Tasangon maatilastaKirjoittanut: Paula Tenkanen, Helsinki (asunut Halikossa vv. 1946-68) Näet kuvat isompana klikkaamalla pikkukuvaa!
( Huom! Ellei JavaScript ole päällä, iso kuva avautuu uuteen ikkunaan ilman kuvatekstejä )


Halikon kirkonseudulle sodan jälkeen muodostetuista maanhankintatiloista, ns. tyyppitaloista, saattaa osasta olla jäljellä asuinrakennus mutta osa taloista on purettu kerrostalojen alta. Mitään ei ole myöskään jäljellä Tasangon maatilasta.

Rautatien ja nykyisen Vaskiontien alikulkukäytävän läheisyyteen oli muodostettu 4,370 ha:n suuruinen peltolohko 2.4.1948 vahvistetun asutussuunnitelman mukaiseksi asuntoviljelystilaksi.
Sen ostivat 19.12.1948 Lieto ja Tyyne Tenkanen, jotka ryhtyivät viljelemään myös Joensuun kartanolta vuokralle otettua 2,15 ha:n suuruista lisäaluetta (ostettu v. 1953 omaksi). Peltoalueista muodostettiin Tasanko-niminen tila RN:o 1:34. Maatila rajoittui mm. Salitunojaan, jonka reunamilla oli laidun. Yhdystie Vaskiontieltä Valtatie 1:lle halkoi maatilan.
Maatilalla ja muualta vuokralle otetuilla mailla viljeltiin sokerijuurikasta, heinää ja viljaa. Työt tehtiin pääosin omin voimin. Lisäksi tilalla harjoitettiin karjataloutta ja sen määrää lisättiin, kun talousrakennukseen tuli laajennusosa v. 1957.

Tasangon tilan maita ei ollut kunnan taholta suunniteltu asuntotarkoituksiin. Tilasta v. 1965 Halikon kunnalle myydylle määräalalle rakennettiin toimitalo Halikon Sähkö Oy:lle. Perheen sisällä myytiin asuintalo sen alla olevine tontteineen (muodostettiin Pasilan tila RN:o 1:67). Pääosa Tasangon maista jäi vanhemmille, jotka asuivat välillä muualla, mutta muuttivat v. 1976 takaisin asumaan Halikkoon ostettuaan v. 1973 itselleen takaisin Pasilan tilan. Vuonna 1983 he muuttivat lopullisesti pois paikkakunnalta myytyään tiealueelle jääneen ja liikenneväyläksi merkityn Pasilan tilan ja osan Tasangon maasta Suomen valtiolle. Loputkin Tasangon tilan maista myytiin elokuussa 1983, ja tälle alueelle on rakennettu Pirkkatori. Pasilan asuintalossa toimi TVH:n suunnittelutoimisto. Asuintalo on lopulta poltettu paloharjoituksessa v. 1993. Jäljellä olevalla, nyt kaupungin omistamalla tontilla on enää joitakin puita, ja tiettävästi siihen on varattu mahdollisuus rakentaa liikerakennus.

Toijalanmäeltä Tilaa ostaessaan Tenkaset eivät mitenkään voineet ennakoida maatilan maiden päätyvän liikenneväylien ja teiden alle sekä asuintalon joutuvan teiden ahtautumaan. Noin kilometrin säteellä asuintalosta oli rautatien lisäksi v. 1950 valtatie Turkuun (myöh.Vanha Turuntie) ja sieltä kylätien veroinen tie tilalle. Vuonna 1952 valmistui Valtatie 1 (Uusi Turuntie) ja vuonna 1953 yhdystie (ilm. kylätien paikalle) Vaskiontieltä Valtatie 1:lle. Halikontie ja Vaskiontien muutokset osuivat sekä Pasilan että Tasangon entisille maille 1980-luvulta lähtien. Lisäksi mottiin joutuneessa Pasilan asuintalossa suunniteltiin ilmeisesti vielä uuden moottoritien vaihtoehtoja Halikon halki.


Halikko-kyltti Pasilan tilan talo Pasilan tilan talo Sokerijuurikkaan haraus Harvennusta Kuva vuodelta 1970 Vaskiontie Ykköstielle Vaskiontie Ykköstielle Pasilan talo Toijalanmäeltä Uudet liikenneväylät ovat valmistuneet Pasilan talon polttaminen Savuavat rauniot

Katso myös:
-Kirkonseudun kehitys
-Lähteen paja