissa paikoissa, tuota mitään erinomaista iloa wahwemmalle sukupuolelle elää poikamiehenelämää. Joka tapauksessa maksaa se aika tawalla. Kun mies tulee 25-wuotiaaksi eikä wielä ole astunut pyhään awiosäätyyn, täytyy hänen maksaa erikoista weroa, joka tekee neljännen osan hänen tuloistaan, muun weroituksen lisäksi. Jos on kysymyksessä liikemies, on asianlaita wieläkin pahempi: hänet yksinkertaisesti pakoitetaan ottamaan itselleen waimo tai waimoja ennenkuin hän on 25-wuotias.
 Mutta wastalahjaksi on awiomiehillä useimmiten niin paljon onnea, että naimattomia miehiä usein suorastaan kehoitetaan ottamaan itselleen pari waimoa.
 Tämä kaikki piti paikkaansa wielä joku aika sitten, sillä kohta ei Turkissa enää ole poikamiehiä. Jos niin saa uskoa "Rusk.Djelon" kertomaan uutiseen, on Angoran kansalliskokous äsken hywäksynyt lain, kuten olemme kertoneet, jonka mukaan kaikkien Turkin miespuolisten kansalaisten on 18-25-vuotiaana, mentäwä naimisiin, - ei siis enää vain liikemiesten
 Mitähän Turkin nuoret miehet tuumaawat tästä ultimatumista? Tuskinpa se sentään wesiä wuotaa kenenkään silmiin."

Taloudenhoitajan toimi
Salon Seudun Kunnallislehti 15.12.1922

Joka arkipäivä
Salon Seudun Kunnallislehti 15.12.1922

Hyvä valikoima
Salon Seudun Kunnallislehti 15.12.1922

Kunnankirjuriksi
Turun Sanomat 15.12.1922


" Kunnankirjurit, Halikon kunnankirjuriksi walitsi Halikon kunnanwaltuusto eilen 41 hakijasta Wäinö Heikki Kuiwalan Siikajoelta."
Salon kauppalassa 1662 asukasta
Uusi Aura 15.12.1922


" - Halikon kihlak. asukasluku. Tämän wuoden henkikirjoituksen mukaan on Halikon kihlakunnassav52,356 asukasta, joista 25,724 miestä ja 26,632 naista sekä Salon kauppalassa 1,662 asukasta, joista 756 miestä ja 906 naista."
Myy edullisesti
Turun Sanomat 16.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Polkupyöriä otetaan talvisuojaan
Turun Sanomat 17.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Maukasta kahvia
Uusi Aura 17.12.1922

Aina tuoreita
Uusi Aura 17.12.1922

Huom! Huopasaappaita saapunut
Uusi Aura 17.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hyviä lapikkaita
Uusi Aura 17.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ruoka- ja kahvileipää
Salon Seudun Kunnallislehti 19.12.1922

Kuusijuhla köyhille lapsille
Salon Seudun Kunnallislehti 19.12.1922


" Kuusijuhla köyhille lapsille. Ensi torstaina, t.k. 21 p:nä toimeenpanee Mannerheimin lastensuojeluliitto kuusijuhlan köyhille lapsille Salon Palokunnantalolla klo 4 ip. Juhla on tarkoitettu nimenomaan niille lapsille, jotka eiwät muuten ole kenties tilaisuudessa joulukuusta näkemäänkään.
 Wiittaamme ilmoitukseen."

Käräjillä
Turun Sanomat 19.12.1922


" Halikon käräjillä

 Ehdonalainen tuomio.

 15-wuotias poikanen U.W.L. oli wiime syyskuussa anastanut eräältä Salossa asuwalta tatarilaiselta kauppiaalta 300 mkn arwoisen sadetakin. Halikon käräjillä tuomittiin hänet tästä teosta 3 kk. wankeuteen, joka warkaan nuoreen ikään katsoen muutettiin ehdolliseksi 3 wuoden koetusajoin. Kun takki poikasen hallussa oli pahoin tärweltynyt, tuomittiin hän siitä suorittamaan korwausta 250 mk.

 Nainen rikkonut kieltolakia.

 Samoilla käräjillä tuomittiin mäkitupalaisen, waimo J.S. Halikon Hajalasta kotitekoisen wiinan hallussapidosta 10 päiwäsakkoon á 3 mk. sekä keittowehkeiden ja mäskin hallussapidosta samoin 10 päiwäsakkoon á 3 mk. eli kaiken kaikkiaan 60 markan sakkoon.

 Wiinainen huutokauppatilaisuus.

 Marraskuun 28 pnä pidettiin Halikon pitäjän Pitkänojan kylässä huutokauppa, jossa oli juopuneita. Halikon käräjillä on tästä humalaisuudesta tuomittu kolme miestä, jotka owat kotoisin Halikon Pitkänojan ja Juwan kylistä, kukin 300 mkn sekä muudan Halikon Ruuhikosken mies 450 markan sakkoon

 Wieläkin wiinajuttu.

 Samoilla käräjillä sai muudan lohkotilallisen poika Halikon pitäjän Wiikerlän kylästä sakkoa 350 mk. juopumisesta ja häiriönteosta yleisellä paikalla."

Matka keskeytyi
Turun Sanomat 19.12.1922


" - Matka keskeytyi. Eilen iltapäiwällä Turusta lähteneessä junassa matkusti Helsinki päämääränä perhe, johon kuului rouwa, herra ja palwelijatar. Junassa rupesi rouwa tuntemaan hetkensä tulleen ja tuli pahoinwoiwaksi. Muudan mukana ollut naislääkäri antoi hänelle hoitoa, kunnes hänet Salon asemalta kaneettiin sikäläiseen lapsenpäästölaitokseen
"

Valittu ei saa kieltäytyä
Salon Seudun Kunnallislehti 22.12.1922

Kihlauksensa julkaisseet
Salon Seudun Kunnallislehti 22.12.1922

Pätevän henkilön haettavaksi
Salon Seudun Kunnallislehti 22.12.1922

Postikonttori aattona auki
Salon Seudun Kunnallislehti 22.12.1922


" - Postikonttori on sunnuntaina jouluaattona auki 1-3. Kotiinkanto suoritetaan päiväjuna postin saawuttua. Joulupäiwänä on postikonttori kiinni. Tapaninpäiwänä auki 9,15-11,15 ja kotiinkanto suoritetaan aamujunapostin saawuttua."

Postikonttori oli avoinna aattona ja Tapanina ja postinkanto toimi samoina päivinä. Se oli silloin se. Sata vuotta sitten.
Edullisin ostopaikka ikkunalaseille
Turun Sanomat 22.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ketunpyytäjät!
Helsingin Sanomat 23.12.1922

Rohkea warkaus
Turun Sanomat 23.12.1922


" Rohkea warkaus Salossa.
 Waras sieppaa torilta käsilaukun ja pötkii pakoon, mutta saadaan kuitenkin kiinni.
 Eilen aamulla tapahtui Salon kauppatorilla aiwan erikoisen rohkea warkaus. Eräs Halikon emäntä oli myymässä leipiä torilla ja hänen kuormansa wiereen ilmestyi klo puoli 9 aikaan mies tekemään kauppaa. Emäntä aikoi näyttää hänelle leipiään ja silloin sieppasi mies hänen käsilaukkunsa, jossa oli emännän kassa 632 mk 5 pniä. Emäntä itse ei huomannut asiaa heti ja rohkea woro lähti oikopäätä tiehensä. Lähellä olleet ihmiset hawaitsiwat kuitenkin tapauksen ja lähtiwät warasta tawottamaan. Hän saatiin kiinni Länsipankin talon pihasta. Emäntä sai rahansa ja poliisi otti huostaansa warkaan. Hän on wanhastaan tunnettu wiranomaisten piireissä ja nimeltään Matti Wiljam Karlson Perniöstä, syntynyt 1898. Wiime aikoina lienee hän waeltanut yhdellä ja toisella paikkakunnalla. Poliisitutkinnossa walitti Karlson, ettei hän ole saanut mitään työtä ja siksi oli hän mielestään pakotettu warastamaan. Iltapäiwällä Karlson passitettiin Turun lääninwankilaan."

Yöauto kiinni
Turun Sanomat 24.12.1922


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kadonnut
Salon Seudun Kunnallislehti 29.12.1922


" Jäljettömiin kadonnut.
 Weljensä luota Salosta lähti noin 8 wiikkoa sitten kaupustelija A.Starckman Salosta, kotoisin Luopioisista, kaupustelumatkalle Halikkoon y.m. Miehellä oli mukanaan weljeltään saamiaan waatetawaroita noin 7,000 markan arwosta. Kun hänen oli määrä jonkun päiwän kuluttua palata takaisin, eikä hänestä sitte t.k. 2 päiwään ole mitään kuulunut, on katoamisesta ilmoitettu poliisiwiranomaisille siltä waralta, että hänet jostain tawattaisiin.
 Starckman on noin 30 wuoden ikäinen, lyhyenläntä, wiiksetön, waaleawerinen mies, jonka silmät owat tawallista enemmän kuopalla. Lähtiessään oli hänellä yllään sininen puku ja harmaa ??takki sekä päässään ruskea huopalakki ynnä jaloissa nauhakengät. - Tietoja kadonneesta woi antaa Salon poliisikonttoriin."

Arwoisille ilmoittajille
Salon Seudun Kunnallislehti 29.12.1922


" Lehtemme seuraawa, ensi wuoden ensimmäinen numero ilmestyy ensi torstaina, tammikuun 4 päiwänä ja on se ainoa numero sillä wiikolla, josta täten arwoisille ilmoittajille y.m. huomautetaan
     Toimitus"

Löydetty
Salon Seudun Kunnallislehti 29.12.1922

Onnellista uutta wuotta
Salon Seudun Kunnallislehti 29.12.1922

Nöyrä kulkija
Salon Seudun Kunnallislehti 29.12.1922

Puurojuhla
Salon Seudun Kunnallislehti 29.12.1922


" W. ja U:seura Wiesti.
 Kuten ilmoituksessa näkyy wiettää Wiesti puurojuhlaansa Palokunnantalolla uudenwuoden aattona kl. ½8 alkaen. Koska uudewuodenaattona muutenkin walwotaan, sopii Wiestin jäsenille ja heidän tuttawilleen mainiosti wiettää iltaa yhdessä odottaen, wanhan tawan mukaan, uutta wuotta. Pääsy on wapaa ja illan kuluessa syödään yhteisesti puuroa kuten enenkin.
 Mahdollisesti tulee muutakin ohjelmaa
"

Wieraanwaraisuutta wäärinkäyttäneet
Turun Sanomat 29.12.1922


"Turun pakkotyölaitoksen karkurit.  Otaksuttu nähdyt eilen Salon tienoilla.
 Eilen jätti muuan henkilö Salon poliisilaitokselle ilmoituksen, että hän oli Salon lähettywillä maantiellä nähnyt kaksi wastaantulijaa, jotka todennäköisesti owat jouluna Turun pakkotyölaitoksen wieraanwaraisuutta wäärinkäyttäneet kaksi karkuria. Salon poliisin toimesta ryhdytiin kiinniottohommiin, mutta tuloksiin ei ainakaan iltaan mennessä oltu päästy."

Törkeää
Uusi Aura 29.12.1922


" Törkeää ilkivaltaako?
 Hinaaja-alus Santos uponnut lähelle Salojoen suuta.
 o.y. Wanamon omistama hinaaja-alus Santos, joka on ollut talwiteloilla Kärkkään niemessä lähellä Salojoen suuta, on joulupäiwän wastaisena yönä uponnut ja makaa nyt pohjassa, noin 1½ metriä weden pinnan alapuolella, niin että wain sawupiippu on osaksi näkywissä. Kun joku wiikko aikaisemmin hawaittiin laiwassa särjetyn muutamia ikkunoita ja wenttiilejä epäillään uppoamista ilkiwallan seuraukseksi. Toiselta puolen wartija, jonka asunto on lähellä uppoamispaikkaa, ei ole kuullut mitään, joka antaisi aihetta mainitulle otaksumalle.
 Laiwa, joka on wanhanpuoleinen ja warustettu 100 hewoswoimaisella koneella, korjattiin perinpohjin wiime kesän aikana."

Uusi kunnantalo
Uusi Aura 29.12.1922


"Uusi kunnantalo Pertteliin.
 Perttelin kunnanwaltuuston kokouksessa t.k. 28 p:nä päätettiin rakentaa kunnalle uusi talo, sitä warten hankitulle tontille, joka sijaitsee Inkereen kylään johtawan tien warrella. Rakennuksen on oltawa walmiina tulewan kewään aikana ja jätettiin asian toteuttaminen erikoisen rakennustoimikunnan huostaan. Taloa warten on aikaisemmin waroja kerätty tarkoituksella 100,000 mk., jolla se katsotaan woitawan saada walmiiksi.
 Rakennukseen tulee kuulumaan, paitsi asianmukaista kokoushuonetta, myös asuinhuoneet kunnan kätilölle ja diakonissalle."

Lastenkoti Halikkoon
Uusi Aura 30.12.1922


"Lastenkoti Halikkoon
 Tarkoitusta warten myönnetty 150,000 mk
 Halikon kunnanwaltuuston kokouksessa jouluk.28 pnä päätettiin tulewan wuoden menoarwioon ottaa lastenkodin rakentamista warten 150,000 mk., waikkakaan tällä kertaa ei wielä woitu kodin piirustuksia hywäksyä, kun ne eiwät olleet wielä walmistuneet. Rakennustoimikuntaan walittiin O.M.Toiwola, Aug. Halkilahti, H. Äijälä, S. Erkkilä ja K.Lindewall ja toimikunta sai määrätäkseen kodin paikan sekä ryhtyä alustawiin toimiin hankkeen toteuttamiseksi."

Toivottavasti saamme jatkaa Salon seudun kotiseutuhistorian tutkimista vielä ensi vuonnakin
Onnellista Uutta Vuotta 2023
kaikille Halikko-kuvagallerian ystäville!Salo liike- ja kauppapaikkana. Artikkeli Uusi Aura -lehdessä 12.6.1921 Lue lisää..

Junaradansiirtosuunnitelmia 1925 ja Halikon tunneli v. 1927, lue lisää..

Kesäjuhlat Kihisten mäessä v. 1913, klikkaa tästä..

Kirkonseudun kehityksestä. Paula Tenkasen kirjoittama artikkeli plus vähän wanhempia kuvia Halikon kirkonkylästä, lue lisää..

Salon markkinat. Lehtileikkeitä Salon markkinoista sekalaisessa järjestyksessä. Tervetuloa markkinoille, lue lisää..

Kuvia ja artikkeli Halikon kirkonkylässä vaikuttaneesta kauppias Löfgrenistä ja hänen kaupastaan, lue lisää..

Maisema muuttuu, katso kuvia muuttuvasta Halikosta, katso täältä..

Vuorentaan "linna" ja sen asujamet halki vuosisatojen. Turun Sanomat 28.11.1937, lue lisää..

Kuvia 1970-luvun Salosta, katso täältä..

Otan mielelläni palautetta tästä sivusta joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream
Vieraile myös näillä sivuilla:
         
 

Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..